ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ នៃប្រទេសអាល្លឺម៉ងខាងកើត

ដោយវិគីភីឌា

{{ {{{1}}}|alias = | flag alias = Flag placeholder.svg | name = | size = | border= }}