បញ្ជីរាយនាមបណ្តាប្រទេសដែលមាននៅលើពិភពលោក

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ល.រ ឈ្មោះប្រទេសជាភាសអង់គ្លេស ជាភាសាខ្មែរ រាជ/រដ្ឋធានី ចំនួនប្រជាជន ផ្ទៃក្រលា សាសនា ភាសាផ្លូវការ ថ្ងៃចូលអាស៊ាន អាយុជាមធ្យម
align="center" style="background:darkgreen; color:white"Iល.រ align="center" style="background:darkgreen; color:white"Iឈ្មោះប្រទេសជាភាសអង់គ្លេស align="center" style="background:darkgreen; color:white"Iជាភាសាខ្មែរ រាជ/រដ្ឋធានី ចំនួនប្រជាជន ផ្ទៃក្រលា សាសនា ភាសាផ្លូវការ ថ្ងៃចូលអាស៊ាន អាយុជាមធ្យម
Flag of Afghanistan (1992–2001).svg​ Afghanistan អាហ្វហ្គានីស្ថាន អាស៊ី កាបូល អារ៉ាប់ جمهوری اسلامی افغانستان
Flag of Afghanistan (1992–2001).svg​ Afghanistan អាហ្វហ្គានីស្ថាន អាស៊ី កាបូល អារ៉ាប់ جمهوری اسلامی افغانستان