ឃុំសង្ឃ័រ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំសង្ឃ័រនេះបច្ចុប្បន្ន បានកាត់ចូលទៅក្រុងស្វាយរៀង សង្កាត់សង្ឃ័រ