ឃុំព្រៃនប់

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំព្រៃនប់ (អង់គ្លេសPrey Nob) ដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកព្រៃនប់ ខេត្តព្រះសីហនុ មានរដ្ឋបាលចំណុះ ៥ភូមិ÷

លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរឡាតាំង
១៨០២០៧០១ ភូមិបត់សិរមាន់ Bat Ser Moan
១៨០២០៧០២ ភូមិព្រៃនប់១ Prey Nob Muoy
១៨០២០៧០៣ ភូមិព្រៃនប់២ Prey Nob Pir
១៨០២០៧០៤ ភូមិព្រៃនប់៣ Prey Nob Bei
១៨០២០៧០៥ ភូមិបែកក្រង់ Baek Krang
  • យោងតាម អនុក្រឹត្យលេខ ០៧ អនក្រ.បក

ត្រូវបានប្តូរសង្កាត់ព្រៃនប់ទៅជាឃុំព្រៃនប់និង ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ។