ទ្រឹស្តីបទការ៉េបី

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ក្នុងគណិតវិទ្យា ទ្រឹស្តីបទការ៉េបីទ្រឹស្តីបទការ៉េនៃបីចំនួន ត្រូវបានហៅឈ្មោះដោយគណិតវិទូបារាំង Carl Friedrich Gauss ដែលពោលថា៖

ចំនួនគត់ n គឺជាផលបូកការ៉េនៃបីចំនួន លុះត្រាតែវាមិនអាចសរសេរជាទំរង់ ដែល