ឃុំអណ្តូងពោធិ៍

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំអណ្តូងពោធិ៍ (អង់គ្លេស$ Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ មាន ភូមិ÷

ឃុំអណ្តូងពោធិ៍
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village

East ស្រុកចំការលើ ខេត្តកំពង់ចាម

 West	ឃុំ ជ្រលង ឃុំ ស្រឡៅ ស្រុកបារាយណ៍
 South	ឃុំ ច្រនៀង ស្រុកបារាយណ៍
 North	ឃុំ ទ្រៀល ស្រុកបារាយណ៍

List of village Code Khmer English Reference Note 1 06011201 ជីវភាព Chiveakpheap លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 2 06011202 បែកចាន Baek Chan លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 3 06011203 ដំរីស្លាប់ Damrei Slab លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 4 06011204 អណ្ដូងពោធិ៍ Andoung Pou លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 5 06011205 វាលតូច Veal Touch លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 6 06011206 គុហ៍បារែង Ku Baraeng លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 7 06011207 គ្រើល Kreul

ព្រំប្រទល់នៃឃុំអណ្តូងពោធិ៍

ឃុំអណ្តូងពោធិ៍ ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)

ឃុំអណ្ដូងពោធិ៍ មាន ១០ភូមិ៖

ព្រំប្រទល់[កែប្រែ]

ឃុំ ទិស
ជើង(N) កើត(E) លិច(W) ត្បូង(S)
និង និង និង និង