ទំព័រគំរូ:Statistics

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
Documentation icon ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[បង្ហាញ] [កែប្រែ] [ប្រវត្តិ] [បន្សុទ្ធ]

Usage[កែប្រែ]

Place this template at the bottom of appropriate articles in statistics:

{{Statistics}}

For most transcluding articles, you should add the variable designating the most relevant sub-template: The additional variable will display the sub-template's articles (while hiding the articles in the other sub-templates):

{{Statistics|descriptive}}
{{Statistics|collection}}
{{Statistics|inference}}
{{Statistics|correlation}}
{{Statistics|analysis}}
{{Statistics|applications}}

With the optional command |state=collapsed, the whole statistics navbox will be initially displayed in its collapsed (hidden) state, e.g. {{Statistics|descriptive|state=collapsed}}.

See also[កែប្រែ]

{{Navbox with collapsible groups}}