ទំព័រគំរូ:Tech Issue

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
Documentation icon ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[បង្ហាញ] [កែប្រែ] [ប្រវត្តិ] [បន្សុទ្ធ]

Usage[កែប្រែ]

{{Template:Tech Issue|}} produces:{{Template:Tech Issue|references}} produces:


Options:

  • Option 1:
    • |
    • |specific issue

See also[កែប្រែ]