បទានុក្រមបច្ចេកសព្ទអង់គ្លេស-ខ្មែរ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
មាតិកា

A ·B ·C ·D ·E ·F ·G ·H ·I ·J ·K ·L ·M ·N ·O ·P ·Q ·R ·S ·T ·U ·V ·W ·X ·Y ·Z

A[កែប្រែ]

 • abugida/alphasyllabary (n) អាប៊ូគីដា/អក្សរព្យាង្គ
 • abdicate (v) ដាក់រាជ្យ
 • abdication (n) ការដាក់រាជ្យ
 • abiogenesis (n) អជីវកំណើត
 • abiotic factor (n) កត្តាអជីវិត
 • ascension (n) ឧបាគមន៍
 • accommodation (n) សម្រាយអធិករណ៍/ការសម្រុះសម្រួល;ទីអាស្រ័យ;ទីតាំងប្រាស្រ័យ
 • Aceh (n) អាឆេ
 • Acehnese language (n) ភាសាអេឆេ
 • acid (n) អាស៊ីត/ជំនូរ
 • acquisition (n) បំំណានកម្មសិទ្ធិ;លទ្ធកម្ម (កសិកម្ម)
 • ACTH/Adrenocorticotropic Hormone (n) អរម៉ូនអាដ្រេណូករទីកូត្រូប
 • Act of Consolidation (n) កិច្ចនៃការបង្រួបបង្រួម
 • acting (adj) ស្ដីទី
 • action film (n) ភាពយន្តប្រហារ
 • asynchronous (adj) អសមកាល
 • Adam's apple (n) គ្រាប់ពោន
 • adaptation (n) លំនាំកម្ម
 • adenitis (n) រលាកក្រពេញ
 • Adipurna (n) អាទិបូណ៌
 • administration (n) រដ្ឋការ (នយោបាយ); រដ្ឋបាល (ភូមិសាស្ត្រ)
 • administrative division (n) បំណែងចែករដ្ឋបាល
 • admiral (n) ឧត្តមនាវីឯក
 • adventurer (n) អ្នកផ្សងព្រេង/ថ្មើរទេស
 • agglomeration (n) អាកិណ្ណភូមិ (រដ្ឋបាល)
 • air support (n) ឧបត្ថម្ភខាងអាកាស
 • Ak Yum (n) អកយំ (ប្រាសាទ)
 • analogy (n) ឧបមានវិធី
 • Andes (n) ជួរភ្នំអង់
 • Android (OS) (n) អ៊ែនដ្រយ
 • android (n) មនុស្សយន្ត
 • Antarctic (n) អង់តាកទិក
 • Anti-Fascist Organisation/AFO (n) អង្គការប្រឆាំងកលាបនិយម/អបក
 • Anti-Fascist People's Freedom League/AFPFL (n) សម្ព័ន្ធសេរីភាពប្រជាជនប្រឆាំងកលាបនិយម/សសបក
 • aerobiology (n) អាកាសជីវវិទ្យា
 • Alberta (n) អាល់ប៊ែតា
 • Algeria (n) អាល់ហ្សេរី
 • Algoma (n) អាល់កូម៉ា
 • allied coalition (n) សហពលសម្ព័ន្ធមិត្ត
 • Alpes (n) អ័ល្ប (ជួរភ្នំ)
 • alternative style (n) រចនាបទឆ្លាស់
 • Ambonese (n) អាមបុន (ជនជាតិ)
 • Americanisation (n) អាមេរិកូបនីយកម្ម
 • amino acid (n) ជំនូរអាមីន/អាស៊ីតអាមីណូ
 • amphoe (n) អំពើ (រដ្ឋបាល)
 • anarchy (n) អនាធិបតេយ្យ
 • annal (n) វស្សប្បវត្តិ
 • Anouvong (n) អនុវង្ស (ស្ដេចលាវ)
 • Andhra Pradesh (n) អាន្ធ្រប្រទេស
 • arachnid (n) អដ្ឋបាទិកសត្វ
 • arachnology (n) អដ្ឋបាទិកវិទ្យា
 • Archaea (n) បោរាណូ/អាកេ
 • Archimedes (n) អាកស៊ីម៉ែត
 • archive (n) បណ្ណសារ; បណ្ណសារដ្ឋាន (កន្លែង)
 • Aranyaprathet (n) អរញ្ញប្រទេស
 • arthropod (n) គណ្ធិតសត្វ
 • Arctic (n) អាកទិក
 • adjective (n.) គុណនាម
 • adrenal cortex (n) ក្រសោមលើតម្រងនោម
 • adverb (n.) គុណកិរិយា
 • affix (n) អព្ភាសបទ
 • Afro-Eurasia (n) អាហ្វ្រូអឺរ៉ាស៊ី
 • age (n) យុគ (ផែនដី)
 • agreement (n) កិច្ចព្រមព្រៀង
 • agriculturism (n) កសិវប្បធម៌និយម​
 • Alaungpaya (n) អលង្កពញា
 • altriciality (n) តម្រូវគាំពារ
 • amend (v) កែច្បាប់
 • amendment (n) វិសោធនកម្ម
 • amphibia (n) ថលជលិកសត្វ
 • amphibian (n) ថលជលិក
 • amphibiology (n) ថលជលវិទ្យា
 • anatomy (n) កាយវិភាគសាស្ត្រ
 • Anaukpetlun (n) អណោផលុន
 • Andaman and Nicobar Islands (n) ក្រុមកោះអណ្ឌមាន និងនិកោបារ
 • anemone (n) វាយាង្គ
 • Anglo-America (n) អង់ក្លូអាមេរិក
 • animism (n) វិញ្ញាណនិយម
 • Annam (n) អណ្ណាម
 • anonymous function (n) អនុគមន៍អនាមិក
 • Antwerp (n) អង់វែរ
 • Amanita (n) អមានីត
 • Amanita muscaria (n) អមានីតរុយ
 • Amnesty International (n) អង្គការប្រណីទោសអន្តរជាតិ
 • amoeba (n) វិការប្រាណ/អាមីប
 • Anawrahta (n) អនិរុទ្ធ
 • anchovy (n) ត្រីពុកឆ្មា
 • An Giang (n) អានយ៉ាង
 • angiogenesis (n) នហារុកំណើត
 • Annamite Mountains (n) ជួរភ្នំអណ្ណាម
 • anthem (n) ភ្លេងសក្ការៈ
 • anti-Americanism (n) បដិអាមេរិកនិយម
 • adenosine triphosphate/ATP (n) អាដេណូស៊ីតទ្រីផូស្វាត
 • ape (n) ស្វាកណ្ដូង
 • application (n) ការដាក់បែបបទ;កម្មវិធី
 • aquifex (n) ខ្មទឹក
 • aquificae (n) ប្រាណកទឹក
 • Arab (n) អារ៉ាប់
 • Arakan (n) អារ៉ាកាន
 • area (n) ផ្ទៃក្រឡា (គណិតវិទ្យា);ផ្ទៃ (រដ្ឋបាល)
 • argument (n) ទឡ្ហីករណ៍
 • Armed forces (n) កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ
 • Army of the Republic of Vietnam (ARVN) (n) កងទ័ពសាធារណរដ្ឋវៀតណាម (កសវ)
 • arrondissement (n) និគម (រដ្ឋបាល)
 • arterial dissection (n) ការញែករោហិណី
 • Article (n) មាត្រា (ច្បាប់)
 • artificial selection (n) ជម្រើសសិប្បនិមិ្មត
 • ascendancy (n) អំណាចលុប
 • ascidian (n) ច្បាញ់សមុទ្រ
 • ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (n) កិច្ចព្រមព្រៀងអាស៊ានលើការបំពុលអ័ព្ទឆ្លងព្រំដែន
 • Asia-Pacific (n) អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក
 • Assamese (n) អស្ស័ម
 • assimilation (n) សមានកម្ម
 • Associated state (n) សមាគតរដ្ឋ
 • astrobiology (n) តារាជីវវិទ្យា
 • astrology (n.) ហោរាសាស្ត្រ
 • astronomy (n.) តារាវិទ្យា/នក្ខត្តយោគ
 • asymmetry (n) អសមប្បមាណ
 • Athyrium (n) នាងបណ្ណង្គជាតិ (ពួក)
 • Athyrium filix-femina (n)​ នាងបណ្ណង្គជាតិ/ប៉ប្រកនាង
 • Ati (n) អាទី (ជនជាតិ)
 • atmosphere (n) បរិយាកាស
 • atom (n.) បរមាណូ
 • atomic bomb (n.) គ្រាប់បែកបរិមាណូ
 • Attopeu (n) អត្តាពើ/អាចម៍ក្រពើ
 • Aung San-Attlee Agreement (n) កិច្ចព្រមព្រៀងអុងសាន-អាតលី
 • Australasia (n) ទក្សិណាស៊ី
 • Australia, New Zealand, United States Security Treaty/ANZUS (n) សន្ធិសញ្ញាសន្តិសុខអូស្ត្រាលី ណូវែលសេឡង់ និងសហរដ្ឋ
 • Austria (n) អូទ្រីស
 • Austro-Asiatic (n) ទក្សិណអាស៊ី
 • Austronesian (n) ទក្សិណទ្វីប
 • autotroph (n) ស្វ័យជីព
 • authority (n) រដ្ឋអំណាច;អាជ្ញាធរ
 • Ava (n) អវៈ
 • axis (n) អ័ក្ស
 • Axis power (n) មហាអំណាចអ័ក្ស
 • Ayutthaya (n) អយុធ្យា
 • Azad Jammu and Kashmir (n) ជមមូសេរី និងកស្មិរ
 • Azerbaijan (n) អាស៊ែបៃសង់

B[កែប្រែ]

 • Bubalus (n) ប៊ូបាលូស (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ), ក្របី
 • babirusa (n) ជ្រូកព្រៃបាប៊ី
 • Ba Chuc Massacre (n) ការសម្លាប់រង្គាលបាជូក
 • background (n) សាវតារ
 • bacteria (n.) វេត្រាណូ (ជីវវិទ្យា)
 • bacteroides cytophaga (n) វេត្រាណូសទិស កោសិកាភក្សាកៈ
 • Bagyidaw (n) បាដ់ហ៊្សីឌ
 • Bahe (n) បាហ៊េ
 • bairro (n) បាយហ៊្រ
 • baladiyah (n) បាឡឹឌិយ៉ាហ
 • Bandar Seri Begawan (n) បានដាស៊េរីបេហ្គាវ៉ាន់
 • Baikeno (n) បៃកេណុ (ភាសា)
 • bailiwick (n) ទីតម្រួតមណ្ឌល
 • Bai Sema (n) បៃសីមា
 • bakhsh (n) ភក្តិ (រដ្ឋបាលអ៊ីរ៉ង់)
 • Balinese (n) បាលី (ឥណ្ឌូណេស៊ី)
 • Balkan (n) បាល្ក (ទៀបកោះ)
 • Bamar (n) បឹម៉ា
 • Ba Maw (n) បា-ម
 • band (n) ក្រុមភ្លេង
 • Bandung (n) បានឌូង
 • Bangkok Plot (n) ផែនការសម្ងាត់បាងកក
 • Bangladesh (n) បង់ក្លាដេស, បង់ក្លាទេឝ
 • Banjarese (n) បានចារ
 • Ban Ki-moon (n) បាន-គីមូន
 • Banaue (n) បាណូអេ
 • banner (n) បដា (រដ្ឋបាល)
 • Banten (n) បានតឹន
 • Bảo Đại (n) បាវ-ដាយ
 • Baptists (n) ពួកបាបទិស្ត៍
 • barangay (n) បារ៉ាំងហ្គៃ
 • Barranquilla (n) បារ៉ាំងគីយ៉ា
 • Bare'e (n) បារ៉ិអឺ(ភាសា)
 • barony (n) ទីឃុន (រដ្ឋបាល)
 • bas-relief (n) ចម្លាក់លៀនលឹមៗ
 • Ba Swe (n) បាឝ្វិ
 • bat (n) ប្រចៀវ/ជ្រឹង
 • Bat Chum (n) បាទជុំ
 • Batak (n) បាតាក(ភាសា)
 • Battalion (n) កងវរសេនាតូច
 • Battle of Kurukshetra (n) សមរភូមិកុរុក្ឞេត្រ
 • Ba Win (n) បា-វីន
 • bay (n) ឆកសមុទ្រ
 • Baybayin (n) ប៊ែប៊ែយិន
 • Bayinnaung (n) បឹយីនណោន
 • beaked animal (n) សត្វចំពុះ
 • bearcat (n) ឆ្មាខ្លាឃ្មុំ
 • beasts of prey (n) ពួកសត្វរំពា
 • on behalf of = ក្នុងនាមនៃ
 • Belgium (n) បែលហ៊្សិក
 • behavior (n) ការប្រព្រឹត្ត, ឥរិយាបថ រឺ ឥរិយា
 • Beijing (n) ប៉ីជិង, ប៉េកាំង
 • Belgrade (n) ប៊ែលហ្គ្រឹដថ៍
 • belligerence (n) ភាពល្មោភសង្គ្រាម; ភាពបង្កសង្គ្រាម
 • Bengal (n) បេងកាល់
 • Bengali (n) ពាំលា (ភាសា)
 • Berlin Blockade (n) ការបិទផ្លូវគមនាគមន៍ប៊ែរឡាំង
 • Beverly Hills (n) ភ្នំប៊ែវ៉ឺលី
 • bezirk (n) បឹហ្សឺខ
 • Bezirkshauptmann (n) បេហ្សឺកឝូបត្មាន្ន
 • Bezirkshauptmannschaft (n) បេហ្សឺកឝូបត្មាន្នឝាផ្វត៍
 • Bezirksvorsteher (n) ប៊េហ្សឺកស៊្វស្ទេហឺ
 • Bezirksräte (n) ប៊េហ្សឺកស្រទេ
 • Bhamo (n) ផាម៉ុ
 • Bhavapura (n) ភវបុរៈ
 • Bhutan (n) ប៊ូតង់ (ប្រទេស)
 • bibliography (n) គន្ថនិទ្ទេស
 • bill (n) សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ (ច្បាប់)
 • bio- (pre-) ជីវ
 • bioastronomy (n) ជីវតារាវិទ្យា
 • biochemistry (n) ជីវរសាយនវិទ្យា
 • BioCode (n) ជីវក្រម
 • biocoenosis (n) ជីវសហគមន៍
 • biodiversity (n) ជីវៈចម្រុះ
 • bioengineering (n) ជីវវិស្វកម្ម
 • biogeography (n) ជីវភូមិវិទ្យា
 • bioinformatics (n) ជីវពត៌មានវិទ្យា
 • biological classification (n) ចំណាត់ថ្នាក់ជីវសាស្ត្រ
 • biological interaction (n) អន្តរកម្មជីវសាស្ត្រ
 • biologist (n.) ជីវវិទូ
 • biology (n.) ជីវវិទ្យា, ជីវសាស្ត្រ
 • biomass (n) ជីវម៉ាស
 • biomathematics (n) ជីវគណិតវិទ្យា
 • biomechanics (n) ជីវយន្តវិទ្យា
 • biomedical research (n) ការស្រាវជ្រាវជីវឱសថ
 • biomolecule (n) ជីវាណូ
 • biophysics (n) ជីវរូបវិទ្យា
 • biosphere (n) ជីវមណ្ឌល
 • biostatistics (n) ជីវស្ថិតិវិទ្យា
 • biotechnology (n) ជីវបច្ចេកវិទ្យា
 • biotic factor (n) កត្តាជីវិត
 • blitzkrieg (n) សង្គ្រាមផ្លេកបន្ទោរ
 • black pepper (n) ម្រេច
 • blank verse (n) កាព្យគ្មានចុងជួន
 • block(n) ម្ដុំ (រដ្ឋបាល)
 • Bloemfontein (n) ប៊្លុមភ្វនធែយន
 • boat people (n) ប្រជាជនទូក
 • Bodawpaya (n) បុឌផឹយ៉ា
 • Bogotá (n) ប៊គតា
 • bombardment (n) ការបាញ់ផ្លោង
 • Borikhane (n) បរិគាំ
 • Borneian (adj) បរណេអូ, នៃបរណេអូ, កាលីម៉ាន់តាន់
 • Borneo (n) កាលីម៉ាន់តាន់ (ឥណ្ឌូណេស៊ី), បរណេអូ (អង់គ្លេស)
 • Borobudur (n) បូរ៉ូប៊ូឌួ
 • borough (n) ភារា (រដ្ឋបាល)
 • Bosnia (n) បូស៊្នី
 • botany (n) រុក្ខសាស្ត្រ
 • Boun oum na (n) ប៊ូនអ៊ុមណា
 • Boun Oum Nachampassak (n) បុនអ៊ុមនៈចំប៉ាសក្ដិ
 • Bounpon (n) ប៊ូនផុន
 • bourgeoisie (n) គហបតីវណ្ណៈ, វណ្ណៈនាយទុន (ពួកនាយទុន)
 • brachiopod (n) ហត្ថបាទសត្វ
 • Bravo Company/company (n) កងអនុសេនាធំ
 • Brazil (n) ប្រេស៊ីល (ប្រទេស)
 • Brčko (n) ប្រ្កុ (ភូមិសាស្ត្រ)
 • brethren (n) បងប្អូន (ភូ.)
 • brick (n) ឥដ្ឋ
 • Brigade (n) កងពលតូច
 • brigadier general (n) ឧត្តមសេនីយ៍ត្រី
 • British (n) ប៊្រីតថេន
 • British Columbia (n) កូឡុំប៊ីប៊្រីថឹន
 • British Raj (n) រាជប៊្រីថឹន
 • Brunei (n) ព្រុយណេ
 • bud (n) ត្របក
 • Budapest (n) ប៊ូដាប៉ិសស្ថឹ
 • Buddhist Liberal Democratic Party (n) គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមព្រះពុទ្ធសាសនា
 • Buenaventura (n) វណាវ៉េនទូរ៉ា
 • Buffalo boy (n) ក្មេងឃ្វាលក្របី
 • Buffalo City (n) ទីក្រុងក្របី
 • Buginese (n) ប៊ូហ៊្គីស(ភាសា)
 • building biology (n) ជីវវិទ្យាសំណង់
 • Bunak (n) ប៊ុនណាក(ភាសា)
 • bunker (n) លេនដ្ឋាន
 • Burgh (n) ព្ឫហត
 • Burma (n) ភូមា
 • Burma Independence Army/BIA (n) កងទ័ពឯករាជ្យភូមា/ក.ឯ.ភ.
 • Burapha (n) បូព៌ា
 • bureaucrat (n) អ្នកការិយាធិបតេយ្យ
 • Burmese (n) ភូមា
 • bureaucracy (n) ការិយាធិបតេយ្យ

C[កែប្រែ]

 • cabinet (n) គណៈរដ្ឋមន្ត្រី
 • cadastral division (n) បំណែងចែកសុរិយោដី
 • cadastral divisions of New South Wales (n) បំណែងចែកសុរិយោដីវែលខាងត្បូងថ្មី,
 • cadre (n) កម្មាភិបាល
 • cadastre (n) សុរិយោដី
 • Cakkavatti (n) ចក្កវត្តិ
 • Calling code (n) ក្រមហៅ
 • Cambodian Civil War (n) សង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងកម្ពុជា, សង្គ្រាមស៊ីវិល, សង្គ្រាមរដ្ឋប្បវេណី
 • Cambodia proper (n) កម្ពុជាកណ្ដាល (ភូ.)
 • Cambodian Genocide (n) ការប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរ
 • Cambodian Holocaust (n) ហាយនភាពខ្មែរ
 • Cambodia-Vietnam Friendship Monument (n) វិមានមិត្តភាពកម្ពុជា-វៀតណាម
 • câmara de vereadores (n) ខឺម៉ារ៉ាហ៊្សីកវីរាំរដូឌីស
 • Cameroon (n) កាមេរូន
 • campaign (n) យុទ្ធនាការ
 • Canada (n) កាណាដា
 • Cape Town (n) ទីប្រជុំជនជ្រោយ
 • capital city (n) ទីក្រុងធានី
 • captain (n) អនុសេនីយឯក (ជើងគោក)
 • captivity (n) ការបង្ខាំង
 • carbohydrate (n) អង្គារជលៈរួម (កាបូហៃដ្រេត)
 • Carleton Byron Swift Jr. = ខាលតឹន បាយរ៉ឹន ស៊្វីផ្វ ជូញញ៉ឺ
 • cancer (n) មហារីក
 • canid (n) ពូជឆ្កែ
 • canton (n) ជ្រុង (រដ្ឋបាល)
 • cantonese (n) កាតាំង (ជនជាតិ), (adj) (នៃ) កាតាំង
 • Can Vuong (n) កឹនវឿញ
 • cape (n) ជ្រោយ
 • capital (n) ធានី (រដ្ឋ, រាជ), ទីរួម (រដ្ឋ,ជាតិ, ខេត្ត, ស្រុក, ឃុំ, ខណ្ឌ, ភូមិ....។ល។)
 • capital punishment (n) ទោសប្រហារជីវិត
 • capital region (n) ទីរួមតំបន់ (រដ្ឋបាល)
 • Caribbean​​ (n) ការីប
 • carpet bombing (n) ការទម្លាក់គ្រាប់បែកក្រាលព្រំ
 • Cartagena (n) ការតាហ៊េណា
 • cascade (n) ល្បាក់ទឹក
 • Caucasus (n) កាផ្វគែសសុស
 • cease-fire (n) បទឈប់បាញ់
 • Cebuano (n) សេបួណុ (ជនជាតិ)
 • cell (n.) កោសិកា
 • cell biology (n) ជីវវិទ្យាកោសិកា
 • cell division (n.) ចំណែកកោសិកា
 • cell nucleus (n) ស្នូលកោសិកា, ណ្វៃយ៉ូកោសិកា (បារាំង)
 • cell signalling (n) ការអោយសញ្ញាកោសិកា
 • cell theory (n) ទ្រឹស្ដីកោសិកា
 • cellular biology (n) កោសិកាជីវវិទ្យា
 • cellular microbiology (n) អតិសុខុមជីវវិទ្យាកោសិកា
 • Central America (n) អាមេរិកកណ្ដាល
 • central committee (n) គណៈមជ្ឈិម (កុម្មុយនិស្ត), គណៈកម្មាធិការកណ្ដាល
 • central economic planning (n) ការធ្វើផែនការសេដ្ឋកិច្ចកណ្ដាល , ការធ្វើផែនការសេដ្ឋកិច្ចស្នូល
 • Central Intelligence Agency (n) ទីភ្នាក់ងារចារកិច្ចកណ្ដាល/ក្រសួងស៊ើបការសម្ងាត់កណ្ដាល (CIA)
 • Ceramese (n) ឆេរ៉ាម(ភាសា)
 • Cercle Marxiste (n) រង្វង់ម៉ាក្ស៍និយម
 • Ceylon (n) សិង្ហលៈ
 • Cham (n) ចាម
 • Champa (n) ចាម្ប៉ា
 • Champasak (n) ចម្ប៉ាស័ក
 • changwat (n) ចង្វាត
 • Chan Nak (n) ចាន់-ណាក់
 • Chan Sy (n) ចាន់-ស៊ី
 • Chantaburi (n) ចន្ទបុរី
 • Chao Phraya (n) ចៅពញា, ចៅព្រះយា
 • charter city (n) ទីក្រុងធម្មនុញ្ញ, បុរីធម្មនុញ្ញ (រដ្ឋបាល)
 • Chatham (n) ឈែតអឹម
 • Chau Doc (n) ចូវដុក (មាត់ជ្រូក)
 • Chau Say Tevoda (n) ចៅសាយទេវតា
 • Chea Soth (n) ជា-សុទ្ធ
 • chemical biology (n) ជីវវិទ្យារសាយនៈ
 • chemistry (n.) រសាយនវិទ្យា, គីមីវិទ្យា (កម្ចីបារាំង)
 • chemotroph (n) រសាយនជីព
 • Cheng Heng (n) ឆេង-ហេង
 • Chersonese (n) ឧបទ្វីប
 • chettiar (n) ឆេត្តីអ៌
 • Chiang Mai (n) ឆៀងម៉ៃ, ជៀងម៉ៃ
 • Chiang Saen (n) ជៀងសែន
 • Chicago (n) ឈិខាហ្គូ
 • chief (n) មេកន្ទ្រាញ
 • Chief of District Office (n) នាយការិយាល័យស្រុក
 • Chief of Police (n) អគ្គនគរបាល
 • chiku (n) ជិគឹ
 • chimpanzee (n) ស្វាឪ
 • chin (n) ចង្កា
 • Chin (n) ឈីន(ភាសា); ឈីន (ភ្នំ)
 • Chinaimo (n) ឈីណៃម៉ុ
 • Chindwin (n) ឈីនឌ្វីន
 • chloroplasts (n) ខ្មហរិត, ក្លូរ៉ូប្លាស (បារាំង)
 • chorda-animal (n) សត្វតន្តុ
 • CIA (n) ភ.ច.ក./ក.ស.ក.

(ទីភ្នាក់ងារចារកិច្ចកណ្ដាល/ក្រសួងស៊ើបការសម្ងាត់កណ្ដាល)

 • city (n) ទីក្រុង (រដ្ឋបាល), បុរី, ទេសបាលនគរ (រដ្ឋបាលថៃ)
 • Chola (n) ចោឡ៊ៈ
 • cradle (n) អណ្ដូងរ៉ែ(វប្បធម៌)
 • The Christian and Missionary Alliance (n) សម្ព័ន្ធភាពគ្រិស្តសាសនិកនិងសាសនទូត
 • CRH (n) វ.ន.រ.
 • chromosome (n) វណ្ណង្គ រឺ វណ្ណាង្គ, ក្រូម៉ូសូម (កម្ចីបារាំង) (ជីវ.)
 • chron (n) កាល
 • chronicle (n) ពង្សាវតារ, កាលប្បវត្តិ
 • chronobiology (n) កាលជីវវិទ្យា
 • Chulalongkorn (n) ចុល្លាង្ករណ៍
 • Churning of the Sea of Milk (n) ការកូរសមុទ្រទឹកដោះ
 • ciliate (n) លោមប្រាណ
 • Cimahi (n) ជីម៉ាហ៊ី
 • circle (n) វង់ (រដ្ឋបាល)
 • circuit (n) វង់ជុំ, បរិថប (រដ្ឋបាល)
 • circuited expression (n) កន្សោមបរិថប
 • circular earthwork (n) បន្ទាយគូ
 • circulatory system (n) ប្រព័ន្ធរបត់ឈាម
 • citadel (n) បន្ទាយវាំង
 • citizen (n.) ពលរដ្ឋ
 • City of Metropolitan Municipality (n) ទីក្រុងនៃក្រុងទីក្រុងមេ
 • city-state (n) រដ្ឋបុរី
 • civics (n.) ពលរដ្ឋវិជ្ជា
 • civil (adj.) អសេនិក, ស៊ីវិល, រដ្ឋប្បវេណី
 • civil law (n) ច្បាប់រដ្ឋប្បវេណី
 • civil township (n) ទីប្រជុំជនភាពអសេនិក, ទីប្រជុំជនភាពពលរដ្ឋ (រដ្ឋបាល)
 • civilian (n) អសេនិកជន, ជនស៊ីវិល
 • civilization (n.) អរិយធម៌, អារ្យធម៌
 • civil war (n) សង្គ្រាមរដ្ឋប្បវេណី
 • charter township (n) ទីប្រជុំជនភាពធម្មនុញ្ញ
 • cladistics (n) មែកវិទ្យា
 • clan league (n) បក្ខសម្ព័ន្ធ
 • class (n) ថ្នាក់ (ជី.)
 • clavicle (n) ឆ្អឹងដងកាំបិត
 • Client state (n) រដ្ឋពឹងផ្អែក, រដ្ឋពឹងពាក់
 • climate (n) អាកាសធាតុ
 • climate change (n) បំលាស់ប្ដូរអាកាសធាតុ
 • clouded leopard (n) ខ្លាពពក
 • clownfish (n) ត្រីត្លុក
 • Coalition Government of Democratic Kampuchea (n) រដ្ឋាភិបាលចម្រុះកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ
 • coastline (n) ខ្សែឆ្នេរ
 • Cochinchina (n) កូសាំងស៊ីន, កូសាំងចិន
 • coconut milk (n) ខ្ទិះដូង
 • Cocos Malay (n) ម៉ាឡេខូកិស
 • code (n) ក្រម
 • codon (n) ក្រមាណូ, កូដុង
 • coir (n) ជក់ស្រកី
 • collaborationism (n) សហការនិយម
 • collar (n) កណ្ឋាភរណ
 • collectivisation (n) សមូហភាវូបនីយកម្ម
 • collector (n) អាយុត្តកៈ
 • college (n) សហសេវិកវិទ្យាល័យ
 • Colombia (n) កូឡុំប៊ី
 • colon cancer (n) មហារីកព្រះពោះវៀនធំ
 • Colonel (n) វរសេនីយឯក
 • colonia (n) កូឡូន្យ៉ា
 • Colonial protectorate federation (n) សហព័ន្ធអាណាព្យាបាលអាណានិគម
 • colonisation (n) អាណានិគមកិច្ច, អាណានិគមនីយកម្ម
 • colony (n) អាណានិគម
 • colorectal cancer (n) មហារីកចុងពោះវៀនធំ
 • comarca (n) កុមារ៉្កា
 • commander in chief (n) អគ្គបញ្ជាការ
 • command-line (n) បញ្ជាតាមជួរអក្សរ
 • commissar (n) ស្នងការ
 • commissioner (n) អធិការី (រដ្ឋបាលឥណ្ឌា)
 • committee (n) គណៈ (សម័យខ្មែរក្រហម), គណៈកម្មាធិការ
 • Common carotid artery (n) រោហិណីការ៉ូទីដសាមញ្ញ
 • common front (n) រណសិរ្សរួម
 • Common Language Infrastructure (n) ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធភាសាសាមញ្ញ
 • Common Language Runtime/CLR (n) ពេលរត់ភាសាសាមញ្ញ
 • commonwealth (n) សហធន
 • commote (n) គមមដ
 • commune (n) ឃុំ (រដ្ឋបាល)
 • Communist Party of China (n) បក្សកុម្មុយនិស្តចិន
 • community college district (n) ស្រុករដ្ឋបាលសហសេវិកវិទ្យាល័យសហគមន៍
 • community of commune (n) សហគមន៍ឃុំ (រដ្ឋបាល)
 • compiler (n) អង្គចងក្រង
 • computer (n.) កុំព្យូទ័រ (កម្ចីអង់គ្លេស), គណិតូបករណ៍
 • Computing platform (n) វេទិកាគណិតូបករណ៍វិទ្យា
 • comrade (n) សមមិត្ត
 • comune (n) កូមូណិ
 • concession (n) សម្បទាន
 • concubine (n) ស្នំ
 • condominium (n) សហវិជិតរាជ្យ (រដ្ឋបាល), សហបាលាគារ (អចលនទ្រព្យ)
 • Confederation (n) សម្ពន្ធរដ្ឋ
 • conservation biology (n) ជីវវិទ្យាអភិរក្ស
 • Con Son (n) កុងសឺង (កោះត្រឡាច)
 • constituent assembly election (n) ការបោះឆ្នោតសភាធម្មនុញ្ញ
 • Costa Rica (n) កូស្តារីកា
 • constellation (n) តារានិករ
 • constituency (n) បដិដ្ឋាភាព
 • Constituent Assembly (n) សភាធម្មនុញ្ញ
 • constitutional monarchy (n) រាជាធិបតេយ្យអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
 • construction (n) ស្ថាបនកម្ម
 • consulate (n) ស្ថានកុងស៊ុល
 • context (n) បរិការណ៍
 • contingency (n) យថាភាព, អនិមិត្តភាព
 • convention (n) អនុសញ្ញា
 • conventional (adj) សាមញ្ញ
 • Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (n) អនុសញ្ញាលើការបង្ការនិងទណ្ឌកម្មនៃឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ ។
 • Coordinate (n) កូអរដោនេ
 • Cooperative (n) សហករណ៍ (បំណែងចែករដ្ឋបាល)
 • copperplate (n) សន្លឹកស្ពាន់
 • co-principality (n) សហក្សត្របុរី, សហក្សត្រប្រទេស, សហអង្គអាណាចក្រ (រដ្ឋបាល)
 • Corfu Channel Incident (n) ឧប្បត្តិហេតុប្រឡាយសមុទ្រខរភ្វូ
 • corps (n) កងអង្គភាពទ័ព
 • coronation (n) រាជាភិសេក
 • corruption (n) អំពើពុករលួយ
 • Corruption Perceptions Index (n) លិបិក្រមការដឹងថាមានអំពើពុករលួយ
 • corticotropin-releasing hormone (n) វេគធាតុនិវត្តនជាតិស្រោបរំដោះ (វ.ន.រ.)
 • cortisol (n) តចមជ្ជៈ, មជ្ជៈស្រោម
 • Council of Ministers (n) ក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រី (គណៈរដ្ឋមន្ត្រី)
 • Council of State (n) ក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋ
 • counterpart (n) បដិភាគី
 • Country code top-level domain (n) វិស័យកម្រិតកំពូលក្រមប្រទេស
 • county (n) អាណាស្រុក (រដ្ឋបាល), ក្សេត្រស្ថាន (រដ្ឋបាលអ៊ីរ៉ង់)
 • coup (n) រដ្ឋប្រហារ
 • coup de force (n) ពលប្រហារ, រដ្ឋប្រហារកងទ័ព
 • coup de party (n) បក្សប្រហារ
 • CPNLAF(n) ក.រ.ជ.ប.ក. (កងទ័ពរំដោះជាតិប្រជាជនកម្ពុជា)
 • creativity (n) ប្រឌិតញាណ
 • crimes against humanity (n) ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិ
 • criminal (adj) ព្រហ្មទណ្ឌ, នៃព្រហ្មទណ្ឌ (ច្បាប់)
 • cricoid cartilage (n) ឆ្អឹងខ្ចីចក្រសណ្ឋាន
 • cruciform (n) រាងកាកបាទ, រាងជើងក្អែក, រាងបូក, កាកបាទសណ្ឋាន
 • crustacean (n) សត្វវន្តជាតិ
 • cryobiology (n) សីតុជីវវិទ្យា
 • Cúcuta (n) គូកឹតា
 • cuisine (n) ក្បួនធ្វើម្ហូប
 • cultivable (adj) នៃវប្បភាព
 • Cultivation (n) វប្បកម្ម
 • Cultural Revolution (n) បដិវត្តន៍វប្បធម៌
 • cyanobacteria (n) និលវេត្រាណូ
 • cynicism (n) សុនខនិយម
 • cytoplasm (n) កោសិកាបោ, ស៊ីតូប្លាស (បារាំង)
 • Czech (n) ឆែក
 • Czechoslovakia (n) ឆែកូស្លាវ៉ាគី

D[កែប្រែ]

 • Daerah (n) ឌែកអេរ៉ាក់
 • Dai (n) តែយ
 • Dai Viet (n) ដាយវៀត
 • Dalat (n) ដាឡាត់
 • Dao (n) យ៉ាវ(ភាសា)
 • Dap Chhuon (n) ដាប-ឈួន
 • Dark age (n) យុគអន្ធកាល
 • Dark ages of Cambodia (n) យុគអន្ធកាលនៃកម្ពុជា
 • database (n) មូលទិន្នន័យ
 • Davao (n) ដាបាវ
 • Dayak (n) ដាយ៉ាខ
 • Dobama (n) ដុបាម៉ា
 • Dobama Asiayone (n) ដុបាម៉ាអាសៀយ៉ុនេ
 • decoration of honour (n) គ្រឿងឥស្សរិយយស
 • deer (n) ហរិណ
 • de facto/defacto (n) តាមព្រឹត្តន័យ, តាមជាក់ស្តែង
 • degree (n) សញ្ញាបត្រ
 • Delta (n) ឌែលតា
 • demarcation (n) សីមាពន្ធន៍
 • deme (n) ដីត្មុស
 • demilitarised zone (n) តំបន់គ្មានកងទ័ព
 • Democratic Republic of Vietnam (n) សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យវៀតណាម
 • demographics (n) ប្រជាសាស្ត្រ
 • demography (n) ប្រជាលេខន៍
 • demonstration (n) បាតុកម្ម
 • demonstrator (n) បាតុករ
 • Demonym (n) ប្រជានាម
 • denomination (n) និកាយ
 • density (n) សន្ទភាព
 • deoxyribonucleic acid (n) ជំនូរស្នូលស្ករនយស្តិដកបាណឌៈ (ជ.ស.ដ.)
 • department (n) ផ្នែក (រដ្ឋបាល); នាយកដ្ឋាន (ក្រសួង); មន្ទីរ (សាខាក្រសួង); ក្រសួង (នៅប្រទេសខ្លះ)
 • dependency (n) អនិស្សរភាព
 • depose (v) ទម្លាក់(នយោបាយ)
 • deputy minister (n) ឧបរដ្ឋមន្ត្រី, អនុរដ្ឋមន្ត្រី (vice minister)
 • Deputy Collector (n) ឧបៈអាយុត្តកៈ
 • Deputy Prime Minister (n) ឧបនាយរដ្ឋមន្ត្រី
 • deterministic (adj) បច្ចយនិយម
 • developer (n) អ្នកអភិវឌ្ឍ
 • developmental biology (n) ជីវវិទ្យាអភិវឌ្ឍន៍
 • devine king (n) ទេវរាជ, ស្ដេចទេព
 • diabetes (n) ទឹកនោមផ្អែម
 • dialect (n) ប្រាក្រឹត
 • Điện Biên Phủ (n) ដៀនបៀនផ្វុវ
 • digital (n) អង្គលេខ, លេខាង្គ
 • Dili (n) ឌីលី
 • diocese (n) ទ្វីគ្រឹហៈ
 • diplomonad (n) ទេ្វកាប្ប (ទ្វេ+ឯក+អប្ប)
 • direct-controlled municipality (n) ក្រុងគ្រប់គ្រងផ្ទាល់ (រដ្ឋបាល)
 • direct object (n) កម្មបទផ្ទាល់
 • Disarmament (n) ការដកហូតអាវុធ
 • disease (n) ជំងឺ
 • dismissal (n) វិស្ថានបនកម្ម
 • disorder (n) ភាពមិនប្រក្រតី
 • dispersal (n) ការបែកខ្ញែក
 • dissection (n) ការវះកាត់ពិនិត្យ
 • dissolve (n) រំលាយ (សភា)
 • district (n) ស្រុក (រដ្ឋបាលខ្មែរ), ជិលា (រដ្ឋបាលឥណ្ឌា); ស្រុករដ្ឋបាល (បំណែងចែកក្រសួងរឺស្ថាប័ន), មឿង (រដ្ឋបាលលាវ)
 • district capital (n) ទីរួមស្រុក
 • district of republican subordination (n) ស្រុកចំណុះសាធារណរដ្ឋ
 • District Social Service Administration Boards (n) ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរដ្ឋបាលសេវាសង្គមស្រុក
 • division (n) កងពលធំ, ចំណែក (បំណែងចែករដ្ឋបាល)
 • DO/District officer (n) ម.ស./មន្ត្រីស្រុក
 • Documentation (n) ឯកសារកម្ម
 • Đổi Mới (n) ឌយម៉ឺយ
 • dominion (n) វិជិតរាជ្យ
 • Domestic Asian Water buffalo (n) ក្របីស្រុកអាស៊ី
 • Đông Hồ (n) ឌងហ៊
 • Dong Son (n) ដុងសឺន
 • Dravidian (n) ទ្រាវិដ
 • duchy (n) ទីអ្នកឧកញ៉ា
 • dung beetle (n) សត្វកំពូលអាចម៍
 • dungkhag (n) ឌុងខាហ្គ
 • Dutch (n) នីដឺរឡន់
 • Dvaravati (n) ទ្វារវត្តី
 • dynamic equilibrium (n) ថាមវន្តសមតា
 • dzongkhag (n) ដហ្សុងខាហ្គ

E[កែប្រែ]

 • earthenware (n) គ្រឿងស្មូន
 • earth science (n) វិទ្យាសាស្ត្រផែនដី
 • Earthwork (n) ដីលើក
 • earwig (n) សត្វកន្ទុយព្រែក
 • Ease of Doing Business Index (n) លិបិក្រមការសម្រួលការធ្វើធុរកិច្ច
 • eastern bloc (n) ប្លុកខាងកើត
 • East Berlin (n) ប៊ែរឡាំងខាងកើត
 • Eastern Cape (n) ជ្រោយខាងកើត
 • Eastern Zone (n) ភូមិភាគបូព៌ា
 • East London (n) ឡុងដ៍ខាងកើត
 • East Rand (n) រ៉ាន្ថ៍ខាងកើត
 • ecologist (n.) បរិស្ថានវិទូ, និវេសនវិទូ(សៀម)
 • ecology (n.) បរិស្ថានវិទ្យា, និវេសនវិទ្យា(សៀម)
 • economics (n) សេដ្ឋកិច្ចវិទ្យា,សេដ្ឋវិទ្យា/សេដ្ឋសាស្ត្រ
 • economic sanction (n) ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ច
 • ecosystem (n) បរិស្ថានប្រព័ន្ធ, និវេសនប្រព័ន្ធ (ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី)
 • ecosystem ecology (n) បរិស្ថានវិទ្យាបរិស្ថានប្រព័ន្ធ
 • egg-animal (n) សត្វស៊ុត រឺ ពង
 • Egypt (n) អេហ៊្សីប
 • Ekurhuleni (n) អ៊េគុរ៊្ហុលេនី
 • eldership (n) ព្រឹទ្ធភាព
 • Eukaryote/eucaryota (n) សុធញ្ញ, អឺការីយ៉ូត (កម្ចីបារាំង)
 • electoral district (n) មណ្ឌលបោះឆ្នោត, ស្រុកអ្នកបោះឆ្នោត (រដ្ឋបាល និង នយោបាយ)
 • electrician (n.) ជាងភ្លើង
 • electricity (n.) អគ្គីសនី
 • electron (n.) អស្យាណូ
 • electronic (adj.) (នៃ,របស់) អស្យាណូ
 • electronics (n.) អស្យាណូវិទ្យា
 • Elephantidae (n) គ្រួដំរី
 • elite (n) ឥស្សរជន, វរជន
 • embargo (n) ការហ៊ុមព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ច
 • emblem (n) បដិរូប
 • embryology (n) ភ្រូណាវិទ្យា
 • emerging market (n) ទីផ្សារលេចធ្លោ
 • empire (n) ចក្រភព, អធិរាជាណាចក្រ (ន័យចំ)
 • enclosure (n) វាំងចំណារ
 • endocrine system (n) ប្រព័ន្ធអន្តោមញ្ច័ន
 • energy flow (n) លំហូរថាមពល
 • Engels (n) អេងង៉ឺល្ស៍
 • entamoebae (n) វិការប្រាណក្នុង
 • entomology (n) បាណកវិទ្យា
 • environmental biology (n) ជីវវិទ្យាបរិស្ថាន
 • Environmental Health (n) សុខាភិបាលបរិស្ថាន
 • environmental science (n) វិទ្យាសាស្ត្របរិស្ថាន
 • envoy (n) ប្រេសិត
 • Eocene (n) អរុណកញ្ញៈ
 • eon (n) កល្ប (ផែនដី)
 • epidemiology (n) រោគរាតត្បាតវិទ្យា
 • epigenetics (n) អភិពន្ធុវិទ្យា
 • epigraphy (n) អភិលេខន៍
 • epoch (n) ជំនាន់
 • equator (n) ភូមធ្យរេខា
 • equilibrium (n) សមតា
 • equinox (n) សមរាត្រី
 • equipment (n) គ្រឿងបរិក្ខារ
 • era (n) ស័ក (ផែនដី)
 • eThekwini (n) អ៊េធេឃ្វីនី
 • Ethiopia (n) អេត្យូពី
 • ethnic () ជនជាតិ (ន័យសាមញ្ញ), ជាតិពន្ធុ (ន័យចំ)
 • ethology (n) ឥរិយាវិទ្យា
 • etymologist (n.) និរុត្តិវិទូ
 • etymology (n.) និរុត្តិវិទ្យា, និរុត្តិសាស្ត្រ
 • Evangelical (adj) នៃលទ្ធិយ៉េស៊ូ
 • evolution (n) វិវត្តន៍
 • evolutionary biology (n) ជីវវិទ្យាវិវត្តន៍
 • evolutionary developmental biology (n) ជីវវិទ្យាអភិវឌ្ឍវិវត្តន៍, វិវត្តនាភិវឌ្ឍនវិទ្យា
 • exarchate (n) អាណាពហិធិបបតី
 • The Expression of the Emotions in Man and Animals (n) វិញ្ញត្តិនៃអាវេគជាមនុស្សនិងសត្វ
 • executive branch (n) អង្គនីតិប្រតិបត្តិ
 • exile (n) និរទេសជន; ការនិរទេស
 • exobiology (n) ពហិជីវវិទ្យា
 • ex officio (adj) នៃតំណែងមុន
 • exopaleontology (n) ពហិបាសាណីភូតវិទ្យា
 • exportation (n) នីហរណ​កម្ម
 • extension method (n) ប្រមាណវិធីវិបុលកម្ម
 • External carotid artery (n) រោហិណីការ៉ូទីដខាងក្រៅ
 • Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (n) អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា

F[កែប្រែ]

 • facility (n) សុខូបត្ថម្ភវត្ថុ
 • Fa Ngum (n) ផ្វាងុម
 • Farmandari (n) ផ្វារម៉ានដារី
 • family (n) អំបូរ (ជី.) (ភា.)
 • FANK (n) ក.ជ.ខ. (កងទ័ពជាតិខ្មែរ)
 • Fan Shih-man (n) ឝ្រីមារញ (ខ្មែរ) រឺ ផ្វាន់-ចេម៉ាន់ (ហៅតាមចិន)
 • Far East (n) ចុងបូព៌ា,ចុងខាងកើត
 • fascism (n) កលាបនិយម, ផាស៊ីស
 • Fataluku (n) ផ្វាតាលុគុ
 • fauna (n) ពពួកសត្វ
 • federal capital (n) ទីរួមសហព័ន្ធ, ធានីសហព័ន្ធ (រដ្ឋបាល)
 • federal territory (n) ទឹកដីសហព័ន្ធ
 • federation (n) សហព័ន្ធ
 • Federation of Bosnia and Herzegovina (n) សហព័ន្ធបូស៊្នីនិងហឺហ៊្សេហ្គុវីណា(ឈ្មោះផ្លូវការ)
 • feudalist (n) អ្នកសក្ដិភូមិនិយម
 • Field (n) ភ្វៀលដ៍
 • figure (n) តួលេខ
 • Filipe de Brito e Nicote (n) ភ្វីលីពី-ហ្សិ-ប៊្រីធ-អ៊ី-នីគ័រចេ
 • Filipino (n) ភ្វីលីពីន(ភាសា)
 • fin flash (n) ចំណាំងកន្ទុយ
 • finial (n) ត្រីសូល៍
 • First Indochina War (n) សង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនលើកទីមួយ
 • First They Killed My Father (n) ដំបូង ពួកគេសម្លាប់ឪពុកខ្ញុំ
 • fish sauce (n) ទឹកត្រី
 • flagellate (n) កសាប្រាណ
 • flat side (n) ខាងផ្ងារ
 • flora (n) ពពួកភូតគ្រាម
 • folklore (n) រឿងព្រេង
 • Forces Armées Royales Khmères—FARK (n) កងយោធពលខេមរភូមិន្ទ
 • Foreign Minister (n) រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស
 • foreign policy (n) នយោបាយការបរទេស
 • forest district (n) ស្រុករដ្ឋបាលព្រៃឈើ
 • forge (v) លត់ដំ
 • formation (n) និម្មិតកម្ម
 • fossil (n) បាសាណីភូត
 • franchise (n) សិទ្ធិប្រើយីហោ
 • Franco-Siamese War (n) សង្គ្រាមបារាំង-សៀម
 • frazione (n) ផ្រាសស្យូណិ
 • freguesia (n) ផ្វ្រិកហ្គិសសៀអា
 • French assistance to Nguyễn Ánh (n) កិច្ចសង្គ្រោះរបស់បារាំងដល់ង្វៀន-អាញ់
 • French colonial empire (n) ចក្រភពអាណានិគមបារាំង
 • French Indochina (n) ឥណ្ឌូចិននៃបារាំង
 • French protectorate of Cambodia (n) អាណាព្យាបាលបារាំងនៅកម្ពុជា
 • full-fledged (adj.) ពេញលេញ
 • Full name (n) ព្រះនាមពេញ(រាជសព្ទ)

G[កែប្រែ]

 • Gabriel Kolko = ហ៊្គែបប្រៀល ឃលកូ
 • gain ground (v) មានវឌ្ឍនភាព
 • Gallery (n) ថែវ (ស្ថាបត្យកម្ម)
 • Galoli (n) ហ្គាឡូលី(ភាសា)
 • Galon (n) ហ្គាលន
 • gamelan (n) ហ្គាម៉េឡាន
 • Gamelan (n) កាមែឡាន់
 • Gansu (n) កានស៊ូ
 • garrison (n) យោធភូមិ
 • gaur (n) ខ្ទីង
 • gayal (n) គយាល
 • GCs (n) ស.ស.ស.
 • gemeinde (n) កឹម៉េនដឹ
 • gene (n) ពន្ធុ
 • gene flow (n) លំហូរពន្ធុ
 • gene pool (n) អាងពន្ធុ
 • General Assembly (n) មហាសន្និបាត
 • General Council of Burmese Association/GCBA (n) ក្រុមប្រឹក្សាសកលនៃសមាគមភូមា/ក.ស.ស.ភ.
 • general secretary (n) អគ្គលេខាធិការ
 • gene regulation (n) និយ័តកម្មពន្ធុ
 • Geneva conference (n) សន្និសីទសឺណែវ
 • genetic code (n) ក្រមពន្ធុ
 • genetic drift (n) សំណាត់ពន្ធុ
 • genetics (n) ពន្ធុវិទ្យា
 • genome (n) បណ្ដុំពន្ធុ
 • genomics (n) បណ្ដុំពន្ធុវិទ្យា
 • genotype (n) គំរូពន្ធុ, សែនណូទីប (បារាំង)
 • genus (n) ពួក (ជី.)
 • geographer (n.) ភូមិវិទូ
 • geography (n.) ភូមិវិទ្យា, ភូមិសាស្ត្រ
 • geology (n) ធរណីវិទ្យា
 • geological plates (n) ផ្ទាំងធរណីសាស្ត្រ
 • Gerbangkertosusila (n) ហ្គេរបាំងកេរតូស៊ូស៊ីឡា
 • German Apsara Conservation Project/GACP (n) គម្រោងការអភិរក្សអប្សរាអាល្លឺម៉ង់/គ.អ.អ.អ.
 • gewog (n) ហ្គេវ៉ុហ្គ
 • gibbon (n) ទោច
 • gild (v) បិទមាស, ស្រោបមាស
 • Gini coefficient (n) មេគុណជីនី
 • Glorious Seventeenth of April (n) ដប់ប្រាំពីរមេសាជោគជ័យ
 • glucagon (n) មធុរធាតុ
 • glucocorticoid (n) ស្តេរ៉ូលដូចស្រោបស្ករមធុរ
 • gmina (n) គឹមីណា
 • gopura (n) គោបុរៈ
 • god-king (n) ទេវរាជ
 • Gold reserve (n) ការបម្រុងមាស
 • golf (n) ឈូងសមុទ្រ
 • Gong-chime (n) គងរគាំង
 • gorilla (n) ស្វាគ្រោង
 • governance (n) អភិបាលកិច្ច
 • governments-in-exile (n) រដ្ឋាភិបាលនិរទេស
 • governor (n) ទេសាភិបាល, អភិបាល
 • governorate (n) អាណាភិបាល (រដ្ឋបាលអារ៉ាប់)
 • Governor-General (n) អគ្គទេសាភិបាល
 • Grama panchayath (n) ក្រាមបញ្ចយត
 • Gram positive (n) ក្រាមវិជ្ជមាន
 • grand cross (n) មហាសិរីវឌ្ឍន៍
 • grass roots leadership (n) ពួកមេដឹកនាំចាស់រឹសចាស់គល់
 • Greater East Asia Co-Prosperity Sphere (n) មណ្ឌលសហវិបុលភាពមហាអាស៊ីខាងកើត
 • Greater India (n) មហាឥណ្ឌា
 • Greater Kuala Lumpur (n) មហាគូឡាឡាំពួ
 • Greater Middle East (n) មហាមជ្ឈិមបូព៌ា
 • Great Leap Forward (n) មហាលោតផ្លោះ
 • Green Beret (n) មួកកន្តឹបបៃតង
 • green filamentous bacteria (n) វេត្រាណូសរសៃឆ្មារបៃតង
 • Gresik (n) ហ្គ្រេស៊ីខ
 • gross domestic product/GDP (n) ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប/ផសស
 • group (n) ក្រុម (បំណែងចែករដ្ឋបាល)
 • GRUNK (n) រ.រ.រ.ជ.ក. (រាជរដ្ឋាភិបាលរួបរួមជាតិកម្ពុជា)
 • gu (n) គុ
 • Guangzhouwan (n) គ័ងចូវវ៉ាន់
 • guerrilla (n) ទ័ពព្រៃ
 • Guerrilla warfare (n) សង្គ្រាមកិច្ចទ័ពព្រៃ
 • Guianas (n) ហ៊្គុអៀណាស
 • Guinness Book of World Records (n) សៀវភៅកំណត់ត្រាពិភពលោកហ៊្គីននីស
 • gun (n) ហ៊្គឺន
 • gunpoint (n) ការភ្ជុងកាំភ្លើង

H[កែប្រែ]

 • habitat (n) ទីលំនៅ
 • Hainan (n) ហៃណាន
 • Hai Phong (n) ហាយផ្វុង
 • Hakka (n) ហាក្កា (ជនជាតិ)
 • half-mast (adj) ពាក់កណ្ដាលដង
 • Halmahera (n) ហាល់ម៉ាហេរ៉ា(ភាសា)
 • Ha Long (n) ហាឡុង
 • halophile (n) លោណស្នេហា
 • hamlet (n) កូនភូមិ
 • Han (n) ហាន(រាជវង្ស)
 • handler (n) អង្គចាប់
 • Hang Thun Hak (n) ហង្ស-ធន់ហាក់
 • Hanoi (n) ហាណូយ
 • Hanoi Poison Plot (n) ផែនការបំពុលហាណូយ
 • Hanthawaddy (n) ហង្សាវត្តី
 • Hariharalaya (n) ហរិហរាល័យ
 • Haripunjaya (n) ហរិបុញ្ជ័យ
 • Hawaii (n) ហាវ៉ៃ
 • haze (n) អ័ព្ទ
 • head of state (n) ប្រមុខរដ្ឋ
 • health region (n) តំបន់សុខាភិបាល
 • heart attack (n) គាំងបេះដូង
 • Heavenly Stem Branch (n) មែកឈើមេឃ
 • heavy industry (n) ឧស្សាហកម្មធុនធ្ងន់
 • heerlijkheid (n) ហៀរឡឹចខេដ
 • hegemonist (n) អនុត្តរជន
 • Heng Samrin (n) ហេង-សំរិន
 • heredity (n) តំណពូជ
 • hermit crab (n) សត្វផ្ញើប្រាណ
 • herpetology (n) ឧរង្គវិទ្យា
 • Herzegovina (n) ហឺហ៊្សេហ្គុវីណា
 • heterozygous (n) វិសទិសណ្ឌ
 • hide (n) គ្រួ
 • hierarchy (n) ឋានុក្រម
 • highland/upper land (n) ដីខ្ពង់, ដីលើ
 • high school (n) សាលាជាន់ខ្ពស់, វិទ្យាល័យ
 • Hiligaynon (n) ហ៊ីលីហ្គាយណុន (ជនជាតិ)
 • Hindi (n) ហិន្ទី
 • Hiri Motu (n) ហ៊ីរីម៉ុតទុ
 • Hispanic America (n) អាមេរិកអេស្ប៉ាញ៉ុល
 • histology (n) ជាលិកាវិទ្យា
 • historian (n) ប្រវត្តិវិទូ, អ្នកប្រវត្តិវិទ្យា, អ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រ, អ្នកប្រវត្តិវិទូ
 • historic district (n) ស្រុករដ្ឋបាលប្រវត្តិសាស្ត្រ (រដ្ឋបាល)
 • historiography (n) ប្រវត្តិលេខន៍
 • history (n) ប្រវត្តិសាស្ត្រ, ប្រវត្តិវិទ្យា, ប្រវត្តិ
 • Hmong (n) ហ្មុង
 • Hmong–Dao (n) ហ្មុង–ដាវ
 • Hmong-Mien (n) ហ្មុង-មៀន
 • Ho Chi Minh Trail (n) ផ្លូវលំហូជីមិញ
 • Hokkien (n) ហុកកៀន (ជនជាតិ), (adj) (នៃ) ហុកកៀន
 • Hollywood (n) ហាលីវ៉ឺដ
 • Holocene (n) សវ៌កញ្ញៈ, សព្វកញ្ញៈ
 • homeostasis (n) លំនឹងសទិសភាព
 • hoofed animal (n) សត្វក្រចក
 • hospital district (n) ស្រុករដ្ឋបាលមន្ទីរពេទ្យ
 • Horn of Africa (n) ស្នែងអាហ៊្វ្រិក
 • Housing (n) លំនៅដ្ឋាន
 • hypothalamus (n) អធោវរក
 • hominins (n) មនុជសម្ពន្ធិក
 • Homo sapiens (n) មនុជៈសិប្បៈ, អូម៉ូសាព្យាង
 • hornbill (n) កងកេង/កេងកង
 • Houa Khong (n) ហួខុង
 • Houa Phan (n) ហ៊ូពាន់
 • House (n) វង្ស(រាជសព្ទ)
 • House Appropriations Subcommittee (n) វិមានគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យ
 • House of Norodom (n) វង្សនរោត្តម
 • house arrest (n) ការចាប់ឃុំក្នុងផ្ទះ
 • Hsipaw (n) ហ៊្សីប៉ាវ
 • Hubert Rance (n) យូបឺត-រែន្ស៍
 • Huế (n) ហ្វេ/វ៉េ (ជាទីក្រុងដែលស្ថិតនៅភាគកណ្ដាលប្រទេសយួនដែលបានដណ្ដើមពីចាម្ប៉ា)
 • human biology (n) ជីវវិទ្យាមនុស្ស
 • Human Development Index/HDI (n) លិបិក្រមអភិវឌ្ឍន៍មនុស្ស/ល.អ.ម.
 • human rights violation (n) ការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្ស
 • Human Rights Watch (n) ឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស
 • Hungary (n) ហុងគ្រី
 • Huy Kanthoul (n) ហ៊ុយ-គន្ធុល
 • Hou Yuon (n) ហ៊ូ-យុន
 • hundred (n) រយ (រដ្ឋបាល)
 • Hu Nim (n) ហ៊ូ-នឹម
 • hyoid bone (n) ឆ្អឹងក្រចកសេះ
 • hypertension (n) សំពាធខ្ពស់

I[កែប្រែ]

 • Iban (n) អ៊ីបាន(ភាសា)
 • ichthyology (n) មច្ឆវិទ្យា
 • idealism (n) មនោគមនិយម
 • ideology (n) មនោគមវិជ្ជា
 • il (n) អ៊ីល
 • Illinois (n) អ៊ីល្លីនាយ់ស៍
 • Iloilo (n) អ៊ីឡុអ៊ីឡុ
 • imperial circle (n) វង់អធិរាជ
 • Imperial Japanese Army (n) កងទ័ពជប៉ុនចក្រពត្តិ
 • insular area (n) ផ្ទៃកោះ (រដ្ឋបាល)
 • Indianization (n) ឥណ្ឌានីយកម្ម, ឥណ្ឌូបនីយកម្ម
 • indication (n) សុចនាកម្ម
 • Indic text (n) អក្សរព្រាហ្ម
 • indirect object (n) កម្មបទមិនផ្ទាល់
 • Indochina Expeditionary Army (n) កងទ័ពបេសនកម្មឥណ្ឌូចិន
 • Indochinese communist party (n) បក្សកុម្មុយនិស្តឥណ្ឌូចិន (ប.ក.ឥ.)
 • Indonesia (n) ឥណ្ឌូណេស៊ី
 • industrialization (n) ឧស្សាហូបនីយកម្ម
 • information technology (n.) ពត៌មានវិទ្យា
 • infusoria (n) ជីរកបាណី (សត្វ)
 • in office (pre.phr.) ក្នុងមុខតំណែង
 • Ilocano (n) អ៊ីឡូកុស (ជនជាតិ)
 • inscription (n) អក្សរចារឹក
 • in silico (phrase) ក្នុងបំពង់សាក
 • Islamization (n) ឥស្លាមនីយកម្ម
 • Insixiengmay (n) អ៊ិនស៊ីឆៀងម៉ាយ
 • In Tam (n) អ៊ិន-តាំ
 • integration (n) សមាហរណកម្ម
 • integrative biology (n) ជីវវិទ្យាបូរណៈ
 • integrity (n) បូរណភាព
 • internal conflict (n) ជម្លោះផ្ទៃក្នុង
 • International Co-ordinating Committee/ICC (n) គណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលអន្តរជាតិ/គ.ស.អ.
 • Internet TLD (n) វ.ក.ក.អន្តរៈបណ្ដាញ
 • internment (n) អន្តេវាសិកន៍
 • interregnum (n) គ្រាអន្តររជ្ជកាល
 • invalid (adj) អសុពលភាព, ដែលអសុពលភាព, នៃអសុពលភាព
 • in vitro (phrase) ក្នុងកែវ
 • in vivo (phrase) ក្នុងភាវៈរស់
 • Inwa (n) អ៊ីនវ៉ា
 • immune system (n) ប្រព័ន្ធស៊ាំ
 • immunology (n) ស៊ាំវិទ្យា
 • imperial capital (n) អធិរាជធានី (រដ្ឋបាល)
 • implementation (n) ប្រតិបត្តិកិច្ច,បូរណកម្ម
 • Indian subcontinent (n) ឧបទ្វីបឥណ្ឌា
 • Ishanavarman (n) ឦសានវរ្ម័ន
 • Ishanapura (n) ឦសានបុរៈ
 • issue (n) រាជបច្ឆាញាតិ(រាជសព្ទ)
 • Institut Bouddhique (n) វិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ
 • instrument (n) ឧបករណ៍ (ភាសាខ្មែរក្រហម)
 • insulin (n) ទីបជាតិ, អាំងសូលីន (បារាំង)
 • insurgent (n) អ្នកបះបោរ, អ្នកបដិវត្តន៍, ឧទ្ទាម
 • insurrection (n) បដិកម្បនា
 • intellectual (n) បញ្ញវន្ត
 • intelligentsia (n) បញ្ញាជន
 • interaction (n.) អន្តរកម្ម
 • intercommunity (n) អន្តរសហគមន៍
 • Intermediary (n) អន្តរការី
 • Intermedia (n) អន្តរមធ្យម
 • International Code of Botanical Nomenclature (n) ក្រមនាមវលីរុក្ខសាស្ត្រអន្តរជាតិ
 • International Code of Nomenclature of Bacteria (n) ក្រមនាមវលីវេត្រាណូអន្តរជាតិ
 • International Code of Zoological Nomenclature (n) ក្រមនាមវលីសត្វវិទ្យាអន្តរជាតិ
 • International Committee on Taxonomy of Viruses (n)​គណៈកម្មាធិការខាងវត្តិករសាស្ត្រពួកវីសាណូអន្តរជាតិ
 • International Control Commission (n) គណៈកម្មាការត្រួតពិនិត្យអន្តរជាតិ
 • International Monetary Fund (n) មូលនិធិរូបិយបណ្ណអន្តរជាតិ
 • intervene (v) ធ្វើអន្តរាគមន៍
 • intracell (n) អន្តោរកោសិកា
 • invertebrate intestinal animal (n) សត្វពោះវៀនតូចឥតឆ្អឹងកង
 • iOS (n) អាយអូអិស
 • Ipoh (n) អ៊ីប៉ុះ
 • Irrawaddy (n) ឥរាវតី
 • irrigation district (n) ស្រុករដ្ឋបាលបញ្ចេញបញ្ចូលទឹក
 • isthmus (n) បួរ (កាយវិភាគសាស្ត្រ)
 • Italy (n) អ៊ីតាលី
 • iterator (n) អង្គរង្វិលជុំ

J[កែប្រែ]

 • Jabodetabek (n) ចាបូដឺតាបឺខ
 • Jakarta (n) ហ្សាការតា
 • Jala-jala (n) ចាឡាចាឡា
 • Jamaica (n) ហ្សាម៉ាអ៊ីក
 • Japanese Imperial Army (n) កងទ័ពអធិរាជជប៉ុន
 • Jarai (n) ចារ៉ាយ
 • Java (n) ជ្វា
 • Javanese (n) ជ្វា (ជនជាតិ), ជ្វា (ភាសា)
 • jaw (n) ថ្គាម
 • Jawi (n) ចាវី
 • jawless animal (n) សត្វអត់ថ្គាម
 • Jean Sainteny (n) ហ្សង់ សង់តឺនី
 • Jehovah (n) យ៉េហូវ៉ា
 • Jewish (n) ជ្វីប
 • Jin (n) ជិន(រាជវង្ស)
 • Johannesburg (n) យូហានណឹសស្បឺហ្គ
 • Johor Bahru (n) ចុហុរបាហ៊្រុ
 • joint (n) តំណ(សំណង់ ព្រំដែលដាក់ត)
 • Joint Chiefs (n) នាយអគ្គរួម
 • Joint Chiefs of Staff (n) នាយអគ្គសេនាធិការរួម
 • județ (n) ហ៊្សូឌែត
 • judge (n) ចៅក្រម
 • Judiciary (n) អង្គចៅក្រម (តុលាការ); តុលាការ (អំណាច)
 • jugular vein (n) ធមនីបំពង់ក
 • jurisdiction (n) យុត្តាធិការ
 • Jurassic (n) គីរីវ័ន

K[កែប្រែ]

 • Kachin (n) ជីងផ្វុ; កាឈីន (ភ្នំ)
 • Kachok (n) កាចក់
 • Kadaram (n) កាដារម
 • Kadazan (n) កាដាហ្សាន
 • kaffir lime (n) ក្រូចសើច
 • Kalay (n) កាឡាយ
 • Kale (n) កាលេ
 • Kampuchean National United Front for National Salvation/Kampuchean United Front for National Salvation (n) រណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជា (រ.ស.ស.ជ.ក.)
 • Kampuchean People's Revolutionary Armed Forces (n) កងទ័ពបដិវត្តន៍ប្រជាជនកម្ពុជា
 • Kampuchean People's Representative Assembly (n) សភាតំណាងប្រជាជនកម្ពុជា
 • Kampuchean People's Revolutionary Council (KPRC) (n) ក្រុមប្រឹក្សាបដិវត្តន៍ប្រជាជនកម្ពុជា (ក.ប.ប.ក.)
 • Kampuchean People's Revolutionary Party (n) បក្សបដិវត្តន៍ប្រជាជនកម្ពុជា
 • Kandy (n) កណ្ឌៈ
 • Karl Marx (n) កាល ម៉ាក្ស៍
 • Karen (n) ការ៉ែន (ភាសា)
 • katepanikion (n) កឹតតឹប៉ានីចុន
 • Kattigara (n) ខត្តិករៈ
 • Kaurava (n) កៅរវៈ
 • Kaysone Phomvihane (n) កៃសន-ភ៌មវិហាន
 • Kedah (n) កត្តហៈ
 • Keewatin (n) គីវ៉ាទីន
 • kelurahan (n) កឹលុរ៉ាហាន
 • Kemak (n) ខេមម៉ាក (ភាសា)
 • Kengtung (n) ឆែយន៍តូន
 • Kenya (n) កេនយ៉ា
 • Keo An (n) កែវ-អន
 • Keo Meas (n) កែវ-មាស
 • keratin (n) ជាតិស្នែង
 • keyword (n) ពាក្យគន្លឹះ
 • Khammouane (n) ខាំមួន
 • Khieu Ponnary (n) ខៀវ-ប៉ុណ្ណារី
 • Khieu Samphan (n) ខៀវ-សំផន, ខៀវ សំផន
 • Khieu Thirith (n) ខៀវ-ធីរិទ្ធិ (អៀង-ធីរិទ្ធិ)
 • Khim Tit (n) ឃឹម-ទិត
 • Khleangs (n) ឃ្លាំង
 • Khmers Kampuchea-Krom Federation (n) សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម
 • Khmerization (n.) ខេមរយានកម្ម
 • Khmer Independence Party (n) គណបក្សឯករាជ្យខ្មែរ
 • Khmer People's National Liberation Front (n) រណសិរ្សរំដោះជាតិប្រជាជនខ្មែរ
 • Khmer Republic. (n) សាធារណរដ្ឋខ្មែរ
 • Khmer Rumdo (n) ខ្មែររំដោះ
 • Khmer rouge/red Khmer (n) ខ្មែរក្រហម
 • Khmer Students' Association (n) សមាគមនិស្សិតខ្មែរ
 • Khmu (n) ខ្មុ
 • Khmuic (n) ខ្មុស
 • Khun Borom (n) ឃុនបរមរាជាធិរាជ
 • killing fields (n) វាលពិឃាត
 • kingdom (n) រជ្ជៈ (ជីវ.)
 • Kingdom of Laos (n) ព្រះរាជាណាចក្រលាវ
 • Kingdom of the Netherlands (n) ព្រះរាជាណាចក្រនីដឺឡន់
 • King William's Town (n) ទីប្រជុំជនស្ដេចវិលល្យ៉ឹម
 • Kinh (n) គិញ
 • Kinta (n) គីនតា
 • kiwifruit (n) ល្មុត
 • Khong Sedone (n) ខុងសេតន
 • KKF (n) ស.ខ.ក. (សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម)
 • Klang Valley (n) ជ្រលងក្លាង
 • knight (n) អស្សឫទ្ធិ (ឥស្សរិយយស)
 • Komodo (n) គមឌ
 • kommun (n) អិងឃមូន
 • Konbaung (n) កូនបោន
 • Kong Le (n) កង-លេ
 • Ko Nu (n) កូ-នូ
 • Kokonor (n) កុកុ-ន
 • köping (n) ឝឺបពីង
 • Kouprasith Abhay (n) គូប្រសិទ្ធិ-អភ័យ
 • Kra Isthmus (n) បួរដីក្រៈ
 • kraje (n) ក្រៃអ៊ែ
 • kreis (n)ក្រែសស៍
 • kris (n) កាំបិតស្នៀត
 • Krishna (n) ក្ឫស្នា
 • Kuala Lumpur (n) គូឡាឡាំពួ
 • Kula (n) កូឡា
 • Kulintang (n) គុលីនតាង
 • kunta/kommun (n) គុនតា/អិងឃមូន
 • Kuomintang (n) គ័កមិនតាង
 • Krung (n) ក្រុង (មិនច្បាស់)
 • Kurma (n) កុម៌
 • Kuy (n) កួយ
 • Kyaukse (n) ក្យូកស៊េ
 • Kyaw Nyein (n) ខ្យ-ញ៉េន
 • K5 Plan (n) ផែនការក៥

L[កែប្រែ]

 • Labuan (n) ឡាប៊ុអាន
 • l'Observateur (n) ឡឺអប់សឺរវេតឺរ
 • lacquerware (n) គ្រឿងខ្មុកម្រ័ក្សណ៍
 • La Forêt Enchantée (n) ព្រៃប្រសិទ្ធិ
 • La Ha (n) ឡាហា
 • La Marsellaise (n) ឡាម៉ាសេលយ៉េស
 • Lambda expression (n) កន្សោមឡាំប្ដា
 • Län / lääni (n) អឹលៀន\ឡានី
 • land district (n) ស្រុករដ្ឋបាលដីធ្លី
 • Landkreise (n) ឡាន់ខ្រែស
 • Landeshauptmann (n) ឡានឌេឝូបត្មាន្ន
 • Landesregierung (n) ឡានឌេស្រេហ្គៀរុង
 • landskommun (n) ឡានស្ឃមូន
 • landskapsförbund (n) ឡាណ្ដស្កាបស្ភ្វប៊ុណ្ដ
 • Langley (n) លែងលី
 • Language Integrated Query (n) សំណូមសមាហរណកម្មភាសា
 • Launggyet (n) ឡោនហ៊្គ្យែ
 • Lan Xang (n) លានជាង, ដំរីលាន
 • Lao Issara (n) លាវឥស្សរៈ
 • Lao-related (adj) សន្តានលាវ
 • Laos (n) លាវ
 • Laotian Civil War (n) សង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងឡាវ/សង្គ្រាមក្នុងស្រុកឡាវ
 • laterite (n) ថ្មបាយក្រៀម
 • lecturer (n) គ្រូឧទ្ទេសនាម, គ្រូទេសន៍
 • legend (n) សញ្ញាផែនទី; ព្រេងនិទាន
 • legitimacy (n) ភាពស្របច្បាប់, ធម្មានុរូបភាព
 • legislature (n) អង្គនីតិបញ្ញត្តិ
 • lemon grass (n) ស្លឹកគ្រៃ
 • Leng Ngeth (n) ឡេង-ង៉ែត
 • Leuam Insixiengmay (n) លឿម-អ៊ិនស៊ីឆៀងម៉ាយ
 • Liaison Office (n) ការិយាល័យសម្ព័ន្ធការ
 • Liao (n) លាំវ(រាជវង្ស)
 • Liberal party (n) គណបក្សសេរីនិយម
 • liberated area (n) តំបន់រំដោះ
 • Lieutenant Colonel (n) នាយវរសេនីយ៍ទោ
 • Lieutenant-General (n) ឧត្តមសេនីយ៍ទោ
 • life expectancy (n) ភាពរំពឹងទុកនៃអាយុជីវិត
 • life Sciences (n) វិទ្យាសាស្ត្រជីវិត
 • Lillooet (n) លីលអឺត
 • limnology (n) បឹងវិទ្យា
 • line (n) មាគ៌ា (នយោបាយ)
 • lingua franca (n) ភាសាស្ពាន
 • linguistics (n.) ភាសាវិទ្យា
 • lintel (n) ធ្នឹម
 • Linux (n) ឡាយណុច្ស
 • lipid (n) តេលិកា (លីពីត)
 • livestock (n) សត្វពាហនៈ
 • living organism (n) ភាវៈរស់
 • liwa (n) លីវ៉ា
 • lizard (n) គោលិកា, គោធិកា
 • local government (n) រដ្ឋាភិបាលដែនដី
 • local government area (n) ផ្ទៃរដ្ឋាភិបាលដែនដី
 • località (n) លកាលីតា
 • logic (n) តក្កសាស្ត្រ
 • logistics (n) ដឹកនាំសាស្ត្រ, ក្បួនដឹកនាំ
 • -logy (-suf) -វិទ្យា, -សាស្ត្រ
 • Long Cheng (n) ឡុងឆេង
 • longevity (n) ភាពយឺនយូរ
 • Long March (n) ចលនាទ័ពវែង
 • Lon Nol (n) លន់ ណុល
 • Lon Non (n) លន់-ណុន
 • Los Angeles (n) ឡស់ស៊ែនចិឡិស
 • Louis Mountbatten, 1st Earl Mountbatten of Burma (n) លូអិស ម៉ោនបាអឹន, ព្រះម៉ោនបាអឹនទី១នៃភូមា
 • Lovek (n) លង្វែក
 • lower paleolithic (n) យុគថ្មបំបែកក្រោម
 • low relief (n) ចម្លាក់លៀនទាប
 • lower house (n) វិមានជាន់ទាប
 • lower Mekong (n) មេគង្គក្រោម (ភូ.)
 • lowland (n) ដីទំនាប
 • Luang Prabang (n) ហ្លួងព្រះបាំង
 • Lue (n) លឺក(ភាសា)
 • Lu Han (n) លូ-ហាន
 • Luzon (n) លុហ្សុន
 • lyceum (n) សាមាគមបញ្ញវន្ត
 • Lycée Sisowath (n) វិទ្យាល័យស៊ីសុវត្ថិ
 • lymphatic gland (n) ក្រពេញលសិកា
 • lymphoma (n) លសិការោគ

M[កែប្រែ]

 • maakunta (n) ម៉ាគន់តា
 • Maakuntaliitto (n) ម៉ាអាគុនតាលីអ៊ីត្តុ
 • Mac OS X (n) ម៉ាខ់អូអិសអ៊ិខ្ស៍
 • macromolecule (n) មហាណូ
 • macroevolution (n) មហាវិវត្តន៍
 • Madagascar (n) ម៉ាដាហ្គាស្កា
 • magistrate (n) តុលាការី
 • Magistratisches Bezirksamt (n) ម៉ាហ៊្គីស្ត្រាទីស្ឈេស ប៊េហ្សឺកសាម្ត
 • maalaiskunta (n) ម៉ាឡាយស្គន់តា
 • Maung Gyi (n) ម៉ូង-ហ៊្គ្យី
 • megye (n) ម៉េយ៉េ
 • mahalle (n) ម៉ាហាល់ឡា
 • Major (n) វរសេនីយត្រី
 • major general (n) ឧត្តមសេនីយ៍ទោ
 • Makasae (n) ម៉ាកាសើ
 • Makati (n) ម៉ាកាទី
 • Malacca (n) មលក្កា
 • Malay (n) ម៉ាឡេ (ភាសា)
 • Malayalam (n) មលយាឡំ
 • Malayan (n) ម៉ាឡេ (ជនជាតិ)
 • Malayo-Polynesian (n) ម៉ាឡេយូ-ប៉ូលីណេស៊ី,ម៉ាឡេយូ-ពហុទ្វីប
 • Mandalay (n) មណ្ឌាល័យ
 • Manila (n) ម៉ានីល
 • Mambae (n) ម៉ាមបៃ
 • Mam Manivan Phanivong (n) ម៉ានីវណ្ណ-ផានីវង្ស(ស្នំជាតិលាវ របស់ព្រះសីហនុ)
 • mammalogy (n) ថនិកវិទ្យា
 • mammoth (n) លោមគជសារ
 • MPTC/Mandal Parishad Territorial constituency (n) ប.ទ.ម.ប./បដិដ្ឋាភាពទឹកដីមណ្ឌលបរិស័ទ
 • Mandarin (n) កុកងឺ
 • Mangaung (n) មេម៉ាង៉ូង
 • manipulation (n) សហត្ថាករណ៍
 • Manipur (n) មណិបុរៈ
 • Manipuri (n) មណិបុរី
 • Maoism (n) ម៉ៅនិយម
 • march (n) បច្ចន្តជនបទ
 • marine Biology (n) ជីវវិទ្យាសមុទ្រ
 • markaz (n) ម៉ារកាហ្ស
 • marriage of convenience (n) អាពាហ៍ពិពាហ៍បង្ខិតបង្ខំ
 • Martaban (n) មុ-ម
 • martial law (n) ច្បាប់សឹក
 • mass grave (n) រណ្ដៅសពធំ
 • mathematical biology (n) ជីវវិទ្យាគណិតសាស្ត្រ
 • matter (n) រូបធាតុ
 • martyr (n) ទុក្ករបុគ្គល
 • Martyrs' Day (n) ទិវាទុក្ករបុគ្គល
 • mastoid process (n) ឆ្អឹងគុម្ពត្រចៀក
 • mavattam (n) មាវដ្ដម
 • Mayagüez incident (n) ឧប្បត្តិហេតុម៉េយ៉ាគ្យូស
 • measure (n) វិធានការ
 • mechanics (n) យន្តវិទ្យា
 • medicine (n) ពេទ្យវិទ្យា
 • Mein (n) ម៉េន(ភាសា)
 • Melanesia (n) កាលទ្វីប (អនុតំបន់)
 • Melanesian (n) កាលទ្វីប (ជនជាតិ)
 • meiosis (n) អប្បវិភង្គ (មេយ៉ូស)
 • Mekong delta (n) ដីសណ្ដមេគង្គ
 • memory sickness (n) ឈឺសតិអារម្មណ៍ (ភាសាខ្មែរក្រហម)
 • Meo (n) មីវ
 • mercantilism (n) ពាណិជ្ជវិស័យនិយម
 • mercy mission (n) បេសកកម្មមេត្តាធម៌
 • merit (n) គុណូបការ
 • Meru (n) មេរុ
 • mesoregion (n) មជ្ឈិមតំបន់
 • metabolism (n) ការរំលាយអាហារ
 • metazoa (n) បច្ឆិមសត្វ, អស្តិសត្វ
 • meteorology (n) ឧតុវិទ្យា, ឧតុនិយមវិទ្យា
 • methane (n) មេតាន
 • methanosarcina (n) មេតាណូថវិកា
 • Methodist (n) អ្នកពិធីនិយម
 • metre/meter (n) មាត្រ, ម៉ែត្រ(បារាំង)
 • Metro Manila (n) ម៉ានីល.មេ
 • metropolis (n) ទីក្រុងមេ, មាតុបុរី
 • metropolitan city (n) ទីក្រុងនៃទីក្រុងមេ (រដ្ឋបាល)
 • Miao (n) មាវ
 • microbe (n) អតិសុខុមប្រាណ
 • microbiology (n) អតិសុខុមជីវវិទ្យា
 • microevolution (n) សុខុមវិវត្តន៍
 • Microsoft Visual Studio (n) ម៉ៃក្រូសូផ្វវីហ្សួលស្ទីដយ៉ូ
 • Microsoft Visual Studio Express (n) ម៉ៃក្រូសូផ្វវីហ្សួលស្ទីដយ៉ូអ៊ិចស្ប្រ៉ិស
 • Micronesia (n) សុខុមទ្វីប
 • microorganism (n) អតិសុខុមសារពាង្គកាយ
 • microprocessor (n) សុខុមប្រតិបត្តូបករណ៍
 • microregion (n) ចុល្លតំបន់
 • microscope (n) អតិសុខុមទស្សន៍
 • microscopy (n) អតិសុខុមទស្សន៍វវិជ្ជា
 • microsporidia (n) អតិសុខុមពីជសាខា
 • Microsoft (n) ម៉ៃក្រូសូផ្វ
 • Microsoft Visual Basic (n) ម៉ៃក្រូសូផ្វវីហ្សួលបេហ៊្សិក
 • Middle America (n) អាមេរិកមជ្ឈិម
 • Middle East (n) មជ្ឈិមបូព៌ា
 • middleman (n) ឈ្មួញកណ្ដាល
 • middle Paleolithic (n) យុគថ្មបំបែកមជ្ឈិម
 • migration (n) បំលាស់ទី
 • Mikhail Gorbachev (n) មីខាអ៊ិវ-ហ្គ៊រ្បាឆក
 • Mikhail Sergeyevich Gorbachev (n) មីខាអ៊ិវ សេរ្ហ្គេវិច ហ៊្គរ្បាឆក
 • Military Assistance Command, Vietnam Studies and Observations Group (SOG) (n) បញ្ជាការជំនួយយោធា ក្រុមសិក្សាការនិងអង្កេតការវៀតណាម (ក.ស.អ. រឺ SOG)
 • military region (n) តំបន់យោធា
 • militia (n) កងជីវពល
 • Minahasa (n) មីណាហាសា
 • Minang (n) មីងណាងកាបូ
 • Minbu (n) មិនប៊ុ
 • Mindanao (n) មីនដាណៅ
 • Mindon (n) មិនដូន
 • mine awareness (n) ការយល់ដឹងពីមីន
 • mine clearance (n) ការបោសសំអាតមីន, ការដោះមីន
 • minefield (n) ចម្ការមីន
 • Ming (n) មីង(រាជវង្ស)
 • Ministry of Interior (n) ក្រសួងមហាផ្ទៃ
 • Ministry of Marine and Colonies (n) ក្រសួងជើងទឹកនិងអាណានិគម
 • Miocene (n) សុខុមកញ្ញៈ
 • Mission (n) មិសឝឹន
 • mitochondria (n) សូត្រគុលិកា, មីតូកុងទ្រី (បារាំង)
 • mitosis (n) សុត្តវិភង្គ (មីតូស)
 • moat (n) គូ, កសិណ
 • modern synthesis (n) សំយោគទំនើប
 • modernization (n) ទំនើបកម្ម
 • modus vivendi (n) កិច្ចព្រមព្រៀងបណ្ដោះអាសន្ន
 • Mogaung (n) ម៉ុហ្គោន
 • Mohnyin (n) ម៉ុញិន
 • mold (n) ផ្សិតផ្អួរ (v) សូន
 • molecular biology (n) ជីវវិទ្យាអណូ
 • molecule (n.) អណូ
 • mollusc (n) សិប្បីជាតិ/សិប្បីសត្វ
 • Momeik (n) មឿងមីត
 • Mom bouanphan (n) ម៉ុម-ប៊ូអានផាន់
 • monera (n) ឯកាណូ, ម៉ូណេរ៉ា (បារាំង)
 • montagnard (n) ពួកអ្នកភ្នំ
 • Monichao (n) មុនីចៅ
 • monogamy (n) ឯកពន្ធន៍, ឯកពន្ធភាព
 • monopoly (n) ឯកវិក្កយភាព
 • monument (n) បូជនីយដ្ឋាន
 • Morocco (n) ម៉ារុក
 • morphogenesis (n) កំណរូបរាង
 • morphology (n) រូបសព្ទ, រូបសព្ទវិទ្យា
 • mortar (n) បាយអ
 • mortise (n) ប្រហោងដំណាប់
 • monthon (n) មណ្ឌល (រដ្ឋបាលថៃ)
 • Mottama (n) ម៉ុត្តាម៉ា
 • motto (n) បាវចនា
 • Moulmein (n) មឡឹម្យ៉ែន
 • Mountain resort municipality (n) ក្រុងរមណីយដ្ឋានភ្នំ
 • mounted police (n) នគរបាលជិះសេះ
 • mouse deer (n) ឈ្លូសកណ្ដុរ
 • M.P./Madhya Pradesh (n) មធ្យប្រទេឝ/ម.ប.
 • Mranma (n) ម៉្រានម៉ា
 • Mrauk U (n) ម្យ៉ោឧ
 • Muang (n) មឿង
 • muban (n) ហ្មូបាន
 • mud-fish (n) ភក់ត្រី
 • mud fish (n) ត្រីភក់
 • Mueang Nakhon Ratchasima (n) មឿងនគររាជសីមា
 • mukim (n) មុគីម
 • multicellular (n) ពហុកោសិកា
 • multicellular organism (n) សារពាង្គកាយពហុកោសិកា
 • municipality (n) ក្រុង (រដ្ឋបាលខ្មែរ), ទេសបាល (រដ្ឋបាលថៃ)
 • Mun River (n) ទន្លេមូល
 • Muskwa-Kechika (n) ម៉ាសស្ក្វា-កិឈិកា
 • mutation (n) បរិវត្តន៍
 • mutiny (n) សង្កុបកម្ម
 • mycology (n) កព័កវិទ្យា
 • Myinsaing (n) ម្យិនហ្សេន
 • Myoma U Than Kywe (n) ម្យ៉ុម៉ា-ឧថានខ្យ្វេ
 • mythology (n.) ទេវវិទ្យា
 • myxine (n) អាបោសត្វ

N[កែប្រែ]

 • Nachampassak (n) នៈចំប៉ាសក្ដិ
 • Naga (n) នាគ (ទីក្រុងហ៊្វីលីពីន)
 • namespace (n) លំហឈ្មោះ
 • National Register of Historic Places (n) បញ្ជិកានៃទីកន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិ
 • naucrary (n) ណាផ្វក្រាយរីអា
 • Nauru (n) ណូរុ
 • Nakhon Ratchasima (n) នគររាជសីមា
 • nanobiotechnology (n) រស្សជីវបច្ចេកវិទ្យា
 • Nanzhao (n) ណានចោ
 • Naresuan (n) នរេសូរ
 • narrows (n) ច្រកចង្អៀត
 • National Assembly (n) រដ្ឋសភា រឺ រដ្ឋសភាជាតិ
 • National capital (n) ទីរួមជាតិ, រដ្ឋធានី/រាជធានី
 • National's Day (n) ទិវាជាតិ
 • National Front for the Liberation of South Vietnam (NFLSVN) (n) រណសិរ្សជាតិរំដោះវៀតណាមខាងត្បូង (រ.ជ.រ.វ.ណ.ត. រឺ NFLSVN)
 • National Highway 4 (n) ផ្លូវជាតិលេខ៤
 • national order of merit (n) ឥស្សរិយយសលំដាប់ជាតូបការ
 • nationalise (n) ធ្វើជាតូបនីយកម្ម
 • National Union Party of Kampuchea (n) គណបក្សសាមគ្គីជាតិកម្ពុជា
 • nationalization (n) ជាតូបនីយកម្ម
 • NATO (abbre.) ណាតូ
 • natural philosophy (n) ធម្មជាតិទស្សនវិជ្ជា
 • natural selection (n) ជម្រើសធម្មជាតិ
 • naturalist (n.) ធម្មជាតិវិទូ
 • Naypyidaw (n) ណៃពិដោ
 • nazim (n) ណាហ៊្សីម
 • Near East (n) ដើមបូព៌ា,ដើមខាងកើត
 • negative feedback (n) តំនបអវិជ្ជមាន
 • Negrais (n) នេហ្គ្រែយស៍
 • Negrito (n) ណិហ្គ្រុ (ជនជាតិ)
 • neighborhood (n) ជំនិត (រដ្ឋបាល)
 • Nelson Mandela Bay (n) ឆកសមុទ្រនែលសុនម៉ានដេឡា
 • neo-colony (n) នវាណានិគម
 • Neocolonialism (n) នវាណានិគមនិយម
 • Neolithic (n) យុគថ្មរំលីង, ថ្មរំលីង, នវសិលា
 • neologism (n) នវវាក្យ
 • neology (n) នវវិទ្យា
 • nephew (n) ព្រះភាគិនេយ្យ (រាជសព្ទ)
 • nepotism (n) ញាតិមិត្តនិយម
 • Neptune (n.) កេតុ (ភពទីប្រាំបីនៃប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ), ណិបទូន (កម្ចីបារាំង)
 • .NET Framework (n) .ណេតផ្វ្រមវ៉ឺខ, ក្របខណ្ឌ.ណេត
 • .NET Framework SDK (n) .ណេតផ្វ្រមវ៉ឺខអិសឌីខេ
 • neurology (n) ប្រសាទវិទ្យា
 • neuroscience (n) ប្រសាទវិទ្យាសាស្ត្រ
 • neutrality (n) អព្យាក្រឹតភាព
 • nervous system (n) ប្រព័ន្ធប្រសាទ
 • New Brunswick (n) ប្រាន់ហ្ស៍វីខថ្មី
 • New Guinea (n) ហ៊្គីណេថ្មី
 • New South Wales (n) វែលខាងត្បូងថ្មី
 • New Westminster (n) វ៉ិសម៉ឹនស្តឺរថ្មី
 • NGO (abbr.) non-governmental organization (អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល,អ.ក.រ.)
 • Ngô Ðình Diệm (n) ង-ដឹនយៀម
 • Ngô Ðình Nhu (n) ង-ដឹនញូ
 • Nguyễn Ánh (n) ង្វៀន អាញ់ (គឺជាឈ្មោះដើមរបស់ព្រះចៅអធិរាជ យ៉ា ឡុង (ប្រ.))
 • Nguyễn dynasty (n) រាជវង្សង្វៀន
 • Nguyễn Hữu Cảnh (n) ង្វៀន ហ៊ីវកាញ់ (ជាឈ្មោះអភិជនយួនម្នាក់នៅសតវត្សទី១៧ (ប្រ.))
 • niche (n) អង្កែ (ជីវ.)
 • Nicobarese (n) និកោបារ
 • Nicolae Ceaușescu (n) នីកូឡាអេ-ឆាអ៊ូសេស្គូ
 • Niger (n) នីហ្សេ
 • Nipissing (n) និបភិស្ស៊ិង
 • Nixon Doctrine (n) លទ្ធិនិច្សុន
 • Nome (n) ណុម៉េ, នម៉ុស(ក្រិក)
 • nomenclature (n) នាមវលី
 • nominative type system (n) ប្រព័ន្ធប្រភេទនាមនិទ្ទេស
 • nonalignment (n) ការមិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធ
 • Non-Aligned Movement (n) ចលនាមិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធ
 • non-domestic rate (n) ពន្ធអាករក្រៅស្រុក
 • non-governmental organization (n) អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល
 • non-luminal (n) គ្មានពន្លឺ
 • Nong Chan Refugee Camp (n) ជំរុំជនភៀសខ្លួនណងចន្ទ
 • Nong Samet Refugee Camp (n) ជំរុំជនភៀសខ្លួនណងសាមេត
 • Nop Bophann (n) ណុប-បូផាន់, ណុប បូផាន់
 • norm (n) ធម្មនិយម
 • normalisation (n) ប្រក្រតីនីយកម្ម
 • Norodom Chantaraingsey (n) នរោត្តម-ចន្ទរង្សី
 • Norodom Duongchak (n) នរោត្តម-ដួងចក្រ
 • Norodom Norleak (n) នរោត្តម-នលក្ខណ៍(ម្ចាស់ក្សត្រី មហេសីនៃព្រះសីហនុ)
 • Norodom Ranariddh (n) នរោត្តម-រណឫទ្ធិ (បុត្រនរោត្តម-សីហនុ)
 • Norodom Suramarit (n) នរោត្តម-សុរាម្រិត (ជាបិតារបស់ព្រះបាទនរោត្តម សីហនុ)
 • North Atlantic Treaty Organization (n) អង្គការសន្ធិសញ្ញាអាត្លង់ទិកខាងជើង (NATO)
 • North America (n) អាមេរិកខាងជើង
 • Northern America (n) អាមេរិកភាគខាងជើង
 • Northern Ireland (n) អៀរឡង់ខាងជើង
 • Northern South America (n) អាមេរិកខាងត្បូងភាគខាងជើង
 • Northwest Territory (n) ទឹកដីពាយព្យ
 • Norway (n) ន័រវែស
 • noun phrase (n.) កន្សោមនាម
 • Nouphet Dao Heuang (n) នូបផេត-ដាវហឿង
 • Nova Scotia (n) នវ៉ឹស្គឝឹ
 • nucleic (adj) នៃស្នូល, នុយក្លេអ៊ិច (កម្ចីបារាំង) (ជីវ.)
 • nucleic acid (n) ជំនូរស្នូល
 • nucleoid (n) ស្នូលដូច, នុយក្លេអ៊ីត (បារាំង)
 • nucleolus/nucleole (n) គ្រាប់ស្នូល, មណ្ឌលស្នូល, នុយក្លេអូល (កម្ចីបារាំង) (ជីវវិទ្យា)
 • nucleotide (n) ស្នូលធាតុ, នុយក្លេអូទីត (កម្ចីបារាំង) (ជីវ.)
 • nucleus (n) ស្នូល, នយស្តិ, ណ្វៃយ៉ូ (កម្ចីបារាំង) (ទីសេចក្ដីក្នុងបរមាណូនិងកោសិកា)
 • nullable type (n) ប្រភេទអាចសូន្យ
 • nutrition (n) បោសនា (ជីវ.)
 • Nyaungshwe (n) ញ៉ោនឝ៊្វេ
 • Nyaungyan (n) ញ៉ោនយ៉ាន់
 • Nyaungyan Min (n) ញ៉ោនយ៉ាន់មីន

O[កែប្រែ]

 • object-oriented programming (n) កម្មវិធីការតម្រង់វត្ថុ
 • Oblast (n) អុប្លាស្ត
 • Oc Eo/Óc Eo (n) អូរកែវ
 • oceanography (n) សាគរលេខន៍
 • okres (n) អ៊ខក្រិស, អូខ្រិស
 • okrug (n) អុកគ្រុក, អុគ្រុហ្គ
 • oilfield (n) វាលប្រេង
 • Oligocene (n) អប្បកញ្ញៈ
 • on behalf of (n) ក្នុងនាមនៃ
 • oncogenesis (n) កំណើតដុំពក
 • oncology (n) ដុំពកវិទ្យា
 • Ong Keo (n) អង្គកែវ
 • Ontario (n) អន់ធាំររ្យ៉ូ
 • Operation Menu (n) ប្រតិបត្តិការបញ្ជី
 • Operation Bold Lancer (n) ប្រតិបត្តិការខ្មាន់លំពែងអង់អាច
 • Operation Chenla I (n) ប្រតិបត្តិការចេនឡា១
 • Operation Freedom Deal (n) ប្រតិបត្តិការចែកចាយសេរី
 • Operation Patio (n) ប្រតិបត្តិការភែធីអូ
 • Operation Tame the West (n) ប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបខាងលិច
 • Operation Unthinkable (n) ប្រតិបត្តិការមិនបានគិតដល់
 • Operation Vulture (n) ប្រតិបត្តិការត្មាត
 • operator overloading (n) បន្ទុកលើសការី
 • Opština (n) អ៊បឈីណា
 • orangutan (n) ស្វាក្រហម
 • order (n) លំដាប់ (ជី.); បទបញ្ជា (នយោបាយ); ដីកា (តុលាការ)
 • order of chrysanthemum (n) ឥស្សរិយយសលំដាប់ស្បៃរឿងទេស
 • order of the dragon of Annam (n) ឥស្សរិយយសលំដាប់នាគរាជអណ្ណាម
 • order of the grand star (n) ឥស្សរិយយសលំដាប់មហានក្ខត្តឫក្ស
 • order of the legion of honour (n) ឥស្សរិយយសលំដាប់នាយទាហានកិត្តិយស
 • order of the merit (n) ឥស្សរិយយសលំដាប់គុណូបការ
 • order of the million elephants & white parasol (n) ឥស្សរិយភណ្ឌលានជាងក្លស់ស
 • order of the military merit in white (n) ឥស្សរិយយសលំដាប់យោធូបការពណ៌ស
 • order of Mugungwha (n) ឥស្សរិយយសលំដាប់មូគូងហ្វា
 • order of the Nile (n) ឥស្សរិយយសលំដាប់នីល
 • order of the Polonia restituta (n) ឥស្សរិយយសលំដាប់បដិទានប៉ូឡូញ
 • order of queen of Sheba (n) ឥស្សរិយយសលំដាប់ម្ចាស់ក្សត្រីឝ៊េបា
 • orders of Rajamitrabhorn and Maha Chakri (n) ឥស្សរិយភណ្ឌលំដាប់រាជមិត្រាភារណ៍និង​មហាចក្រី
 • order of the state crown (n) ឥស្សរិយយសលំដាប់ម្កុដរដ្ឋ
 • order of Temasak 1st class (n) ឥស្សរិយយសលំដាប់ទេម៉ាសាក់ថ្នាក់ទី១
 • order of the throne (n) ឥស្សរិយយសលំដាប់រាជបល្ល័ង្ក
 • order of the truth (n) ឥស្សរិយយសលំដាប់អគ្គមហាឋិរិធុធម្ម
 • order of the Umayyad (n) ឥស្សរិយយសលំដាប់អ៊ែលហ៊្វីឡឺផ្វាស
 • order of the white lion (n) ឥស្សរិយយសលំដាប់សេតសិង្ហ
 • orders of the yoke and arrows (n) ឥស្សរិយយសផ្ទឹមនិងព្រួញ
 • ordination (n) ការឧបសម្ប័ទ
 • organ (n) សរីរាង្គ
 • organ system (n) ប្រព័ន្ធសរីរាង្គ
 • organelle (n) សរីរាណូ, សរីរប្ប
 • organized incorporated territory (n) ទឹកដីបញ្ចូលគ្នាចាត់តាំង
 • organism (n) សារពាង្គកាយ
 • organology (n) តុរិយវិទ្យា, អវយវវិទ្យា (ជី.)
 • ogive (n) រាងក្បាលទូក (ស្ថាបត្យកម្ម)
 • origin of life (n) ដើមកំណើតជីវិត
 • original (n) សំណៅដើម
 • ornithology (n) បក្សីវិទ្យា
 • orthotics (n) តម្រង់វិទ្យា
 • ortsteil (n) អ៊តស្តីល
 • osseous fish (n) ត្រីឆ្អឹង
 • ostān (n) ឱស្ថាន
 • osteoarthritis (n) ឈឺសន្លាក់ឆ្អឹង
 • Oum Chheang Sun (n) អ៊ុម-ឈៀងស៊ុន
 • Oune Rathikul (n) អូណេ-រ៉ាត់ធិគុល
 • Overseas province (n) ខេត្តនាយសមុទ្រ
 • oxide (n) បាណឌបូគ, បាណឌៈផ្គុំ
 • oxygen (n) បាណឌូស្ម័ន
 • oyster sauce (n) ប្រេងខ្យង

P[កែប្រែ]

 • pact (n) កតិកាសញ្ញា
 • paddy (n) ស្រែ; ស្រូវ
 • pacification (n) សន្តិភាវកម្ម
 • pagus (n) ប៉ាហ្គុស
 • Pakistan (n) បាគីស្ថាន
 • Pakse (n) បាជេ
 • Palawan (n) ប៉ាឡាវ៉ាន
 • Paleocene (n) បុរាណកញ្ញៈ
 • Pandava (n) បាណ្ឌវៈ
 • Panglong Conference (n) សន្និសីទប៉ាងឡុង
 • Popayán (n) ប៉ូប៉ាយយ៉ាន
 • Papua (n) ប៉ាពួ
 • Papuan (n) ប៉ាពួ(ភាសា)
 • paradigm (n) បរាទិស
 • Parameswara (n) បរមេស្វរៈ
 • Paracel Islands (n) ពួកកោះប៉ារ៉ាសេល
 • Parama Vishnuloka (n) បរមវិស្ណុលោក
 • parameter (n) បរាមាត្រ
 • part (n) ប៉ែក, ភាគ
 • pass (n) បោះ
 • pavilion (n) សាលាសំណាក់, សាលា(សៀម)
 • Punjabi (n) បញ្ចាពី
 • parallel (n) ខ្សែស្រប
 • Pateros (n) ប៉ាទេរ៉ុស
 • patrol (n) កងល្បាត
 • patronage (n) បរិបាលកិច្ច
 • Pach Choeun (n) ប៉ាច ឈឹន
 • Pagan (n) បាកាន (ភូមា)
 • paleography (n) បុរាណលេខន៍
 • paleolithic (n) យុគថ្មបំបែក, បុរាណសិលា
 • paleontology (n) បាសាណីភូតវិទ្យា
 • Panchayati Raj (n) បញ្ចយតិរាជ
 • parameter (n) បរាមាត្រ
 • paramilitary (n) យោធាប្រតិព័ន្ធ
 • parasite (n) បញ្ញើប្រាណ
 • parasitology (n) បញ្ញើប្រាណវិទ្យា
 • pargana (n) ប៉ារ្ហ្គាណា
 • Paris Foreign Missions Society (n) សង្គមបេសកកម្មបរទេសប៉ារីស
 • parish (ន) ចំណុះជើងវត្ត (រដ្ឋបាល)
 • Paris Institute of Political Studies (n) វិទ្យាសា្ថនសិក្សាការនយោបាយប៉ារីស
 • Paris Peace Accords (n) កិច្ចសម្រុះសម្រួលសន្តិភាពប៉ារីស
 • patent (n) ប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្ម
 • partition (n) ការបែងចែក (ប្រទេស)
 • Pathet Lao (n) បទេសលាវ
 • pathology (n) ជំងឺវិទ្យា, រោគវិទ្យា
 • pathobiology (n) រោគជីវវិទ្យា
 • patronage (n) បរិបាលកិច្ច
 • peacekeeper (n) អ្នកថែរក្សាសន្តិភាព
 • peafowl (n) ក្ងោក (ជារួម)
 • pedigree (n) ពង្សាវលី
 • pediment (n) ហោជាង (ស្ថាបត្យកម្ម)
 • peg (n) ស្នៀត(សំណង់)
 • Pegu (n) បាគូ
 • peninsula (n) ទៀបកោះ (ន័យចំ), ឧបទ្វីប (សាមញ្ញ)
 • Penn Nouth (n) ប៉ែន-នុត
 • Pennsylvania (n) ផឹនស៊ូលវ៉េនញ៉ឹ
 • Pen Sovann (n) ប៉ែន-សុវណ្ណ
 • people's courts (n) តុលាការប្រជាជន (ច្បាប់)
 • People's Republic of China (n) សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន
 • People's Republic of Kampuchea (n) សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជា (ស.ប.ក.)
 • People's Revolutionary Youth Union of Kampuchea/UJPRK (n) សហភាពយុវជនបដិវត្តន៍ប្រជាជនកម្ពុជា (ស.យ.ប.ប.)
 • people's war (n) សង្គ្រាមប្រជាជន
 • peopling (n) ប្រជាការ
 • Perak (n) ពេរ៉ាក
 • periphery (n) បរិមណ្ឌល (រដ្ឋបាល)
 • period (n) សម័យ (ផែនដី)
 • Peru (n) ប៉េរូ
 • Petaling (n) ពេតាលីង
 • Petaling Jaya (n) ពេតាលីងជ័យ
 • perturbation (n) វិបរិត
 • petromyzon/petromyzoa (n) ថ្មបំបៅ
 • Phạm Văn Đồng (n) ផាម-វ៉ាន់ដុង
 • Phan Dinh Phung (n) ផាន-ឌីញភ្វូង
 • pharmacology (n) ឱសថវិទ្យា
 • Phasouk S. Rassaphak (n) ផាសូក-ស.រ៉ាស់សាផាក់
 • Phascolarctidae (n) គ្រួថវិកាច្ឆៈ
 • Phascolarctos (n) ថវិកាច្ឆៈ
 • Phat Kanhol (n) ផាត់-កាញ៉ុល(អ្នកនាងនៃព្រះសីហនុ)
 • phenetics (n) លក្ខណវិទ្យា
 • phenotype (n) គំរូទិដ្ឋភាព
 • phenology (n) ទិដ្ឋភាពវិទ្យា
 • phenomena (n) បាតុភូត
 • phenomenon (n) បាតុភូត
 • Phibunsongkhram (n) វិបុលសង្គ្រាម (ងារសេនាប្រមុខថៃលោកផ្លែក), ជាឈ្មោះខេត្តមួយដែលសៀមគ្រប់គ្រងបណ្ដោះអាសន្នប្រហែលត្រូវនឹងខេត្តសៀមរាបជំនាន់សង្គមរាស្ត្រនិយមដែលយកឈ្មោះតាមងាររបស់ផ្លែកវិបុលសង្គ្រាម
 • Philadelphia (n) ភ្វិលឡឹឌែលផ្វៀ
 • philology (n) វណ្ណគតិវិទ្យា
 • philosopher (n.) ទស្សនវិទូ
 • philosophy (n.) ទស្សនវិជ្ជា
 • Phimai (n) ពិមាយ
 • phoenix (n) ហង្ស (បក្សីទេពក្នុងទេវកថា)
 • Phong Saly (n) ផុងសាលី
 • Pho Proeung (n) ផូ-ព្រឿង
 • Photisarath (n) ពោធិសារាជ
 • photosynthesis (n) រស្មីសំយោគ
 • phototroph (n) រស្មីជីព
 • Phoumi Nosavan (n) ភូមិ-ន៍សៈហ្វ័ន
 • Phra Ong Mahawangsa (n) ព្រះអង្គមហាវង្ស
 • phrasal verb (n.) កិរិយាកន្សោម (ភាសាវិទ្យា)
 • phrase (n.) កន្សោម (ភាសាវិទ្យា)
 • Phra Tabong (n) ព្រះដំបង (ជាឈ្មោះខេត្តដែលថៃបានកាន់កាប់បណ្ដោះអាសន្នត្រូវនឹងខេត្តបាត់ដំបងជំនាន់សង្គមរាស្ត្រនិយម)
 • Phu Quoc (n) ភូគុក
 • Phutai (n) ភូទៃ(ភាសា)
 • phylogentics (n) សាខាពន្ធុវិទ្យា
 • phylogeny (n) សាខាពន្ធុ
 • phylum (n) សាខា (ជី.)
 • physical (adj) ខាងរូបវន្ត
 • Physical Earth (n) ផែនដីរូប
 • physical science (n) វិទ្យាសាស្ត្ររូប
 • physical anthropology (n) នរវិទ្យារូប
 • physician (n) ពេទ្យរូបសាស្ត្រ, អ្នករូបសាស្ត្រ
 • physics (n.) រូបវិទ្យា
 • physiology (n) សរីរវិទ្យា
 • phytopathology (n) រុក្ខរោគវិទ្យា
 • piastre (n) ប្យ៉ាស
 • Pinya (n) ពិនយ៉ា
 • Piphat (n) ប៉ីពាទ្យ៍
 • pistil (n) ស្បូនផ្កា
 • pituitary gland (n) ក្រពេញសេម្ហៈ
 • plain of jar (n) វាលក្រឡ
 • planned economy (n) សេដ្ឋកិច្ចផែនការ
 • planctomyce/planctomycete (n) ប្លង់តូកពក
 • plant-animal (n) សត្វរុក្ខ
 • plantation (n) រោបនកម្ម
 • plant pathology (n) រោគវិទ្យារុក្ខជាតិ
 • plasă (n) ផ្លាសឺ
 • plate tectonics (n) រចិតវិវត្តន៍ផ្ទាំង
 • platform (n) វេទិកា (គណិតូបករណ៍វិជ្ជា)
 • play in the hands of = បានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍
 • Pleistocene (n) អតិកញ្ញៈ
 • Pliocene (n) បុនកញ្ញៈ
 • Pluto (n) នព្វគ្រោះ, ភ្លុយតុង (ភពតឿ កាលពីមុនចាត់ទុកថាជាភពទី៩នៃប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ)
 • Pnong (n) ព្នង
 • poblacion (n) ប៉ុប្លាស្យុន
 • pole (n) អក្ខោសាន
 • policy (n) គោលនយោបាយ, គោលការ
 • political machine (n) យន្តនយោបាយ (ម៉ាស៊ីននយោបាយ)
 • political science (n) វិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ
 • politics (n) នយោបាយ
 • politology (n) នយោបាយវិទ្យា
 • polity (n) នយោបាយាង្គ
 • pollen (n) លំអងផ្កា
 • port district (n) ស្រុករដ្ឋបាលកំពង់ផែ
 • Port Elizabeth (n) ផែអិលិហ្សឹប៊ែត
 • pulley (n) រ៉ក
 • Punjabi (n) បញ្ចពី
 • Poland (n) ប៉ូឡូញ
 • Polynesia (n) ពហុទ្វីប
 • Popular Front (n) រណសិរ្សប្រជាមានិត
 • population (n) ប្រជាភិវឌ្ឍន៍ (ជីវ.), ប្រជាជន (ច្បាប់)
 • population biology (n) ជីវវិទ្យាប្រជាភិវឌ្ឍន៍
 • population Dynamics (n) ថាមវិទ្យាប្រជាភិវឌ្ឍន៍
 • population ecology (n) បរិស្ថានវិទ្យាប្រជាភិវឌ្ឍន៍
 • population genetics (n) ពន្ធុវិទ្យាប្រជាភិវឌ្ឍន៍
 • Portable Document Format/PDF (n) ទម្រង់ឯកសារយកតាមខ្លួនបាន/ទ.ឯ.ខ.
 • Portugal (n) ព័រទុយហ្គាល់
 • posthumous title (n) ងារបច្ឆាមរណៈ
 • post-transcriptional modification (n) កំណែប្រែក្រោយប្រតិចារឹតកម្ម
 • pověřené obce (n) ប៉ុវីអឹហ្សាណា អ៊បប៉្សាស
 • powiat (n) ពវយ៉ាត់
 • pouched animal (n) សត្វថង់
 • Pracheachon (n) ក្រុមប្រជាជន
 • Pradeshiya Sabha (n) ប្រទេឝិយសភា
 • praetorian prefecture (n) អាណាខេត្តអ្នកប្រមុខ
 • Pratas Islands (n) ពួកកោះទុងឝា
 • precocial (adj) មានរោមកែវ
 • predator (n) សត្វរំពា
 • prefecture (n) អាណាខេត្ត (រដ្ឋបាល)
 • prefeitura (n) ប៉្រិផ្វិធូរ៉ា
 • prefix (n.) បុព្វបទ, ផ្នត់ដើម
 • prehistory (n) បុរេប្រវត្តិសាស្ត្រ
 • Premier (n) រដ្ឋមន្ត្រីប្រមុខ, មន្ត្រីប្រមុខ (បុរាណ)
 • preposition (n.) ធ្នាក់ (ភាសាវិទ្យា)
 • prepositional phrase (n.) កន្សោមមានធ្នាក់ (ភាសាវិទ្យា)
 • presidency (n) ប្រធានភាព (រដ្ឋបាល)
 • president (n.) ប្រធានាធិបតី (ប្រមុខរដ្ឋ), ប្រធាន
 • president of state presidium (n) ប្រធានគណៈប្រធានរដ្ឋ (ប្រមុខរដ្ឋ)
 • presidium (n) គណៈប្រធាន
 • Pretoria (n) ព្រិទូអិយ៉ាក
 • Primary deity (n) អាទិទេព
 • primate (n) វានរសត្វ
 • Prime Minister-Delegate (n) នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូ
 • primitive (adj) បុព្វកាល, នៃបុព្វកាល
 • primitive animal (n) សត្វបុព្វកាល
 • primitive fish (n) ត្រីបុព្វកាល
 • primitive mammal (n) ថនិកសត្វបុព្វកាល
 • primitive worm (n) ដង្កូវបុព្វកាល
 • prince (n) សម្ដេច (មិនច្បាស់), ព្រះអង្គម្ចាស់, ចៅ (លាវ)
 • Prince Edward Island (n) កោះព្រះអង្គម្ចាស់អ៊ែដវ៉ឺដ
 • principality/princedom (n) ក្សត្របុរី, ក្សត្រប្រទេស, អង្គាណាចក្រ, មឿង (លាវ)
 • principality of Phuan (n) មឿងពាន
 • prion (n) មូលជាតាណូឆ្លង
 • privatization (n) ឯកជននីយកម្ម
 • Proboscidea/proboscidean/proboscidian (n) សោណ្ឌីសត្វ
 • procedure (n) វិធាន
 • Profession (n) វិជ្ជាជីវៈ
 • programming (n) កម្មវិធីកិច្ច,កម្មវិធីការ
 • programming paradigm (n) បរាទិសកម្មវិធីការ
 • Prokaryote (n) បុរេធញ្ញ, ប្រូការីយ៉ូត (ខ្ចីបារាំង)
 • Prome (n) ព្រំ
 • prosthetics (n) ជួសវិទ្យា
 • prostitution (n)ពេស្យាកម្ម
 • Protista/protist (n) បឋមត្ថិកសត្វ
 • protectorate (n) អាណាព្យាបាល (រដ្ឋបាល)
 • protectorship (n) អាណាព្យបាលភាព
 • protein (n) មូលជាតិ, ប្រូតេអ៊ីន (អង់គ្លេស)
 • proto-history (n) មូលប្រវត្តិសាស្ត្រ
 • pro-Tokyo puppet state (n) រដ្ឋអាយ៉ងនិយមតូក្យូ
 • proto-Lao (n) មូលលាវ
 • protozoan/protozoon (n) បឋមសត្វ
 • province (n) ខេត្ត (រដ្ឋបាលខ្មែរ), ចង្វាត (រដ្ឋបាលថៃ)
 • provincial capital (n) ទីរួមខេត្ត
 • provision (n) មាត្រា (ច្បាប់)
 • Provisional Revolutionary Government of the Republic of South Vietnam (n) រដ្ឋាភិបាលបដិវត្តន៍បណ្ដោះអាសន្នសាធារណរដ្ឋវៀតណាមខាងត្បូង
 • pseudo-history (n) រហស្សប្រវត្តិសាស្ត្រ
 • psychobiology (n) ចិត្តជីវវិទ្យា
 • psychology (n) ចិត្តវិជ្ជា
 • Public Prosecutor (n) រដ្ឋអាជ្ញា
 • puppet state (n) រដ្ឋអាយ៉ង
 • Purchasing power parity (n) យុគភាពអំណាចការទិញ
 • purge (n) បន្សុទ្ធកម្ម
 • purok (n) ពុរ៉ុក
 • purpose (n) គោលបំណង; គោលដៅ (រដ្ឋបាល)
 • Pushkaraksha (n) បុស្ករាក្យ
 • Putrajaya (n) បុត្រជ័យ
 • Pyay (n) ព្យី
 • Pyongyang (n) ព្យុងយ៉ាង
 • pyrodicticum (n) អគ្គីឌីកត្យូម
 • Pyu (n) ព្យូ

Q[កែប្រែ]

 • qadaa (n) ខ្វាដា
 • Qin dynasty (n) រាជវង្សឈិន (មិនមែន ឆឹន ទេ)
 • Qing dynasty (n) រាជវង្សស្ឈិង
 • Qinghai (n) ស្ឈិងហែយ
 • quantum biology (n) ជីវវិទ្យាប្រមាណ
 • quarter (n) សង្កាត់ (រដ្ឋបាល)
 • quay (n) តិរណៈវិថី
 • Quebec (n) កេបិ
 • Quezon (n) ខ្វេហ្សុន
 • quincunx (n) ជួរចតុរង្គ

R[កែប្រែ]

 • radio (n.) វិទ្យុ
 • radiocarbon (n) វិទ្យុកាបូន
 • raft (n) ក្បូន
 • Rangoon University Students Union/RUSU (n) សហភាពនិស្សិតសកលវិទ្យាល័យរ៉ង់គូន/ស.ន.ស.រ.
 • raion (n) អាហ្អីយ៉ុង
 • Raja of the order of Sikatuna (n) រាជនៃឥស្សរិយយសលំដាប់ស៊ីកាទុណា
 • Rakhine (n) រក្ខ (ភាសា)
 • Ramannadesa (n) រាមញ្ញទេស
 • Ramanya (n) រាមញ្ញ
 • Ramapoora (n) រ៉ាម៉ាពូរ៉ា
 • ranchería (n) រ៉ាន់ឈែឌីអា
 • Rangoon (n) រ៉ង់គូន
 • Rate Collection Agency (n) ទីភ្នាក់ងារប្រមូលពន្ធដារ
 • rationale (n) សនិទានកិច្ច
 • Ravana (n) រាវនៈ
 • Razadarit (n) រាជាធិរាជ
 • rebellion (n) ឧទ្ទាមកម្ម
 • reconciliation (n) ការផ្សះផ្សារ
 • redent (v) បុនទន្ត
 • reference style (n) ការទូលហៅសំដៅ
 • reform (n) កំណែទម្រង់
 • Refuse collection (n) ការប្រមូលសំរាម
 • regency (n) រាជ្យានុសិទ្ធិ, កាភូមបតី (រដ្ឋបាលឥណ្ឌូណេស៊ី)
 • regent (n) រាជានុសិទ្ធិ
 • regierungsbezirk (n) រ៉េហ្គៀរុងបឹហ្សឺខ
 • Regiment (n) កងវរសេនាធំ
 • Reginald Dorman-Smith (n) រ៉ិជីណល-ឌ័រមែន-ស្មេត
 • region (n) តំបន់ (បំណែងចែករដ្ឋបាល), ភាគ (បំណែងចែករដ្ឋបាលថៃ)
 • regional district (n) ស្រុកតំបន់ (រដ្ឋបាល)
 • rehabilitation (n) បុននីតិសម្បទា
 • Reign of Terror (n) រជ្ជកាលនៃភេរវភាព
 • relief (n) ចម្លាក់លៀន
 • renovation (n) បុននវកម្ម
 • repatriate (n) ធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍, ធ្វើបិតុភូមិនិវត្តន៍, បិតុភូមិនិវត្ត (ន័យចំ)
 • repercussion (n) ប្រតិឃាត
 • Representative Assembly (n) សភាអ្នកតំណាង
 • reptile (n) ល្មូន, ឧរង្គសត្វ
 • Republika Srpska (n) សាធារណរដ្ឋស៊ែប
 • reservation (n) ឋបនីយកម្ម
 • reserve (n) ទីបម្រុង
 • residency (n) និវេសនដ្ឋាន
 • Resident (n) រេស៊ីដង់, ឯកាភិបាល
 • Resident-General (n) រេស៊ីដង់ស៊ុបពែររីយែរ (Résident Supérieur), ឯកាធិបតី
 • residential community (n) សហគមន៍និវេសនជន
 • resin (n) ជ័រឈើ
 • resistance (n) ក្រុមតស៊ូ (យោធា)
 • respiration (n) ដំណកដង្ហើម
 • respiratory system (n) ប្រព័ន្ធដកដង្ហើម
 • Restatement of Policy on Germany (n) ការថ្លែងឡើងវិញនៃគោលនយោបាយលើអាល្លឺម៉ង់
 • revenue (n) ប្រតិលាភ, បដិលាភ
 • reverse side (n) ខាងផ្កាប់
 • revolt (n) ការបះបោរ
 • revolution (n) បដិវត្តន៍
 • Rhade (n) រដែ
 • Riau (n) រីអវ់(កោះ)
 • ribonucleic acid (n) ជំនូរស្នូលស្ករនយស្តិ (ជ.ស.ស.), អាស៊ីតរីបូនុយក្លេអ៊ិច (ARN)
 • ribosomal ribonucleic acid (n) ជំនូរស្នូលស្ករនយស្តិអង្គស្ករនយស្តិ (ជ.ស.ស.អ.) (rRNA រឺ ARNr)
 • ribosome (n) អង្គស្ករនយស្តិ
 • ribose (n) នយស្តិស្ករ
 • ribosome (n) អង្គនយស្តិស្ករ
 • riding (n) តតិយភាគ
 • rift (n) ការប្រេះឆា
 • right and duty (n) សិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ច
 • ringed worm (n) ដង្កូវកង
 • riot (n) កុប្បកម្ម
 • rollback (n) ដំណកថយ (យុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយ)
 • Rock Island East (n) កោះថ្មខាងកើត
 • rodent (n) សត្វកកេរ
 • Romania (n) រ៉ូម៉ានី
 • Roman Empire (n) ចក្រភពរ៉ូម
 • romanization (n) រ៉ូមនីយកម្ម
 • Ros Samay (n) រស់-សម័យ
 • roundel (n) វង់
 • royal capital (n) ទីរួមរាជ, រាជធានី
 • royal chronicle (n) រាជពង្សាវតារ
 • royal crusade for independence (Phrase) ព្រះរាជបូជនីយកិច្ចដើម្បីឯករាជ្យ
 • Royal Khmer Armed Forces (n) កងយោធពលខេមរភូមិន្ទ
 • Royal Government of National Union of Kampuchea (n) រាជរដ្ឋាភិបាលរួបរួមជាតិកម្ពុជា
 • Royal Throne Council (n) ក្រុមប្រឹក្សារាជបល្ល័ង្ក
 • rRNA (abre.) ribosomal ribonucleic acid = ជំនូរស្នូលស្ករនយស្តិអង្គស្ករនយស្តិ (ជ.ស.ស.អ.)។
 • ruin (n) វិកិណ្ណដ្ឋាន
 • runtime (n) ពេលរត់
 • rural district (n) ស្រុកជនបទ, ស្រុក (បំណែងចែករដ្ឋបាល)

S[កែប្រែ]

 • S-21 (n) ស-២១
 • Sabah (n) សាបាហ
 • saboteur (n) អនត្ថករ
 • Sandakan (n) សានដាកាន
 • Sagaing (n) ហ្សឹហ្គែយន៍
 • Saigon (n) សៃហ្គន
 • Sakha (n) សាឃ័រ
 • Salween (n) សាល្វឹង
 • Samdech Krom Luong Sisowath Monipong (n) សម្ដេចក្រុមហ្លួងស៊ីសុវត្ថិ-មុនីពង្ស
 • Samneua (n) ជ់ាណឿ
 • Sam Sary (n) សម-សារី
 • Samudragupta (n) សមុទ្រគុប្តៈ
 • Samut Prakan (n) សមុទ្រប្រាការ(ខេត្តថៃ)
 • sanction (n) សច្ចាប័ន
 • Sangrama Vijayatungavarman (n) សង្គ្រាមវិជ័យតុន្គវរ្ម័ន
 • Sangguniang Panlungsod (n) សាងហ៊្គុនៀងប៉ានលុងសុដ
 • Sanitary district (n) សុខាភិបាល (រដ្ឋបាលថៃ), ស្រុករដ្ឋបាលអនាម័យ(រដ្ឋបាល)
 • sandstone (n) ថ្មភក់
 • Santa Marta (n) សន្តៈម៉ារ៉្តា
 • Santebal (n) សន្តិបាល
 • San Yun (n) សាន-យន់
 • Saopha (n) ចៅហ្វា
 • sarpanch (n) សរបញ្ច
 • Saravane (n) សារ៉ាវ៉ាន់
 • Sarawak (n) សារ៉ាវ៉ាក់
 • Sarus Crane (n) ក្រៀលស្រៈ
 • Sasak (n) សាសាខ(ភាសា)
 • sash (n) ឆៀង
 • Saskatchewan (n) សាស្កាតជេវ៉ាន
 • satellite (n.) ភពរណប (តារាវិទ្យា), ផ្កាយរណប (ឧបករណ៍), រណប (ជីវ.)
 • Satellite state (n) រដ្ឋរណប
 • satrap (n) ក្ឞត្របាល
 • Saturn (n.) សៅរ៍ (ភពទីប្រាំមួយនៃប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ)
 • Sault Ste. Marie (n) ស៊ូសេន្តម៉ឹរី
 • Saumur (n) ​សូមៀរ
 • savanna (n) វាលស្មោង
 • Savannakhet (n) សួគ៌ខេត្ត
 • Sayaboury (n) ជ័យបុរី
 • Saya San (n) ឝឹយ៉-សន់
 • scaffold (n) រន្ទា(សំណង់)
 • schematic (n) គំនូរបំព្រួញ
 • science (n.) វិទ្យាសាស្ត្រ
 • scientist (n.) អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ
 • school district (n) ស្រុករដ្ឋបាលសាលា (រដ្ឋបាលស្ថាប័នក្រសួង)
 • Scotland (n) ស្កុត
 • sea-nettle (n) ដើមខ្ញែរសមុទ្រ
 • sea-squirt (n) ច្បាញ់សមុទ្រ (សត្វ)
 • SEATO (n) សេអាតូ រឺ អ.ស.អ.អ.
 • Seberang Perai (n) ស៊េប៊េរ៉ាងពេរ៉ៃ
 • secession (n) អបគមន៍
 • Second French Indochina Campaign (n) យុទ្ធនាការសហភាពឥណ្ឌូចិនលើកទីពីរ
 • secretary of state (n) រដ្ឋលេខាធិកា
 • section (n) ខណ្ឌ (រដ្ឋបាល)
 • sector (n) ចំណិត
 • Security Council (n) ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ
 • Sedone (n) សេតន
 • seismologist (n.) រញ្ជួយដីវិទូ
 • seismology (n.) រញ្ជួយដីវិទ្យា
 • Secretariat (n) លេខាធិការដ្ឋាន
 • secretion (n) សមោចនា
 • Sein Mya Maung (n) សេន-ម្យ៉ាម៉ូង
 • Selangor (n) សឹឡាំងងុរ
 • selective breeding (n) ការបង្កាត់ពូជជ្រើសរើស
 • semi-ape (n) ពាក់កណ្ដាលស្វាអត់កន្ទុយ
 • Senegal (n) សេណេហ្គាល់
 • senior minister (n) ទេសរដ្ឋមន្ត្រី
 • sensibility (n) វេទយិតភាព
 • sepulcher (n) ម៉ុង
 • Serbia (n) ស៊ែប៊ី
 • sergeant (n) ពលបាលត្រី
 • server (n) សេវាករ
 • settlement (n) ការផ្សះផ្សា
 • set upon (v) វាយប្រហារ (នរណាម្នាក់)
 • shabiyah (n) ឝ្វាប៊ីយ៉ះ
 • Shah Alam (n) ឝាហ់អាល់ឡាំ
 • shahr (n) ឝាហ្រ
 • shahrestān (n) ក្ឞត្រស្ថាន
 • Shaivism (n) សិវនិយម
 • Shambhupura (n) សម្ភុបុរៈ
 • Shambhuvarman (n) សម្ភុវរ្ម័ន
 • shaman (n) គ្រូ (មិនមែនគ្រូបង្រៀន គឺគ្រូស្មឹង)
 • Shamanism (n) គ្រូនិយម, ស្មឹងនិយម
 • Shan (n) ឝាន
 • Shang (n) ឝាំង (រាជវង្ស)
 • SharpDevelop (n) ឝាបឌីវ៉ឹឡុប
 • Shreshthapura (n) ស្រេស្ធបុរៈ
 • Shreshthavarman (n) ស្រេស្ធវរ្ម័ន
 • shire (n) បន្ទុក (រដ្ឋបាល)
 • shopping center (n) មជ្ឈមណ្ឌលទិញឥវ៉ាន់
 • shortcut (n) ខ្នាត់ខ្លី
 • Shrutavarman (n) ស្រុតវរ្ម័ន
 • Shu (n) ឝ៊ូក(នគរបី)
 • Shwebo (n) ឝ៊្វេបុ
 • Siam Nakhon (n) សៀមនគរ
 • side by side (n) កៀកស្មាគ្នា
 • Sidoarjo (n) សីដូអារ្ជ
 • siege (n) ការឡោមព័ទ្ធ
 • Sieu Heng (n) សៀវ-ហេង
 • Sihanouk Trail (n) ផ្លូវលំសីហនុ
 • Sijori Growth Triangle (n) ត្រីកោណលូតលាស់សិចុរី
 • Sikh (n) សិក្ខៈ
 • silkworm (n) ដង្កូវ
 • Simla (n) ឝិមលា
 • Sim Var (n) ស៊ឹម-វ៉ា
 • Sinn Féin (n) ឝ៊ិន-ផ្វឺន
 • Signatory (n) ហត្ថលេខី
 • signature (n) ព្រះហត្ថលេខា(រាជសព្ទ)
 • single-party state (n) រដ្ឋបក្សតែមួយ
 • Sino-French war (n) សង្គ្រាមចិន-បារាំង
 • sinology (n.) ចិនវិទ្យា
 • Sino-Tibetan (n) ចិន-ទីបេ
 • Sipsongpanna (n) សិបសងបាននា
 • Sisophon (n) ស៊ីសុផុន (សិរីសោភ័ណ)
 • Sisowath Kossamak (n) ស៊ីសុវត្ថិ-កុសមៈ
 • Sisowath Monikessan (n) ស៊ីសុវត្ថិ-មុនីកេសន(ម្ចាស់ក្សត្រី មហេសីនៃព្រះសីហនុ)
 • Sisowath Pongsanmoni (n) ស៊ីសុវត្ថិ-ពង្សសានមុនី(ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រី មហេសីនៃព្រះសីហនុ)
 • Sisowath Sirik Matak (n) ស៊ីសុវត្ថិ-សិរិមតៈ
 • Sisowath Thomico (n) ស៊ីសុវត្ថិ-ធម្មិកោ
 • Sisowath Yuthevong (n) ស៊ីសុវត្ថិ យុត្តិវង្ស
 • Sithandone (n) សិទ័នតន
 • sitio (n) ស៊ីទីអុ
 • skull-less animal (n) សត្វអត់លលាដ៍
 • slaked lime (n) កំបោរប្រេង
 • slavery (n) ទាសភាព
 • slime mold (n) ផ្សិតផ្អួរស្អិត
 • sloth (n) កម្ជិល
 • Slovakia (n) ស្លូវ៉ាគី
 • socialism (n.) សង្គមនិយម
 • socialist (n.) អ្នកសង្គមនិយម
 • Social Republican Party (n) គណបក្សសង្គមសាធារណរដ្ឋ
 • society (n.) សង្គម
 • sociobiology (n) សង្គមជីវវិទ្យា
 • sociologist (n.) សង្គមវិទូ
 • sociology (n.) សង្គមវិទ្យា
 • soft worm (n) ដង្កូវទន់
 • Sokimex (n) សូគីម៉ិច
 • Solaris (n) សូឡារីស
 • solar system (n.) ប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ (តារាវិទ្យា)
 • solstice (n) សុរិយដ្ឋាន
 • Sabaragamuwa (n) ចបរកមុវៈ
 • Sambor Prei Kuk (n) សំបូរព្រៃគុហ៍
 • Song (n) ស៊ុង(រាជវង្ស)
 • Son Ngoc Minh (n) សឺន-ង៉ុកមិញ
 • Son Ngoc Than (n) សឺន-ង៉ុកថាញ់
 • Son Sann (n) សឺន-សាន
 • Son Sen (n) ស៊ុន-សេន
 • So Phim (n) សោ-ភឹម
 • Soutchay Vongsavanh (n) ស៊ូតឆាយ-វង្សវ៉ាញ់
 • South Africa (n) អាហ៊្វ្រិកខាងត្បូង
 • Southeast Asia/southeastern Asia (n) អាស៊ីអាគ្នេយ៍
 • Southeast Asia Treaty Organization (n) អង្គការសន្ធិសញ្ញាអាស៊ីអាគ្នេយ៍
 • Southeast Asian coral reefs (n) ថ្មប៉ប្រះទឹកផ្កាថ្មអាស៊ីអាគ្នេយ៍
 • Southern Cone (n) សិខាខាងត្បូង
 • southern Vietnam (n) វៀតណាមភាគខាងត្បូង
 • Souvanna Phouma (n) សុវណ្ណភូមិ
 • sovereign (n) ក្សត្រ
 • sovereignty (n) អធិបតេយ្យភាព
 • space science (n) វិទ្យាសាស្ត្រលំហ/វិទ្យាសាស្ត្រអវកាស
 • special areas board (n) ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលផ្ទៃពិសេស
 • specialized municipality (n) ក្រុងឯកទេសកម្ម
 • speciation (n) ប្រភេទកម្ម
 • species (n) ប្រភេទ (ជី.)
 • spermatozoa/spermatozoon (n) សុក្កាណូ, សុក្កសត្វ
 • spinal accessory nerve (n) សរសៃប្រសាទឧបសោធនឆ្អឹងខ្នង
 • Spirochaete/spirochete (n) ឆេតរមួល
 • spoken style (n) ការទូលហៅផ្ទាល់
 • sponge (n) ពូក
 • spouse (n) រាជពន្ធភាព(រាជសព្ទ)
 • Spratly Islands (n) ពួកកោះស្ព្រែតលី
 • Spring and Autumn period (n) សម័យរដូវស្លឹកឈើលាស់​និងរដូវស្លឹកឈើជ្រុះ(ប្រវត្តិសាស្ត្រ)
 • Sri Ksetra (n) ស្រីក្សេត្រ
 • Sri Lanka (n) ស្រីលង្កា
 • Srivijaya (n) ស្រីវិជ័យ
 • staff (n) សេនាធិការ (យោធា)
 • staining (n) បណ្ដាក់ពណ៌
 • stalemate (n) ភាពមិនឈ្នះមិនចាញ់
 • stall (n) រាន
 • stance (n) ជំហរ
 • Standing Committee (n) គណៈអចិន្ត្រៃយ៍
 • star (n) នក្ខត្តឫក្ស (ឥស្សរិយយស)
 • star-animal (n) សត្វផ្កាយ
 • state (n) រដ្ឋ (ប្រទេស); រដ្ឋ (រដ្ឋបាល), រាជ្យ (បំណែងចែករដ្ឋបាលឥណ្ឌា),នគរ (រដ្ឋបាលម៉ាឡេស៊ី); សភាព
 • State atheism (n) អទេវនិយមរដ្ឋ
 • state capital (n) ទីរួមរដ្ឋ
 • State of Cambodia (n) រដ្ឋកម្ពុជា (រ.ក.)
 • state electoral district (n) ស្រុកអ្នកបោះឆ្នោតរដ្ឋ
 • statement (n) ពំនោល
 • state presidium (n) គណៈប្រធានរដ្ឋ
 • statistics (n) ស្ថិតិវិទ្យា
 • Statutarstadt (n) ស្តាទុតារស្តាដ្ត
 • steamer (n) នាវាចំហុយ
 • stela (n) សិលាចារឹក
 • steppe (n) ស្តិប
 • sterno-clavicular articulation (n) សន្លាក់ឆ្អឹងដងកាំបិត-ទ្រូង
 • sternomastoid muscle (n) សាច់ដុំគុម្ពត្រចៀកឆ្អឹងទ្រូង
 • sterno-mastoid muscle (n) សាច់ដុំគុម្ពត្រចៀក-ទ្រូង
 • Stieng (n) ស្ទៀង
 • stonemason (n) ជាងថ្ម
 • strait (n) ច្រកសមុទ្រ, ទ្វារសមុទ្រ (ភូមិសាស្ត្រ)
 • straits settlements (n) និគមទ្វារសមុទ្រ
 • strata (n) ស្រទាប់វណ្ណៈ
 • strategy (n) យុទ្ធសាស្ត្រ
 • street (n) វិថី (បំណែងចែកផ្លូវ)
 • strike (n) កូដកម្ម
 • strong and weak typing (n) ប្រភេទការខ្លាំងនិងខ្សោយ
 • strong man (n) បុរសខ្លាំង
 • structural biology (n) ជីវវិទ្យារចនាសម្ព័ន្ធ
 • structured exception handling (n) ការចាប់យកអញ្ញត្រកម្មតាមរចនាសម្ព័ន្ធ
 • structure of the earth (n) រចនាសម្ព័ន្ធផែនដី
 • stucco (n) ការបូកពាស
 • style (n) របៀប, ការទូលហៅ
 • sub (n) អនុ
 • subah (n) សុបះ
 • Subang Jaya (n) ស៊ុបាងជ័យ
 • sub-collector (n) អនុអាយុត្តកៈ
 • subdistrict (n) អនុស្រុក (ន័យចំ), ឃុំ (សម័យខ្មែរក្រហម)
 • subdivision (n) បំណែងចែករង (ប្រព័ន្ធរដ្ឋបាល); អនុចំណែក (បំណែងចែករដ្ឋបាល)
 • subject (n) ប្រធានវិស័យ
 • submandibular gland (n) ក្រពេញអនុហនុកាក្រោម
 • submaxillary gland (n) ក្រពេញអនុហនុកា
 • subprefecture (n) អនុអាណាខេត្ត (រដ្ឋបាល)
 • subprefeitura (n) ស៊ូប៊ីប៉្រិផ្វិធូរ៉ា
 • subregion (n) អនុតំបន់
 • subsistence agriculture (n) កសិកម្មចិញ្ចឹមពោះ
 • Sudhamma (n) សុធម្មៈ
 • Suez Canal (n) ព្រែកជីកស៊ុយអេ
 • suffix (n) បច្ឆិមបទ, ផ្នត់ចុង
 • Sui (n) ស៊ុយ(រាជវង្ស)
 • Sukhothai (n) សុខោទ័យ
 • Sulawesi (n) ស៊ូឡេវែស៊ី
 • Sule Pagoda (n) ចុល្លចេតិយ
 • sulfide (n) ស្ពាន់ធ័រផ្គុំ
 • Sultanate (n) ស៊ុលតង់ណាចក្រ
 • Sumatra (n) សូម៉ាតេរ៉ា (អក្សរបរិវត្តន៍ពីឥណ្ឌូណេស៊ី)
 • Sundanese (n) សុន្ទរៈ (ជនជាតិ), (adj) សុន្ទរៈ, នៃសុន្ទរៈ
 • Sunni (n) ស៊ូនី
 • supereon (n) មហាកល្ប (ផែនដី)
 • super-prefecture (n) កំពូលអាណាខេត្ត
 • suprasternal notch (n) ចង្អូរលើឆ្អឹងទ្រូង
 • Suvarnabhumi (n) សុវណ៌ភូមិ
 • Suryavarman II (n) សូរ្យវរ្ម័នទី២
 • suspend (n) ព្យួរ
 • Surabaya (n) ស៊ូរ៉ាបាយ៉ា
 • suzerainty (n) អធិរាជភាព, អភិបតេយ្យភាព (រដ្ឋបាល)
 • Suzuki (n) ស៊ឹហ៊្សឹគិ
 • swampland (n) វាលភក់ល្បប់ (ភូ.)
 • Sweden (n) ស៊ុយអែត
 • Switzerland (n) ស៊្វីស
 • sýsla (n) ស៊ីស្លា
 • symbiosis (n) សហជីវិត
 • symbolic ribbon (n) ខ្សែបូ
 • syndrome (n) សមរោគសញ្ញា
 • synthesis (n) សំយោគ
 • synthetic biology (n) ជីវវិទ្យាសំយោគ
 • synthetic medicine (n) ឱសថសំយោគ
 • Syria (n) ស៊ីរី
 • syssel (n) ស៊ីស្ស៊េល
 • systematics (n) ប្រព័ន្ធវិទ្យា
 • systems biology (n) ជីវវិទ្យាប្រព័ន្ធ

T[កែប្រែ]

 • Tabinshwehti (n) ដឹប៊ីនឝ្វេធី
 • Taguig (n) តាហ៊្គីហ្គ
 • taluka (n) តាលុក
 • Ta Nei (n) តានៃ
 • Ta Som (n) តាសោម
 • Tagalog (n) តាហ្គាលោខ
 • Taguig (n) តាហ៊្គីហ្គ
 • tahsildar (n) តហសីលដារ
 • Tai (n) តៃ
 • Tai–Kadai (n) តៃ-កៈតៃ
 • Taiping Island (n) កោះថាយភ្រីង
 • tamarind (n) អម្ពិល
 • Tamil (n) ទមិឡ
 • Tampuan (n) ទំពួន
 • Tang (n) ថាំង(រាជវង្ស)
 • Tantric (adj) តន្ត្រិក
 • tapir (n) ជ្រូកខុប
 • Tatmadaw (n) តាអ់ម៉ឹឌ
 • Taupo (n) ថោផូវ
 • taxonomy (n) វត្តិករសាស្ត្រ
 • Tây Sơn (n) តៃសឺន
 • tehsil (n) តហសីល
 • Telugu (n) តេលុគុ
 • Teochew (n) ទាជីវ (ជនជាតិ), (adj) (នៃ)ទាជីវ
 • technology (n.) បច្ចេកវិទ្យា
 • Temple (n) ទេវាល័យ (សាសនា), ប្រាសាទ (ព្រហ្មញ្ញសាសនា), វត្ត (ពុទ្ធសាសនា)
 • tempo (n) សង្វាក់
 • Tenasserim (n) តឹនីនសៃយី
 • Teochew (n) តៀជីវ
 • terrace (n) ស្រែថ្នាក់ៗ (កសិកម្ម)
 • Tetum (n) តិទុម(ភាសា)
 • theme (n) និក្ខេបបទ
 • Thibaw (n) ធីបាវ, ស៊ីប៊
 • tenon (n) ពន្លូញ
 • tentacle (n) ហត្ថាការ
 • tenth (n) ភាគដប់ (រដ្ឋបាល)
 • textbook (n) សៀវភៅពុម្ព
 • Thalun (n) សាលុន

Tithing

 • territorial integrity (n) បូរណភាពទឹកដី
 • territory (n) ទឹកដី (រាប់បញ្ចូល ដែនទឹក (សមុទ្រ) ដែនដី (បឹងបួរទន្លនិងផ្ទៃដី) ដែនអាកាស)(ច្បាប់និងរដ្ឋបាល); រាជក្សេត្រ (រដ្ឋបាលឥណ្ឌា)
 • terror (n) ភេរវកម្ម
 • Thakin (n) ថាគីន
 • Thakin Nu (n) ថាគីន-នុ
 • Thakin Soe (n) ថាគីន-សឹ
 • Thakitek (n) ថាគីតិក
 • Thanlyin (n) តឹញអ៊ីន
 • Thanon Chira Junction (n) ជុំថ្នល់ជីរៈ
 • Tharrawaddy (n) ធារាវត្តី
 • Thaton (n) ថាទង
 • Theinni (n) សេន្នី
 • theme (n) ទធាតិ (រដ្ឋបាល)
 • thermococcus celer (n) ឧណ្ឌធញ្ញ សមោចនា
 • thermoproteus (n) ឧណ្ឌបុរេ
 • thermotoga (n) ឧណ្ឌាវរណៈ
 • thermotogae (n) ឧណ្ឌាវរណប្រាណ
 • the West (n) លោកខាងលិច
 • Thiounn Prasith (n) ជួន-ប្រសិទ្ធិ
 • Third World (n) តតិយលោក
 • Thirty Comrade (n) សមមិត្តសាមសិប
 • Thoại Sơn (n) ថ្វាយសឺន
 • Thommanon (n) ធម្មនន្ទ
 • Thongligh Chokbeng Boun (n) ថុងលិហ្គ-ឆូក្បេងប៊ូន
 • thyroid cartilage (n) ឆ្អឹងខ្ចីទីរ៉ូអ៊ីដ
 • thyroid gland (n) ក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីដ
 • Tiao Say~vong (n) ទៀវ-សាយវង្ស
 • Tibeto-Burman (n) ទីបេ-ភូមា
 • Tiger Cub Economies (n) ពួកសេដ្ឋកិច្ចកូនខ្លា
 • title (n)ងារ,គោរម្យងារ
 • Timeline (n) ខ្សែកាលសម័យ, ខ្សែកាល
 • Time zone (n) តំបន់ម៉ោង
 • tissue (n.) ជាលិកា
 • tithing (n) ទសសហៈ
 • Tok Pisin (n) តុកពីស៊ីន
 • Death toll (n) ចំនួនមនុស្សស្លាប់
 • Tonkin (n) តុងកឹង
 • topobiology (n) ឋានជីវវិទ្យា
 • topography (n) ឋានលេខន៍
 • Toraja (n) តុរ៉ាចា(ភាសា)
 • tortoise (n) អណ្ដើកគោក
 • totalitarian (n) អ្នកសមស្តនិយម,ជនសមស្ត (អ្នកផ្ដាច់ការ)
 • Toungoo (n) តោនងុ
 • Tou Samouth (n) ទូ-សាមុត, ទូ សាមុត
 • toxicology (n) វិសវិទ្យា
 • tower (n) ប្រាង្គ (ប្រាសាទ); ប៉ម(ស្ថាបត្យកម្មផ្សេងៗ)
 • town (n) ទីរួម (បំណែងចែករដ្ឋបាល), ទីប្រជុំជន (រដ្ឋបាល)
 • townland (n) ដីទីប្រជុំជន
 • township (n) ទីរួមភាព (បំណែងចែករដ្ឋបាល), ទីប្រជុំជនភាព
 • trachea (n) បំពង់ខ្យល់
 • transcribe (v) កត់ក្រម
 • transit authority (n) អាជ្ញាធរឆ្លងកាត់
 • transit district (n) ស្រុករដ្ឋបាលឆ្លងកាត់
 • transition (n) អន្តរកាល
 • Transparency International (n) តម្លាភាពអន្តរជាតិ
 • trapezius (n) សាច់ដុំខ្នង
 • Trat (n) ត្រាត
 • treaty (n) សន្ធិសញ្ញា
 • Treaty of Huế (n) សន្ធិសញ្ញាហ្វេ
 • tributary state (n) រដ្ឋសួយ
 • trichomonad (n) កេសេកាប្ប (កេស+ឯក+អប្ប)
 • Trịnh-Nguyễn War (n) សង្គ្រាមទ្រិញ-ង្វៀន (ជាសង្គ្រាមរវាងស្ដេចត្រាញ់ត្រកូលទ្រិញនិងង្វៀន (ប្រ.))
 • Triassic (n) ត្រៃវគ្គ
 • tropic (n) និវត្តន៍
 • tropical forest (n) ព្រៃនិវត្តន៍
 • true conditional operator (n) ការីលក្ខណ្ឌពិត
 • Truman Doctrine (n) លទ្ធិទ្រូម៉ាន់
 • Tshwane (n) ត្ឝ្វានេ
 • Tuaran (n) ទុអារ៉ាន
 • Tukudede (n) តុកុដេដេ (ភាសា)
 • Tumaco (n) ទូម៉ាក
 • Tunisia (n) ទុយណេស៊ី
 • Tunja (n) ទុងហា
 • Tuol Sleng Genocide Museum (n) សារមន្ទីរប្រល័យពូជសាសន៍ទួលស្លែង
 • Turbo (n) ទួរ្បូ
 • Turkey (n) តួកគី
 • type inference (n) បេយ្យាលៈប្រភេទ
 • type system (n) ប្រព័ន្ធប្រភេទ
 • typing discipline (n) ក្បួនប្រភេទការ

U[កែប្រែ]

 • U Aung Zan Wai (n) ឧ-អូងហ្សានវ៉ៃ
 • Uch Ven (n) អ៊ុច-វ៉ែន, អ៊ុច វ៉ែន
 • U Dhammaloka (n) ឧធម្មលោក
 • Uitenhage (n) អឺយថិនហហ្គឺ
 • utility district (n) ស្រុករដ្ឋបាលសេវាសាធារណៈ
 • ultimatum (n) ឧសានវាទ
 • unanimously (adv) ជាឯកច្ឆន្ច, ដោយឯកច្ឆន្ច, ឯកច្ឆន្ច
 • underground (n) ក្រុមសម្ងាត់
 • under house arrest = ក្រោមការឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះ
 • unicellular (n) ឯកកោសិកា
 • unilateral (adj) ឯកតោភាគី, នៃ/របស់ឯកតោភាគី
 • Union Day (n) ទិវាសហភាព
 • Union of Soviet Socialist Republics/USSR (n) សហភាពសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមសូវៀត(ស.ស.ស.ស.)
 • union territory (n) ទឹកដីសហភាព(រដ្ឋបាល), សង្គហរាជ្យក្ឞេត្រ (រដ្ឋបាលឥណ្ឌា)
 • Indochinese Union (n) សហភាពឥណ្ឌូចិន
 • unit (n) អង្គភាព
 • unitary authority (n) អាជ្ញាធរឯកភូត
 • unitary state (n) រដ្ឋឯកភូត
 • United States Agency for International Development/USAID (n) ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិ (ទ.ស.រ.អ.អ.)
 • United Issarak Front (n) សមាគមខ្មែរឥស្សរៈ
 • United Kingdom (n) សហរាជាណាចក្រ, រាជាណាចក្ររួម
 • United Nation Advance Mission in Cambodia/UNAMIC (n) បេសកកម្មនាំមុខសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជា/ប.ន.ស.ន.ក.
 • United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization/UNESCO (n) អង្គការអប់រំ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​វិទ្យាសាស្ត្រ និងវប្បធម៌សហប្រជាជាតិ/អ.អ.វ.វ.ស.ប.
 • United Nations High Commissioner for Refugees/UNHCR (n) គណៈកម្មាធិការជាន់ខ្ពស់សហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួន/គ.ជ.ខ.ស.ប.ភ.
 • United Nations International Children's Emergency Fund/UNICEF (n) មូលនិធិបណ្ដោះអាសន្នកុមារអន្តរជាតិសហប្រជាជាតិ (ម.ប.ក.អ.ស.ប.)
 • United Nations relief and rehabilitation agency (n) ទីភ្នាក់ងារជំនួយសង្គ្រោះនិងនិតិសម្បទាសហប្រជាជាតិ
 • United Nations Relief and Rehabilitation Administration (n) រដ្ឋបាលជំនួយសង្រ្គោះនិងនិតិសម្បទារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ
 • United Nations Security Council (n) ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខសហប្រជាជាតិ
 • United Nations Transitional Authority in Cambodia (n) អាជ្ញាធរអន្តរកាលសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជា (អ៊ុនតាក់ រឺ អ.អ.ស.ប.ក.)
 • United States Declaration of Independence (n) ការប្រកាសឯករាជ្យរបស់សហរដ្ឋ
 • United States Military Assistance Advisory Group (MAAG) (n) ក្រុមប្រឹក្សាយោបល់ជំនួយយោធាសហរដ្ឋ
 • universe (n) ចក្រវាឡ
 • Unix (n) យូនិខ្ស៍
 • unorganized territory (n) ទឹកដីអត់ចាត់តាំង
 • Unrepresented Nations and Peoples Organisation (n) អង្គការប្រជាជននិងប្រជាជាតិគ្មានតំណាង
 • unsigned integer (n) ចំនួនគត់គ្មានសញ្ញាណ
 • U Pe Khin (n) ឧ-ពេឃីន
 • U Ottama (n) ឧ-ឧត្តម
 • U.P./Uttar Pradesh (n) ឧ.ប./ឧត្តរប្រទេឝ
 • Upazila (n) ឧបជិលា
 • upper Burma (n) ភូមាលើ
 • upper house (n) វិមានជាន់ខ្ពស់
 • upper Mekong (n) មេគង្គលើ (ភូ.)
 • upper organization (n) អង្គការលើ
 • upper paleolithic (n) យុគថ្មបំបែកលើ
 • uprising (n) ការបះឡើង
 • urban area (n) ផ្ទៃក្រុង (រដ្ឋបាល)
 • urban district (n) ស្រុកក្រុង, ខណ្ឌ (រដ្ឋបាល)
 • urbanization (n) នគរូបនីយកម្ម
 • U Saw (n) ឧ-ស៊
 • U Seinda (n) ឧ-សេន្ទ
 • UTC/coordinated universal time (n) ម.ស.ស./ម៉ោងសកលស្មើគ្នា។
 • Uva (n) ឧវា
 • U Wisara (n) ឧ-វិសរៈ

V[កែប្រែ]

 • Vajrayana (n) វជ្រយាន
 • Vakrivan (n) វ៉ាគ្រីវ៉ាន់
 • vahanam (n) វាហនៈ
 • Vang P.ao (n) វ៉ាង-ប៉ាវ
 • Vassal state (n) រដ្ឋចំណុះ
 • Vasuki (n) វាសុកិ
 • Vatthana Pholsena (n) វឌ្ឍនា-ពលសេនា
 • vegetation (n) សារពើរុក្ខជាតិ
 • venous thrombosis (n) ឈាមកកធមនី
 • vertebrate (n) សត្វឆ្អឹងកង, បិដ្ឋ្យដ្ឋិកសត្វ
 • vice premier (n) ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី, អនុរដ្ឋមន្ត្រីប្រមុខ
 • Vichy (n) វិចឈី
 • viscount/viscounty (n) អនុអាណាស្រុក
 • Vienna (n) វៀន
 • Vientiane (n) វៀងចន្ទន៍, វាំងចន្ទន៍ (ខ្មែរូបនីយកម្ម)
 • Vietic (n) វៀត
 • Viet Nam Quoc Dan Dang (n) គណបក្សជាតិនិយមវៀតណាម
 • Vietnamese Nationalist Party (n) គណបក្សជាតិនិយមវៀតណាម
 • Vietnamese border raids in Thailand (n) ការវាយឆ្មក់តាមព្រំដែនរបស់វៀតណាមក្នុងប្រទេសថៃ
 • Vietnam Expedition (n) បេសនកម្មវៀតណាម
 • Vietnam People's Army (n) កងទ័ពប្រជាជនវៀតណាម
 • Vietnam Worker's Party (n) បក្សពលករវៀតណាម
 • Vietnamization (n) វៀតណាមនីយកម្ម, យួននីយកម្ម (Younization)
 • vietnamize/vietnamise (v) ធ្វើយួននីយកម្ម/វៀតណាមនីយកម្ម
 • village (n) ភូមិ (បំណែងចែករដ្ឋបាល)
 • Village Development Committee (n) គណៈអភិវឌ្ឍន៍ភូមិ
 • vingtaine (n) វ៉ាំងតេនណឹ
 • Vĩnh Long (n) វិញឡុង (លង់ហោរ)
 • viroid (n) វីសាណូធាតុ
 • virology (n) វីសាណូវិទ្យា
 • virus (n.) វីសាណូ (ជីវវិទ្យា)
 • Visual Basic .NET (n) វីហ្សួលបេហ៊្សិក.ណេត
 • voivodeship (n) វយវ៉ុដេភាព
 • volcanology (n) វិទ្យាភ្នំភ្លើង, អគ្គិភូធរវិទ្យា
 • Vorn Vet (n) វ៉ន-វេត
 • voyage (n) ការដើរសមុទ្រ
 • Vung Tau (n) វុងតេវ

W[កែប្រែ]

 • Wales (n) វែល
 • Wallace line (n) ខ្សែវ៉លឡេស
 • Waray-Waray (n) វ៉ារ៉ាយ-វ៉ារ៉ាយ
 • ward (n) យាម (រដ្ឋបាល)
 • warring states period (n) សម័យរដ្ឋចម្បាំង
 • warlord (n) ស្ដេចត្រាញ់, ស្ដេចសឹក
 • Warsaw Pact (n) កតិកាសញ្ញាវ៉ាសូវី
 • Washington (n) វ៉ាស៊ីនតោន
 • Wayang (n) វ៉ាយ៉ាង
 • weather (n) ធាតុអាកាស
 • website (n) ស្ថានបណ្ដាញ, ទីបណ្ដាញ
 • We Burmans Association (n) សមាគមពួកយើងភូមា
 • weed (n) តិណជាតិ
 • Wei (n) វ៉ី(នគរបី)
 • Wells (n) វែលស៍
 • Western betrayal (n) អំពើក្បត់លោកខាងលិច
 • Westminster (n) វ៉ិសមិនស្តឺរ
 • whale (n) ពិន្ទង, បាឡែន (បារាំង)
 • whale shark (n) ឆ្លាមពិន្ទង
 • Wikify (v) ធ្វើវិគីនីយកម្ម, ធ្វើឱ្យក្លាយជាវិគី
 • Wild Asian Water Buffalo (n) ក្របីព្រៃអាស៊ី
 • wilderness (n) ទីរហោឋាន
 • wildlife (n) ជីវិតសត្វព្រៃ
 • wilayah (n) វីឡាយ៉ាត/វីឡាយ៉ិត/វ៉ឺឡឹយៈ
 • Windows Foundation Class (n) ថ្នាក់មូលស្ថាបនាបង្អួច
 • window of opportunity (n) ការបើកឱកាស
 • wizard (n) ជបឯង (គណនាការ)
 • Workers' Party of Kampuchea (n) បក្សពលករកម្ពុជា
 • working class (n) វណ្ណៈកម្មករ
 • World Heritage Site (n) ទីកន្លែងកេរដំណែលពិភពលោក
 • World Monuments Fund (n) មូលនិធិបូជនីយដ្ឋានពិភពលោក
 • Wu (n) វូក(នគរបី)
 • Wunthanu athin (n) វុនថានុអាធិន

X[កែប្រែ]

 • Xia (n) ស៊ាំរ(រាជវង្ស)
 • Xiangkhoang plateau (n) ខ្ពង់រាបស៊ៀងខ្វាង
 • Xieng Khouang (n) ស៊ៀងខ្វាង
 • Xin (n) ឝ៊ិន(រាជវង្ស)
 • Xinjiang (n) ស៊ិនជាំង
 • XML Literals (n) ពួកអក្ខរភ.គ.វ.

Y[កែប្រែ]

 • Yakutia (n) យ៉ាគុទី
 • Yangon (n) រ៉ង់ហ៊្គូន
 • Yangtze/Chang Jiang (n) ឆាងជាំង
 • Yao (n) យ៉ាវ
 • Yasodharapura (n) យសោធរបុរៈ
 • Yasovarman (n) យសោវរ្ម័ន
 • yeast (n) មេដំបែ
 • Yem Sambaur (n) យ៉ែម-សំបូរ
 • Yen Bai mutiny (n) សង្កុបកម្មអៀនបៃ
 • YMCA (n) ស.គ.យ.
 • Young Men's Buddhist Association/YMBA (n) សមាគមពុទ្ធសាសនាពួកយុវជន/ស.ព.យ.
 • Yuan (n) យាំន(រាជវង្ស)
 • Yugoslavia (n) យូហ៊្គោស្លាវី
 • Yukon (n) យុកុន
 • Yunnan (n) យូនណាន

Z[កែប្រែ]

 • Zamboanga (ន) ហ្សាមប៊័ងហ្គា
 • Zealandia (n) សេឡង់ឌៀ
 • zebrafish (n) ត្រីឆ្នូត
 • zone (n) ភូមិភាគ (បំណែងចែករដ្ឋបាលសម័យខ្មែរក្រហម)
 • zoologist (n.) សត្វវិទូ
 • zoology (n.) សត្វវិទ្យា
 • Zhou (n) ចុវ(រាជវង្ស)
 • Zhou Enlai (n) ជូ-អេនឡាយ
 • Z.P./Zila Parishad (n) ជ.ប/ជិលាបរិសទ័
 • Z.P.T.C./Zila Parishad Territorial Constituency (n) ប.ទ.ប.ជ./បដិដ្ឋាភាពទឹកដីជិលាបរិស័ទ
 • zygote (n) អណ្ឌ

1[កែប្រែ]

 • 11th Armored Cavalry (n) កងទ័ពជំនិះពាសដែកទី១១ រឺ កងរថពាសដែក