ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:សម្ដេចប៉ាប

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

សម្ដេចប៉ាបជាអ្នកដឺកនាំរបស់ព្រះសហគមន៍កាតូលិកដែលមានទីបញ្ជាការនៅប្រទេសវ៉ាទីកង់ នៅ អឺរ៉ុប

ទំព័រ​ក្នុង​ចំណាត់​ថ្នាក់​ក្រុម "សម្ដេចប៉ាប"

ទំព័រចំនួន៨ក្នុងចំណោមទំព័រសរុប ៨ ដូចខាងក្រោមស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះ។