ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ការតែងនិពន្ធ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

(បា.) (និពន់) តែង​ឡើង, ចង​ក្រង, រៀបរៀង : និពន្ធ​ពង្សាវតារ, និពន្ធ​រឿង​ប្រលោម​លោក; ដែល​ចង​ហើយ; ដែល​តែង​ហើយ, ដែល​សម្រេច​ឲ្យ​មាន​កម្រិត​ហើយ,...រឿង​និពន្ធ ។ ន. ចំណង (សេចក្ដី), សេចក្ដី​តែង, ពំនោល ។ល។ (រ. ស.) : ព្រះ​និពន្ធ, ព្រះ​រាជ​និពន្ធ គឺ​សេចក្ដី​ដែល​ស្ដេច​ទ្រង់​តែង, ទ្រង់​រៀបរៀង (ម. ព. រាជ​និពន្ធ ផង) ។

ទំព័រ​ក្នុង​ចំណាត់​ថ្នាក់​ក្រុម "ការតែងនិពន្ធ"

ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះមានទំព័រមួយដូចខាងក្រោម។