ទំព័រគំរូ:Convert/Brnmi

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

{{convert/{{{d}}}|{{{1}}}||||s=|r={{{r}}} |u=(Brit) nmi |n=British nautical mile |h=British-nautical-mile |t=nautical mile |o=km mi |b=1853.184 |j=3.267918542-0}}