ដាវ បានដន

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ដាវ បានដន (សៀម: ดาว บ้านดอน ៤ មករា ១៩៤៧ - ) គឺជាអ្នកចម្រៀងថៃនិងអ្នកនិពន្ធបទចម្រៀង

Discography[កែប្រែ]

បទចម្រៀង[កែប្រែ]

  • Khon Khee Lang Kway
  • Ror Rak Tay Ton Kradon

ការសរសេរចម្រៀង[កែប្រែ]

ឆ្នាំ បទ អាល់ប៊ុម ច្រៀងដោយ
1972 "Khon Khee Lang Kway" Khon Khee Lang Kway Dao Bandon (ដាវ បានដន)
1990 "Ku Lab Daeng" Ku Lab Daeng Somjit Borthong (សំចិត្ត បូថង)
1991 "Nam Ta Loan Bon Tee Non" Honey Sri-Isan 1 Honey Sri-Isan (ហាន់នី ស៊ីអ៊ីសាន)
"Woan Phee Mee Rak Dieaw" Honey Sri-Isan 1
1993 "Jao Bao Hai" Jintara Poonlarp 16 Jintara Poonlarp (ចិន្តរ៉ា ភូនឡាប)
1997 "Rak Plo Sano Yaem" Mor lam sa on 1
"Rak Phang Tee Wang Sam Mor"
1998 "Rak Salai Dok Fai Ban" Mor lam sa on 1
2001 "Nam Ta Yard Khang Phra Thad Na Doon" Mor lam sa on 5
2007 "Pha Pa Nam Ta Sueam" Mor lam sa on 13
2019 "Pha Mai Ai Lueam"
2020 "Covid Ma Nam Ta Lai"