ទំព័រគំរូ:Location map Cambodia

ពីវិគីភីឌា
ផែនទីទីតាំងនៃកម្ពុជា
name កម្ពុជា
border
coordinates
14.8
102.2 ←↕→ 107.9
9.9
map center 12°21′N 105°03′E / 12.35°N 105.05°E / 12.35; 105.05
image Cambodia location map.svg
Location map Cambodia
image1 Cambodia physical map.svg
Location map Cambodia
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]
Map of Cambodia

Template:Location map Cambodia is a location map definition used to overlay markers and labels on an equirectangular projection map of Cambodia. The markers are placed by latitude and longitude coordinates on the default map or a similar map image.

Usage[កែប្រែ]

These definitions are used by the following templates when invoked with parameter "Cambodia":

Map definition[កែប្រែ]

 • name = កម្ពុជា
  Name used in the default map caption
 • bottom = 9.9
  Latitude at bottom edge of map, in decimal degrees
 • left = 102.2
  Longitude at left edge of map, in decimal degrees
 • right = 107.9
  Longitude at right edge of map, in decimal degrees

Alternative map

The map defined as image1 (Cambodia physical map.svg) can be displayed by using the relief or AlternativeMap parameters in {{Location map}}, {{Location map many}} and {{Location map+}}. The use of these two parameters is shown in the examples below. Additional examples can be found at:

Examples using location map templates[កែប្រែ]

Location map, using default map (image)[កែប្រែ]

ភ្នំពេញ is located in កម្ពុជា
ភ្នំពេញ
ភ្នំពេញ (កម្ពុជា)
{{Location map | Cambodia
| width  = 200
| lat_deg = 11.55
| lon_deg = 104.92
| label  = ភ្នំពេញ
}}

Location map many, using relief map (image1)[កែប្រែ]

Location map Cambodia is located in កម្ពុជា
ភ្នំពេញ
បាត់ដំបង
ទីតាំងទាំង២ នៅកម្ពុជា
{{Location map many | Cambodia
| relief  = yes
| width  = 200
| caption = ទីតាំងទាំង២ នៅកម្ពុជា
| lat1_deg = 11.55
| lon1_deg = 104.92
| label1  = ភ្នំពេញ
| lat2_deg = 13.1
| lon2_deg = 103.2
| label2  = បាត់ដំបង
}}

Location map+, using AlternativeMap[កែប្រែ]

Location map Cambodia is located in កម្ពុជា
ភ្នំពេញ
បាត់ដំបង
Two locations in Cambodia
{{Location map+ | Cambodia
| AlternativeMap = Cambodia physical map.svg
| width  = 200
| caption = ទីតាំងទាំង២ នៅកម្ពុជា
| places =
 {{Location map~ | Cambodia
 | lat_deg = 11.55
 | lon_deg = 104.92
 | label  = ភ្នំពេញ
 }}
 {{Location map~ | Cambodia
 | lat_deg = 13.1
 | lon_deg = 103.2
 | label  = ភ្នំពេញ
 }}
}}

See also[កែប្រែ]

Location map templates
Infobox templates incorporating (passing values to) the Location map template