ឃុំសំបូរ(ស្រុកបាធាយ)

ពីវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី ឃុំសំបូរ)
Jump to navigation Jump to search

ឃុំសំបូរ ស្ថិតនៅ ស្រុកបាធាយ ខេត្តកំពង់ចាម

រដ្ឋបាល[កែប្រែ]

ឃុំសំបូរមាន ៧ភូមិគឺ

ប្រជាជន[កែប្រែ]

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

មន្ត្រី[កែប្រែ]

មន្ត្រីឃុំ[កែប្រែ]

មន្ត្រីប៉ុស្តិ៍[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

តំបន់ទេសចរណ៍[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]