ឃុំទំរីង

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំទំរីង (អង់គ្លេសTum Ring Commune) ដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកសណ្ដាន់ ខេត្តកំពង់ធំ មានរដ្ឋបាលចំណុះ ៨ភូមិ÷

ឃុំទំរីង
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរឡាតាំង
៦០៦០៩០១ ភូមិលែង Leaeng
៦០៦០៩០២ ភូមិរនាម Roneam
៦០៦០៩០៣ ភូមិរន្ទះ Ronteah
៦០៦០៩០៤ ភូមិទំអរ Tum Ar
៦០៦០៩០៥ ភូមិក្បាលដំរី Kbal Damrei
៦០៦០៩០៦ ភូមិសំរោង Samraong
៦០៦០៩០៧ ភូមិស្រឡៅស្រោង Sralau Sraong
៦០៦០៩០៨ ភូមិខោស Khaos
  • យោងតាមលេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក