និង​ជា​ទីក្រុង​ធំ​បំផុត

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ទីក្រុងរបស់ម៉ុងហ្គោលលីមានឈ្មោះថា