ឃុំប៉ូយ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំប៉ូយ (អង់គ្លេស$ Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកអូរជុំ ខេត្តរតនគិរី មាន ៨ភូមិ÷

ឃុំប៉ូយ
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
១៦០៦០២០១ ភូមិម៉ាស Mas Village
១៦០៦០២០២ ភូមិកាន់ឈឺង Kan Chheung Village
១៦០៦០២០៣ ភូមិក្រេះ Kreh Village
១៦០៦០២០៤ ភូមិតាង៉ាច Ta Ngeach Village
១៦០៦០២០៥ ភូមិស្វាយ Svay Village
១៦០៦០២០៦ ភូមិខ្មែង Khmaeng Village
១៦០៦០២០៧ ភូមិក្រឡា Krala Village
១៦០៦០២០៨ ភូមិកងកុយ Kang Koy Village
  • យោងតាម ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក

ព្រំប្រទល់នៃឃុំប៉ូយ

ឃុំប៉ូយ ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)

Boundary

 East	ឃុំល្អក់
 West	ឃុំកាឡៃ និងឃុំកាចូន ឃុំកោះពាក់ ស្រុកវើនសៃ
 South	ឃុំល្អក់ ឃុំអូរជុំ និងឃុំកាចូន
 North	ឃុំតាវែងក្រោម ឃុំតាវែងលើ ស្រុកតាវែង និងឃុំកោះពាក់ ស្រុកវើនសៃ

រដ្ឋបាល[កែប្រែ]

ឃុំប៉ូយ មាន ៨ភូមិគឺ÷

ព្រំប្រទល់[កែប្រែ]

ឃុំ ទិស
ជើង(N) កើត(E) លិច(W) ត្បូង(S)
ឃុំ និង ឃុំ ឃុំ ឃុំ ឃុ

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

រមណីដ្ឋាន[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]