ឆ្នាំ​ ១៩៤០

ដោយវិគីភីឌា

ព្រឹត្តិការណ៍[កែប្រែ]

ថ្ងៃខួបកំណើត[កែប្រែ]

ថ្ងៃ​មរណភាព[កែប្រែ]