ទំព័រគំរូ:S-bef

ពីវិគីភីឌា
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

This template creates a single first-column succession box column to be used with succession boxes.

Usage[កែប្រែ]

The format is {{s-bef|before=|parameter}}, where parameter is replaced by one of the parameter names shown in the following table. The use of a parameter is optional.

as — Adds a title line beneath a predecessor's name to designate a change in title.

This template allows for multiple row-spans using the parameter |rows=| between the template name and the first parameter.

Example[កែប្រែ]

From the Louis XIV of France article:

{{s-start}}
{{s-reg}}
{{s-bef | before = [[Louis XIII of France|Louis XIII]]}}
{{s-ttl | title = [[List of French monarchs|King of France]] and [[List of Navarrese monarchs|Navarre]] | years = 14 May 1643 – 1 September 1715}}
{{s-aft | after = [[Louis XV of France|Louis XV]]}}
{{s-end}}
គោរម្យងារសំរាប់រាជ្យ
មុនដោយ
Louis XIII
King of France and Navarre
14 May 1643 – 1 September 1715
តដោយ
Louis XV

See also[កែប្រែ]

Documentation for creating succession boxes can be found at Template:s-start/doc.