ដំរីឥណ្ឌា

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ដំរីឥណ្ឌា
Elephas maximus (Bandipur).jpg
Tusked male, Bandipur National Park
IndianElephant.jpg
Female, Nagarhole National Park
ស្ថានភាពអភិរក្ស
Scientific classification
រជ្ជៈ:
Phylum:
Class:
លំដាប់:
អំបូរ:
Genus:
ប្រភេទ:
Subspecies:
Trinomial name
Elephas maximus indicus
(Cuvier), 1798

The Indian elephant (Elephas maximus indicus) is one of three recognised subspecies of the Asian elephant, and native to mainland Asia. Since 1986, Elephas maximus has been listed as endangered by IUCN as the population has declined by at least 50% over the last three generations, estimated to be 60–75 years. The species is pre-eminently threatened by habitat loss, degradation and fragmentation.[១]


Conservation[កែប្រែ]

Elephas maximus is listed on CITES Appendix I.[១]

See also[កែប្រែ]

References[កែប្រែ]

  1. ១,០ ១,១ ១,២ Choudhury, A., Lahiri Choudhury, D.K., Desai, A., Duckworth, J.W., Easa, P.S., Johnsingh, A.J.T., Fernando, P., Hedges, S., Gunawardena, M., Kurt, F., Karanth, U., Lister, A., Menon, V., Riddle, H., Rübel, A., Wikramanayake, E. (2008). "Elephas maximus". IUCN Red List of Threatened Species. Version 2010.4. International Union for Conservation of Nature.CS1 maint: Multiple names: authors list (link)

Further reading[កែប្រែ]

  • G. P. Sanderson (1907) Thirteen years among the wild beasts of India: their haunts and habits from personal observation : with an account of the modes of capturing and taming elephants. John Grant, Edinburg. 8th edition in 2000 by Asian Educational Services, New Delhi. ISBN 812061464X 9788120614642

External links[កែប្រែ]