ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:សេដ្ឋីក្នុងលោក

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ខាងក្រោមនេះ គឺជាឈ្មោះសេដ្ឋី និងមហាសេដ្ឋីនៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះ៖

ទំព័រ​ក្នុង​ចំណាត់​ថ្នាក់​ក្រុម "សេដ្ឋីក្នុងលោក"

ទំព័រចំនួន៨ក្នុងចំណោមទំព័រសរុប ៨ ដូចខាងក្រោមស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះ។