ឃុំបាក់ស្នា

ពីវិគីភីឌា

ឃុំបាក់ស្នា (អង់គ្លេស: Bak Sna Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ មាន ៧ភូមិ÷

ឃុំបាក់ស្នា
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស សុំកែតម្រូវ
០៦០១០១០១ ភូមិបាក់ស្នាក្រោម Bak Sna Kraom Village
០៦០១០១០២ ភូមិបាក់ស្នាលើ Bak Sna Leu Village
០៦០១០១០៣ ភូមិអណ្ដោត Andaot Village
០៦០១០១០៤ ភូមិដោម Daom Village
០៦០១០១០៥ ភូមិត្រពាំងទូក Trapeang Touk Village កែឈ្មោះTrapeang Tuk ទៅ Trapeang Touk
០៦០១០១០៦ ភូមិអូរចំរេះ Ou Chamres Village
០៦០១០១០៧ ភូមិកំពង់ពោន Kampong Pon Village
  • យោងតាម លេខប្រកាស ៥៣០១ ប្រ.ក

ព្រំប្រទល់នៃឃុំបាក់ស្នា

ឃុំបាក់ស្នា ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)

East ឃុំ គគីរធំ ស្រុកបារាណ៍

 West	ឃុំ ក្រវ៉ា ស្រុកបារាណ៍
 South	ឃុំ ក្រវ៉ា ឃុំ គគីរធំ ស្រុកបារាណ៍
 North	ឃុំ ដងស្ទឹងជីនិត (ឃុំ ក្រយា ស្រុកសន្ទុក)

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

រមណីដ្ឋាន[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]