ទំព័រគំរូ:Category tree

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
Click the "+" below to see all subcategories:
Documentation icon ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[បង្ហាញ] [កែប្រែ] [ប្រវត្តិ] [បន្សុទ្ធ]

Usage[កែប្រែ]

Syntax[កែប្រែ]

  • {{Category tree}} – basic form, uses the name of the category page it is placed on
  • {{Category tree|title}} – uses title as the category page name

Example[កែប្រែ]

Click the "+" below to see all subcategories:
Films


See also[កែប្រែ]