ឃុំសាមឃួយ

ពីវិគីភីឌា

ឃុំសាមឃួយ ស្ថិតនៅ ស្រុកសេសាន ខេត្តស្ទឹងត្រែង

រដ្ឋបាល[កែប្រែ]

ឃុំសាមឃួយ មាន ៤ភូមិគឺ÷

ព្រំប្រទល់[កែប្រែ]

ឃុំ ទិស
ជើង(N) កើត(E) លិច(W) ត្បូង(S)
ឃុំ និង ឃុំ ឃុំ ឃុំ ឃុ

=អប់ រំ=

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

រមណីដ្ឋាន[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]