ឃុំឡាមីញ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំឡាមីញ (អង់គ្លេស$ Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកបរកែវ ខេត្តរតនគិរី មាន ៥ភូមិ÷

ឃុំឡាមីញ
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
១៦០៣០៣០១ ភូមិត្រុំ Trom Village
១៦០៣០៣០២ ភូមិស៊ូ Su Village
១៦០៣០៣០៣ ភូមិញ៉ល ប្ដូរពីញល ទៅជាញ៉ល Nhol Village
១៦០៣០៣០៤ ភូមិខ្មាំង Khmang Village
១៦០៣០៣០៥ ភូមិភូមិមួយ Phum Muoy Village
  • យោងតាម ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក

ព្រំប្រទល់នៃឃុំឡាមីញ

ឃុំឡាមីញ ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)

Boundary

 East	ឃុំស៊ើង​ស្រុកបរកែវ​
 West	ឃុំទីងចាក់​ស្រុកបរកែវ
 South	ឃុំលុងឃុង​ស្រុកបរកែវ​
 North	ឃុំកក់​ស្រុកបរកែវ

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

រមណីដ្ឋាន[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]