នគរគូមៀ

ពីវិគីភីឌា
នគរគូមៀ

姑蔑國
?–រ.៤៨០ម.គ.
ស្ថានភាព{{#if: | |ព្រះរាជាណាចក្រ
ធានីគូមៀ (សម័យទំនើប ហ៊្ស្ឈីចូវ ចឺជាំង)
រដ្ឋាភិបាលរាជាធិបតេយ្យ
សម័យកាលប្រវត្តិសាស្រ្តសម័យផ្ការីកនិងស្លឹកឈើជ្រុះ
▪ Established
?
▪ សញ្ជ័យដោយ​ស្ដេចហ្គឹវជៀន​នៃ​នគរយៀក
រ.៤៨០ម.គ.
▪ Disestablished
រ.៤៨០ម.គ.
Preceded by
Succeeded by
រាជវង្សសៀ
យ៊្អ្ហិខាងកើត
នគរយៀក

គូមៀ (ចិនChinese: 姑蔑)គឺជានគរតូចមួយកំឡុងសម័យរាជវង្សចូវ និង សម័យផ្ការីកនិងស្លឹកឈើជ្រុះ (៧២២–៤៧៩ ម.គ.) ទល់នឹងនិរតីនៃនគរយៀក នៅសម័យទំនើប ខេត្តចឺជាំង ក្បែរទីក្រុងជិនហ៊័រ និង ហ៊្ស្ឈីចូវ នៅភាគនិរតីខេត្តចឺជាំង ទល់នឹងអ៊្វីកឝាន់នៅភាគខាងជើងខេត្តជាំងឝ៊ី។ វាត្រូវបានគេគិតថាជាអង្គនយោបាយសេសសល់ពីជនជាតិទុងយ៊្អ្ហិដែលមានចំនួនច្រើននៅចិនខាងកើត។ នគរនេះត្រូវបានសញ្ជ័យដោយស្ដេចហ្គឹវជៀននៃនគរយៀកកំឡុងភាពឡើងដល់កំពូលនៃការវាតទីនិយមយៀក បន្ទាប់មកផ្ទៃដីនោះបានធ្លាក់ក្រោមអំណាចរបស់ឈូក្រោយការធ្លាក់យៀកទៅកាន់ឈូ។ នៅទីបំផុត ផ្ទៃដីនោះត្រូវបានសញ្ជ័យដោយឈិន បន្ទាប់ពីការសញ្ជ័យឈូដោយឈិន។ គោត្រដឹកនាំនគរគឺត្រូវបានគេគិតថាដូចគ្នានឹងឝ៊ឺក ដែលនៅយិង (嬴)ដែរ។