ឃុំបាក់ស្នា

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំបាក់ស្នា (អង់គ្លេស$ Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ មាន ភូមិ÷

ឃុំបាក់ស្នា
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
East	ឃុំ គគីរធំ ស្រុកបារាណ៍
 West	ឃុំ ក្រវ៉ា ស្រុកបារាណ៍
 South	ឃុំ ក្រវ៉ា ឃុំ គគីរធំ ស្រុកបារាណ៍
 North	ឃុំ ដងស្ទឹងជីនិត (ឃុំ ក្រយា ស្រុកសន្ទុក)

List of village Code Khmer English Reference Note 1 06010101 បាក់ស្នាក្រោម Bak Sna Kraom លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 2 06010102 បាក់ស្នាលើ Bak Sna Leu លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 3 06010103 អណ្ដោត Andaot លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 4 06010104 ដោម Daom លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 5 06010105 ត្រពាំងទូក Trapeang Touk លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក កែឈ្មោះTrapeang Tuk ទៅ Trapeang Touk 6 06010106 អូរចំរេះ Ou Chamres លេខប្រកាស ៥៣០១ ប្រ.ក ភូមិថ្មី 7 06010107 កំពង់ពោន Kampong Pon

ព្រំប្រទល់នៃឃុំបាក់ស្នា

ឃុំបាក់ស្នា ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

រមណីដ្ឋាន[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]