ឃុំសាលាវិស័យ

ពីវិគីភីឌា

ឃុំសាលាវិស័យ (អង់គ្លេស: Sala Visai Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកប្រាសាទបល្ល័ង្ក ខេត្តកំពង់ធំ មាន ១៩ភូមិ÷

ឃុំសាលាវិស័យ
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
០៦០៤០៥០១ ភូមិត្រពាំងក្រោល Trapeang Kraol Village
០៦០៤០៥០២ ភូមិបុស្សវែង Bos Veaeng Village
០៦០៤០៥០៣ ភូមិឫស្សីដូច Ruessei Douch Village
០៦០៤០៥០៤ ភូមិស្រែ Srae Village
០៦០៤០៥០៥ ភូមិចំណារ Chamnar Village
០៦០៤០៥០៦ ភូមិអូរក្រូច Ou Krouch Village
០៦០៤០៥០៧ ភូមិសាលាវិស័យ Sala Visai Village
០៦០៤០៥០៨ ភូមិអណ្ដាស Andas Village
០៦០៤០៥០៩ ភូមិត្រពាំងផ្ដៀក Trapeang Phdiek Village
០៦០៤០៥១០ ភូមិត្រពាំងថ្ម ​ កែឈ្មោះត្រពាំងថ្មចាស់ទៅ ត្រពាំងថ្ម Trapeang Thma Village
០៦០៤០៥១១ ភូមិបុស្សស្រមោច Bos Sramaoch Village
០៦០៤០៥១២ ភូមិវាលល្ពាក់ Veal Lpeak Village
០៦០៤០៥១៣ ភូមិខ្មាក់ Khmak Village
០៦០៤០៥១៤ ភូមិតាឡែក Talaek Village
០៦០៤០៥១៥ ភូមិដងអន្ទាក់ Dang Anteak Village
០៦០៤០៥១៦ ភូមិជ័យ Chey Village
០៦០៤០៥១៧ ភូមិគគីរ Kokir Village
០៦០៤០៥១៨ ភូមិក្វាន់ទៀង Kvan Tieng Village
០៦០៤០៥១៩ ភូមិសាលាពពេល Sala Popel Village


ព្រំប្រទល់នៃឃុំសាលាវិស័យ

ឃុំសាលាវិស័យ ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)
ស្រុកប្រាសាទសំបូរ និង ស្រុកសណ្តាន់ ខេត្តកំពង់ធំ ឃុំទួលគ្រើល ស្រុកប្រាសាទបល្ល័ង្គ ឃុំជ័យ ស្រុកកំពង់ស្វាយ ខេត្តព្រះវិហារ