ឃុំស្តើងជ័យ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំស្ដើងជ័យ ស្ថិតនៅ ស្រុកជើងព្រៃ ខេត្តកំពង់ចាម

រដ្ឋបាល[កែប្រែ]

ឃុំស្ដើងជ័យមាន ៧ភូមិគឺ

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

សុខាភិបាល[កែប្រែ]

មណ្ឌលសុខភាព[កែប្រែ]

រដ្ឋ[កែប្រែ]

ឯកជន[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធ[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

រមណីយដ្ឋាន[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]