ឃុំបានៀវ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំបានៀវ (អង់គ្លេស $ Commune) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកឈូក ខេត្តកំពត មាន ភូមិ

ឃុំបានៀវ
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village


ព្រំប្រទល់នៃឃុំបានៀវ

ឃុំបានៀវ ទិស
ខាងកើត (E) ខាងលិច (W) ខាងត្បូង (S) ខាងជើង (N)

មាតិកា[កែប្រែ]

ឃុំបានៀវ[កែប្រែ]

១ រដ្ឋបាល

១.១ ព្រំប្រទល់

២ អប់រំ

២.១ បឋមសិក្សា

២.២ វិទ្យាល័យ

៣.សាសនា

៣.១ ព្រះពុទ្ធសាសនា

៣.១.១ វត្ត

៤ ផ្សារ

៥ រមណីដ្ឋាន

៥.១	ឯកសារពិគ្រោះ

១.រដ្ឋបាល[កែប្រែ][កែប្រែ]

១.០ ឃុំបានៀវ មាន ៥ភូមិគឺ÷[កែប្រែ]

ព្រៃឈើនៀង

តាមុំ

ត្រពាំងតាសេក

តាឡង់

ព្រៃភ្ផុំ

១.១ ​​​​​​​​​ព្រំប្រទល់[កែប្រែ][កែប្រែ]

ឃុំ   ទិស​ជើង(N)	    កើត(E)	លិច(W)	   ត្បូង(S)
ឃុំរ និង ឃុំ	   ឃុំ និង ឃុំ	  ឃុំ និង ឃុំ​​   ឃុំ

អប់រំ[កែប្រែ]:[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]:[កែប្រែ]

សាលាបឋមសិក្សារវត្ដបានៀវ

វិទ្យាល័យ[កែប្រែ]:[កែប្រែ]

វិទ្យាល័យមាសសុភាបានៀវ

សាសនា[កែប្រែ]:[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]:[កែប្រែ]

វត្ត​[កែប្រែ]:[កែប្រែ]

រត្ដឧត្ដមសិរីរត្ន័ ហៅវត្ដថ្មី

ផ្សារ[កែប្រែ]:[កែប្រែ]

ផ្សារបានៀវ

រមណីដ្ឋាន[កែប្រែ]:[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]

កែសម្រួលដោយ 12B​ សុមារ៉ាឌី ២០១៤[កែប្រែ]