ឃុំមានរិទ្ធិ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំមានរិទ្ធិ (អង់គ្លេស $ Commune) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកដងទង់ ខេត្តកំពត មាន ភូមិ

ឃុំមានរិទ្ធិ
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village


1 07050501 ព្រៃក្រាំងខាងជើង Prey Krang Khang Cheung ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ 2 07050502 ព្រៃក្រាំងខាងត្បូង Prey Krang Khang Tboung ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ 3 07050503 ក្រាំងលាវ Krang Leav ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ 4 07050504 ត្រពាំងឈូក Trapeang Chhuk

ព្រំប្រទល់នៃឃុំមានរិទ្ធិ

ឃុំមានរិទ្ធិ ទិស
ខាងកើត (E) ខាងលិច (W) ខាងត្បូង (S) ខាងជើង (N)

Boundary

 East 	ឃុំដំណាក់សុក្រំ ឃុំដងទង់ខាងជើង ស្រុកដងទង់
 West 	ឃុំអង្គរមាស ឃុំល្អាង ស្រុកដងទង់
 South 	ឃុំស្រែជាខាងជើង ស្រុកដងទង់
 North 	ឃុំអង្គរមាស ស្រុកដងទង់ និងស្រុកឈូក