ទំព័រគំរូ:Category tree

ពីវិគីភីឌា
Click the "+" below to see all subcategories:
រកមិនឃើញចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម Category tree ទេ
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

Usage[កែប្រែ]

Syntax[កែប្រែ]

  • {{Category tree}} – basic form, uses the name of the category page it is placed on
  • {{Category tree|title}} – uses title as the category page name

Example[កែប្រែ]

Click the "+" below to see all subcategories:
រកមិនឃើញចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម Films ទេ


See also[កែប្រែ]