ឃុំបាសាក់(ស្រុកស្វាយជ្រំ)

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំបាសាក់(ស្រុកស្វាយជ្រំ) (អង់គ្លេសBasak Commune ) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកស្វាយជ្រំ ខេត្តស្វាយរៀង មាន ៥ភូមិ÷

ឃុំបាសាក់(ស្រុកស្វាយជ្រំ)
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
២០០៥០២០១ ភូមិសាលារៀន Sala Rien Village
២០០៥០២០២ ភូមិស្វាយតាភ្ល Svay Ta Phlo Village
២០០៥០២០៣ ភូមិប៉ាយ៉ាប Payab Village
២០០៥០២០៤ ភូមិពោធិ៍តារស់ Pou Ta Ros Village
២០០៥០២០៥ ភូមិបាសាក់ Basak Village
  • យោងតាមប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ

ព្រំប្រទល់នៃឃុំបាសាក់(ស្រុកស្វាយជ្រំ)

ឃុំបាសាក់(ស្រុកស្វាយជ្រំ) ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)
ឃុំស្វាយតឿ ឃុំពន្លា ស្រុកកំពង់រោទិ៍ ឃុំកំពង់ចំឡង ស្រុកស្វាយជ្រំ និងប្រទេសវៀតណាម ឃុំសំយ៉ោង ស្រុកំពង់រោទិ៍ ឃុំគយត្របែក ស្រុកស្វាយជ្រំ