ចីវរ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

(សំ.),(បា.)(ចីវ៉) ចីពរ (ម. ព. នេះ) ។