ចំណុចរំពុះ

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
Boiling water

The boiling point of a substance is the temperature at which the vapor pressure of the liquid equals the pressure surrounding the liquid[១][២] and the liquid changes into a vapor.


មើលផងដែរ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. David.E. Goldberg (1988)។ 3,000 Solved Problems in Chemistry (1st រ.រ.)។ McGraw-Hill។ ល.ស.ប.អ. 0-07-023684-4  Section 17.43, page 321
  2. Louis Theodore, R. Ryan Dupont and Kumar Ganesan (Editors) (1999)។ Pollution Prevention: The Waste Management Approach to the 21st Century។ CRC Press។ ល.ស.ប.អ. 1-56670-495-2  Section 27, page 15

ទំព័រគំរូ:Phase of matter