ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស សាម័រ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស សាម័រ ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនមានចេតនានឹងត្រូវសម្រង់ដោយផ្ទាល់ទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា និងផ្សេងទៀត។

Flag of Samoa.svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង សាម័រ ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (សាម័រ)
នាមក្លែងទង់ Flag of Samoa.svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of Samoa.svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)

អង្គឆ្លាស់នានានៃទង់

ស្លាករូបទង់ (40px)ឈ្មោះរូប
colonialFlag of the Samoa Trust Territory.svgFlag of the Samoa Trust Territory.svg

នាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូអាចប្រើបានតាម "នាមក្លែង" មួយ (អនុវត្តជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគំរូ):
ឈ្មោះនាមក្លែង{{flag|alias}} លទ្ធផល{{flagcountry|alias}} លទ្ធផល
SAM (view)ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស SAMទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស SAM
Western Samoa (view)ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Western Samoaទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Western Samoa
WSM (view)ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស WSMទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស WSM
សាម័រ (view) សាម័រ សាម័រ

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

  • {{flag|សាម័រ}} សាម័រ
  • {{flagicon|សាម័រ}}សាម័រ

ដោយប្រើអង្គឆ្លាស់ទង់

  • {{flag|សាម័រ|colonial}} សាម័រ
  • {{flagicon|សាម័រ|colonial}}សាម័រ

ដោយប្រើនាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត