ថាណាកា​ ម៉ាសាយុគិ​ (Masayuki Tanaka)​

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ថាណាកា​ ម៉ាសាយុគិ​ (Masayuki Tanaka)​ កើត​នៅ​ឆ្នាំ​១៩៩២ក្នុង​ទីក្រុង​តូក្យូ​ប្រទេស​ជប៉ុន​ ជា​អ្នក​កាសែត​ជប៉ុន​ដែល​សរសេរ​ពី​ព្រឹត្តិការណ៍​នយោបាយ​នៅ​កម្ពុជា​ ។ លោក​នឹង​បន្ត​សរសេរ​អំពី​បញ្ហា​នយោបាយ​ដែល​កំពុង​ឡើង​កំដៅ​យ៉ាង​ខ្លាំង​នៅ​កម្ពុជា​នាពេល​បច្ចុប្បន្ន​ជូន​ជនជាតិ​ជប៉ុន​ដើម្បី​អាន​ ។

1992年東京都生まれ。ジャーナリスト。インタビュアー。日本エシカル推進協議会メンバー。日本ホスピタリティ財団事務局。国際NGOスタッフとしてカンボジアに在住したことをきっかけに取材活動を始める。現在、家庭の貧困や環境問題、企業の社会的責任、エシカル、LGBT、沖縄、スポーツ、カンボジアなど多岐に渡った取材を進める。元内閣総理大臣 鳩山友紀夫など著名人との対談を行う。他にも、カンボジアへのスタディーツアーを通じた教育やイベントの企画運営などジャーナリストの枠を超えた活動を行う。ノーベル平和賞受賞者でソーシャルビジネスの第一人者、ムハマド・ユヌス博士をお招きしたイベントなども主催。

以下のテーマなら少しばかり詳しいつもりです ・新しい働き方 ・エシカル消費 ・人権問題や貧困問題 ・海外(政治まで旅まで) ・フリーランス ・ネット社会 ・沖縄 ・社会貢献やNGO,NPO その他

詳しくはプロフィールまたはお問合わせよりご連絡ください。

【資格】 ■認定インタビュアー

【趣味】 ■コーヒー巡り ■海外放浪(今までアフリカを除いた大陸に足を踏み入れている)

【過去の主な取材:人権 貧困】 ■カンボジア(土地強制収容 人権侵害 労働環境)

■沖縄(県知事選挙 沖縄戦 基地問題)

■ミャンマー(ビルマ難民 ロヒンギャ族)

■インド(性犯罪)

■震災関連(石巻 福島)

■スポーツ、特に野球(ドラフトに漏れた選手たち、プロ野球キャンプ)

【講演活動】

現場のリアルを伝えるため、各地で講演活動を行っております。 講演のお申し込みはお問合わせより 【著書】 ■『沖縄 東村フォトエッセイ: 美しきやんばる』 ■『英国 オックスフォード:England Oxford』

【主なメディア出演】 ■フジテレビ、朝日新聞、ラジオ福島、他