ឃុំបាគង

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំបាគង (អង់គ្លេស$ Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុក ខេត្ត មាន ភូមិ÷

ឃុំបាគង
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village


1 17090201 ថ្នល់ត្រង់ Thnal Trang ប្រកាសលេខ៤៩៣ ប្រ.ក 2 17090202 ឱឡោក Aolaok ប្រកាសលេខ៤៩៣ ប្រ.ក 3 17090203 លលៃ Loley ប្រកាសលេខ៤៩៣ ប្រ.ក 4 17090204 ស្ទឹង Stueng ប្រកាសលេខ៤៩៣ ប្រ.ក 5 17090205 គោកត្រាច Kouk Trach ប្រកាសលេខ៤៩៣ ប្រ.ក 6 17090206 តាភោគ Ta Phouk ព្រំប្រទល់នៃឃុំបាគង

ឃុំបាគង ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)

Boundary

 East	ទល់នឹង ឃុំកន្ទ្រាំង ស្រុកប្រាសាទបាគង
 West	ទល់នឹង ឃុំកណ្ដែក ស្រុកប្រាសាទបាគង
 South	ទល់នឹង ឃុំរលួស ស្រុកប្រាសាទបាគង
 North	ទល់នឹង សង្កាត់អំពិល ក្រុងសៀមរាប និង ឃុំបល្ល័ង្ក ស្រុកប្រាសាទបាគង