ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ម៉ុងកូល

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ម៉ុងកូល ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនមានចេតនានឹងត្រូវសម្រង់ដោយផ្ទាល់ទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា និងផ្សេងទៀត។

Flag of Mongolia.svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង ម៉ុងហ្គោលី ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (ម៉ុងហ្គោលី)
នាមក្លែងទង់ Flag of Mongolia.svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of Mongolia.svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)

អង្គឆ្លាស់នានានៃទង់

ស្លាករូបទង់ (40px)ឈ្មោះរូប
1924Flag of the People's Republic of Mongolia (1924-1940).svgFlag of the People's Republic of Mongolia (1924-1940).svg
1949Flag of the People's Republic of Mongolia (1949-1992).svgFlag of the People's Republic of Mongolia (1949-1992).svg

នាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូអាចប្រើបានតាម "នាមក្លែង" មួយ (អនុវត្តជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគំរូ):
ឈ្មោះនាមក្លែង{{flag|alias}} លទ្ធផល{{flagcountry|alias}} លទ្ធផល
MNG (view)ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស MNGទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស MNG
MGL (view)ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស MGLទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស MGL

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

ដោយប្រើអង្គឆ្លាស់ទង់

ដោយប្រើនាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត