ទូរទស្សន៍ម៉ាយធីវី

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ស្លាកសញ្ញាទូរទស្សន៍ម៉ាយធីវី (MYTV)

ម៉ាយធីវី គឺ​ជា​ស្ថានីយទូរទស្សន៍​ថ្មី​មួយ ដែល​បាន​បង្កើត​ឡើង​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា។ ស្ថានីយ​នេះ គឺ​ជា​ស្ថានីយ​មួយ​ផ្សេង​ទៀត ដែល​បាន​បង្កើត​ឡើង​ដោយ​បណ្តាញទូរទស្សន៍កម្ពុជា ស៊ីធីអិន។ ម៉ាយធីវី បាន​ចាប់​ដំណើរ​ការ​កម្មវិធី​របស់​ខ្លួន​តាំង​ពី​ថ្ងៃទី ០៩ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០០៩ មកម្ល៉េះ។

តំណភ្ជាប់[កែប្រែ]

  • គេហទំព័រម៉ាយធីវី