ឃុំឫស្សីស្រុកខាងកើត

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំឫស្សីស្រុកខាងកើត គឺជាឃុំមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកំពង់ត្រាច ខេត្តកំពត។ ឃុំឫស្សីស្រុកខាងកើត ស្ថិតនៅ ស្រុកកំពង់ត្រាច ខេត្តកំពត មាន ភូមិ÷

លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរឡាតាំង
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ