ឃុំស្ទឹងកែវ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំស្ទឹងកែវ (អង់គ្លេស Stueng Kaev Commune) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកទឹកឈូ ខេត្តកំពត មាន ០៥ភូមិ

ឃុំស្ទឹងកែវ
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
០៧០៧១៥០១ ភូមិកំពង់ចិន Kampong Chen Village
០៧០៧១៥០២ ភូមិត្រពាំងកក់ Trapeang Kak Village
០៧០៧១៥០៣ ភូមិដូង Doung Village
០៧០៧១៥០៤ ភូមិម្លិចគល់ Mlich Kol Village
០៧០៧១៥០៥ ភូមិអន្លង់ម៉ាក់ប្រាង្គ Anlong Makprang Village

ព្រំប្រទល់នៃឃុំស្ទឹងកែវ

ឃុំស្ទឹងកែវ ទិស
ខាងកើត (E) ខាងលិច (W) ខាងត្បូង (S) ខាងជើង (N)
ឃុំថ្មី ស្រុកទឹកឈូ ឃុំកោះតូច ស្រុកទឹកឈូ ឃុំព្រៃឃ្មុំ ឃុំកំពង់ត្រែង ស្រុកទឹកឈូ ឃុំត្រពាំងភ្លាំង ស្រុកឈូក