ឃុំឫស្សីស្រុកខាងកើត

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំឫស្សីស្រុកខាងកើត (អង់គ្លេស $ Commune) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកកំពង់ត្រាច ខេត្តកំពត មាន ភូមិ

ឃុំឫស្សីស្រុកខាងកើត
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village


ព្រំប្រទល់នៃឃុំឫស្សីស្រុកខាងកើត

ឃុំឫស្សីស្រុកខាងកើត ទិស
ខាងកើត (E) ខាងលិច (W) ខាងត្បូង (S) ខាងជើង (N)

1 07061301 ឫស្សីស្រុក Ruessei Srok ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ​ប្រ.ក របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ 2 07061302 កោះស្នូក Kaoh Snouk ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ​ប្រ.ក របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ 3 07061303 ធ្នង់ Thnong ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ​ប្រ.ក របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ 4 07061304 អន្លង់ថ្ងាន់ Anlong Thngan

Boundary

 East 	បឹងសាលាខាងត្បូង ស្រុកកំពង់ត្រាច
 West 	ឬស្សីស្រុកខាងលិច ស្រុកកំពង់ត្រាច
 South 	ប្រទេសវៀតណាម
 North 	ឃុំកំពង់ត្រាចខាងកើត ស្រុកកំពង់ត្រាច