ឃុំអូរជុំ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំអូរជុំ (អង់គ្លេស$ Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកអូរជុំ ខេត្តរតនគិរី មាន ៨ភូមិ÷

ឃុំអូរជុំ
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
១៦០៦០៥០១ ភូមិអូរជុំ Ou Chum Village
១៦០៦០៥០២ ភូមិថារ៉ងជង Tharang Chong Village
១៦០៦០៥០៣ ភូមិថារ៉ងស្វាយ Tharang Svay Village
១៦០៦០៥០៤ ភូមិល្អឺនក្រែន L'eun Kraen Village
១៦០៦០៥០៥ ភូមិល្អឺនជង L'eun Chong Village
១៦០៦០៥០៦ ភូមិតងប្លេង Tang Pleng Village
១៦០៦០៥០៧ ភូមិតាកាម៉ាល់ ប្ដូរពីតងកាម៉ាល់ ទៅជាតាកាម៉ាល់ Ta Kamal Village
១៦០៦០៥០៨ ភូមិល្អឺនកាំងមីស L'eun Kang Mis Village
  • យោងតាម ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក

ព្រំប្រទល់នៃឃុំអូរជុំ

ឃុំអូរជុំ ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)

Boundary

 East	ឃុំឯកភាព
 West	ឃុំកាឡៃ និងឃុំចាអ៊ុង
 South	ឃុំឡាបានសៀក ឃុំយក្ខឡោម ស្រុកបានលុង
 North	ឃុំប៉ូយ និងឃុំល្អក់

រដ្ឋបាល[កែប្រែ]

ឃុំអូរជុំ មាន ៧ភូមិគឺ÷

ព្រំប្រទល់[កែប្រែ]

ឃុំ ទិស
ជើង(N) កើត(E) លិច(W) ត្បូង(S)
ឃុំ និង ឃុំ ឃុំ ឃុំ ឃុ

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

រមណីដ្ឋាន[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]