ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស កាល់

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស កាល់ ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនមានចេតនានឹងត្រូវសម្រង់ដោយផ្ទាល់ទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា និងផ្សេងទៀត។

Flag of Wales (1959–present).svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង កាល់ ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (កាល់)
នាមក្លែងទង់ Flag of Wales (1959–present).svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of Wales (1959–present).svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)


នាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូអាចប្រើបានតាម "នាមក្លែង" មួយ (អនុវត្តជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគំរូ):
ឈ្មោះនាមក្លែង{{flag|alias}} លទ្ធផល{{flagcountry|alias}} លទ្ធផល
WAL (view)Flag of Wales.svgFlag of Wales.svg

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

  • {{flag|កាល់}} កាល់
  • {{flagicon|កាល់}}កាល់

ដោយប្រើនាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

  • {{flagicon|WAL}}Flag of Wales.svg
  • {{flagcountry|WAL}}Flag of Wales.svg
  • {{flag|WAL}}Flag of Wales.svg