ឃុំបរសេដ្ឋ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំបរសេដ្ឋ (អង់គ្លេសBasedth Commune) ដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកបរសេដ្ឋ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ មានរដ្ឋបាលចំណុះ ភូមិ÷

ឃុំបរសេដ្ឋ
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
៥០១០១០១ ភូមិព្រៃឈើទាល Prey Chheu Teal Village
៥០១០១០២ ភូមិព្រៃគោកត្រប់ Prey Kouk Trab Village
៥០១០១០៣ ភូមិព្រៃឃ្លៃ Prey Khley Village
៥០១០១០៤ ភូមិត្រពាំងឈូក Trapeang Chhuk Village
៥០១០១០៥ ភូមិបឹងស្ដុក Boeng Sdok Village
៥០១០១០៦ ភូមិបឹងសង្កែ Boeng Sangkae Village
៥០១០១០៧ ភូមិស្រែត្រោក Srae Traok Village
៥០១០១០៨ ភូមិត្មាតលេង Tmat Leng Village
៥០១០១០៩ ភូមិសំព័រ Sampoar Village
៥០១០១១០ ភូមិចំការទួល Chamkar Tuol Village
៥០១០១១១ ភូមិព្រៃរំដួលខាងកើត Prey Rumduol khang Kaeut Village
៥០១០១១២ ភូមិព្រៃរំដួលខាងត្បូង Prey Rumduol khang Tboung Village
៥០១០១១៣ ភូមិបឹងធ្នង់ Boeng Thnong Village
៥០១០១១៤ ភូមិព្រៃរំដួលខាងលិច Prey Rumduol khang Lech Village
៥០១០១១៥ ភូមិព្រៃរំដួលខាងជើង Prey Rumduol khang Cheung Village
៥០១០១១៦ ភូមិទួលខ្ជាយ Tuol Khcheay Village
៥០១០១១៧ ភូមិខ្ពបវែង Khpob Veaeng Village
៥០១០១១៨ ភូមិកន្លង់ Kanlang Village
៥០១០១១៩ ភូមិចាស់ Chas Village
៥០១០១២០ ភូមិត្រពាំងផុង Trapeang Phong Village
៥០១០១២១ ភូមិក្រុមហ៊ុន Kromhun Village
៥០១០១២២ ភូមិតាប្រាជ្ញ Ta Prach Village