ឃុំសាគ្រាម

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំសាគ្រាម (អង់គ្លេសSakream Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកប្រាសាទបល្ល័ង្ក ខេត្តកំពង់ធំ មាន ១១ភូមិ÷

ឃុំសាគ្រាម
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
០៦០៤០៤០១ ភូមិសាគ្រាមជើង Sakream Cheung Village
០៦០៤០៤០២ ភូមិវាលថ្មល់ Veal Thnal Village
០៦០៤០៤០៣ ភូមិអូរខ្សង់ Ou Khsang Village
០៦០៤០៤០៤ ភូមិព្រិច Prich Village
០៦០៤០៤០៥ ភូមិស្រែវាល Srae Veal Village
០៦០៤០៤០៦ ភូមិអូរអង្គរ Ou Angkor Village
០៦០៤០៤០៧ ភូមិត្រពាំងព្រីង Trapeang Pring Village
០៦០៤០៤០៨ ភូមិកន្ទាក Kanteak Village
០៦០៤០៤០៩ ភូមិវាលចាស់ Veal Chas Village
០៦០៤០៤១០ ភូមិពាមអាទិត្យ Peam Atit Village
០៦០៤០៤១១ ភូមិសាគ្រាមត្បូង Sakream Tboung Village


ព្រំប្រទល់នៃឃុំសាគ្រាម

ឃុំសាគ្រាម ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)
ស្រុកវៀង ខេត្តព្រះវិហារ ឃុំពពក ស្រុកស្ទោង ឃុំក្រយា ស្រុកប្រាសាទបល្ល័ង្ក ឃុំរណសិស្ស ស្រុកសង្គមថ្មី ខេត្តព្រះវិហារ​ និង ខេត្តសៀមរាប