ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស បូសនី-អ៊ែរសេកូវីន

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស បូសនី-អ៊ែរសេកូវីន ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនមានចេតនានឹងត្រូវសម្រង់ដោយផ្ទាល់ទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា និងផ្សេងទៀត។

Flag of Bosnia and Herzegovina.svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង បូសនី-អ៊ែរសេកូវីន ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (បូសនី-អ៊ែរសេកូវីន)
នាមក្លែងទង់ Flag of Bosnia and Herzegovina.svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of Bosnia and Herzegovina.svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)

អង្គឆ្លាស់នានានៃទង់

ស្លាករូបទង់ (40px)ឈ្មោះរូប
1992Flag of Bosnia and Herzegovina (1992-1998).svgFlag of Bosnia and Herzegovina (1992-1998).svg
1878Sin bandera.svgSin bandera.svg
1908Flag of Bosnia (1908).svgFlag of Bosnia (1908).svg
1945Flag of Bosnia and Herzegovina (1946-1992).svgFlag of Bosnia and Herzegovina (1946-1992).svg
SRFlag of Bosnia and Herzegovina (1946-1992).svgFlag of Bosnia and Herzegovina (1946-1992).svg
independentFlag of Independent Bosnia (1878).svgFlag of Independent Bosnia (1878).svg

នាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូអាចប្រើបានតាម "នាមក្លែង" មួយ (អនុវត្តជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគំរូ):
ឈ្មោះនាមក្លែង{{flag|alias}} លទ្ធផល{{flagcountry|alias}} លទ្ធផល
BIH (view) BIH បូសនី-អ៊ែរសេកូវីន
Bosnia-Herzegovina (view)ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Bosnia-Herzegovinaទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Bosnia-Herzegovina
បូសនី-អ៊ែរសេកូវីន (view) បូសនី-អ៊ែរសេកូវីន បូសនី-អ៊ែរសេកូវីន

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

ដោយប្រើអង្គឆ្លាស់ទង់

ដោយប្រើនាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូដែលពាក់ព័ន្ធ

សូមមើលទំព័រគំរូ ទិន្នន័យប្រទេស ដែលពាក់ព័ន្ធដូចទៅនេះ: