ឃុំថ្មស

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំថ្មស (អង់គ្លេសThma Sa) ដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកបទុមសាគរ ខេត្តកោះកុង មានរដ្ឋបាលចំណុះ ៥ភូមិ÷

ឃុំថ្មស
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរឡាតាំង
៩០១០៤០១ ភូមិចម្លងគោ Chamlang Kou
៩០១០៤០២ ភូមិចំការលើ Chamkar Leu
៩០១០៤០៣ ភូមិស្រែថ្មី Srae Thmei
៩០១០៤០៤ ភូមិស្រែត្រាវ Srae Trav
៩០១០៤០៥ ភូមិថ្មស Thma Sa
  • យោងតាម ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ។