ឃុំស្រែជាខាងត្បូង

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំស្រែជាខាងត្បូង (អង់គ្លេស $ Commune) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកដងទង់ ខេត្តកំពត មាន ភូមិ

ឃុំស្រែជាខាងត្បូង
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village

1 07050701 ត្រពាំងក្ដារ Trapeang Kdar ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ 2 07050702 ខ្ពស់ Khpos ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ 3 07050703 អូរឫស្សី Ou Ruessei

ព្រំប្រទល់នៃឃុំស្រែជាខាងត្បូង

ឃុំស្រែជាខាងត្បូង ទិស
ខាងកើត (E) ខាងលិច (W) ខាងត្បូង (S) ខាងជើង (N)

Boundary

 East 	ឃុំឃ្ជាយខាង្បូង ឃុំឃ្ជាយខាងជើង ស្រុកដងទង់
 West 	ឃុំកណ្តាល ឃុំត្រពាំងព្រីង ស្រុកកំពត
 South 	ឃុំកំពង់ត្រាចខាងលិច ឃុំដំណាក់កន្ទួតខាងត្បូង ស្រុកកំពង់ត្រាច
 North 	ឃុំស្រែជាខាងជើង ឃុំមានរិទ្ធិ ស្រុកដងទង់