ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស គីនេ អេក្វាទ័រ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស គីនេ អេក្វាទ័រ ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនមានចេតនានឹងត្រូវសម្រង់ដោយផ្ទាល់ទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា និងផ្សេងទៀត។

Flag of Equatorial Guinea.svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង គីនេ អេក្វាទ័រ ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (គីនេ អេក្វាទ័រ)
នាមក្លែងទង់ Flag of Equatorial Guinea.svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of Equatorial Guinea.svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)


នាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូអាចប្រើបានតាម "នាមក្លែង" មួយ (អនុវត្តជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគំរូ):
ឈ្មោះនាមក្លែង{{flag|alias}} លទ្ធផល{{flagcountry|alias}} លទ្ធផល
GNQ (view)ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស GNQទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស GNQ
EQG (view)ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស EQGទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស EQG
GEQ (view)ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស GEQទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស GEQ
គីនេ អេក្វាទ័រ (view) គីនេ អេក្វាទ័រ គីនេ អេក្វាទ័រ

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

ដោយប្រើនាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត