ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ហុងឌូរ៉ាស

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ហុងឌូរ៉ាស ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនមានចេតនានឹងត្រូវសម្រង់ដោយផ្ទាល់ទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា និងផ្សេងទៀត។

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង ហុងឌូរ៉ាស ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (ហុងឌូរ៉ាស)
នាមក្លែងទង់ Flag of Honduras (2008 Olympics).svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of Honduras (2008 Olympics).svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)

អង្គឆ្លាស់នានានៃទង់

ស្លាករូបទង់ (40px)ឈ្មោះរូប
កងនាវាNaval Ensign of Honduras.svgNaval Ensign of Honduras.svg

ទង់យោធា

ទំព័រគំរូនេះរួមមានអង្គឆ្លាស់ទង់នៃទង់កងនាវាដែលអាចប្រើបានជាមួយ ទំព័រគំរូ:Navy:

នាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូអាចប្រើបានតាម "នាមក្លែង" មួយ (អនុវត្តជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគំរូ):
ឈ្មោះនាមក្លែង{{flag|alias}} លទ្ធផល{{flagcountry|alias}} លទ្ធផល
HND (view)ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស HNDទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស HND
HON (view)ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស HONទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស HON
ហុងឌូរ៉ាស (view)ឯកសារ:Flag of Honduras (2008 Olympics).svg ហុងឌូរ៉ាសឯកសារ:Flag of Honduras (2008 Olympics).svg ហុងឌូរ៉ាស

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

ដោយប្រើនាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត